PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

10. Een vergiftiging: Sue Snow

from  Al sla je me dood

Jan 22, 2021

 

Het is een doodnormale ochtend op 11 juni 1986, en de 40-jarige Sue Snow is zich aan het klaarmaken voor een nieuwe dag, als ze ineens bewusteloos omvalt. Al snel blijkt dat ze vergiftigd is. Hoe, door wie en waarom?  Meer achtergrondinformatie en bonusafleveringen op petje.af/alslajemedood

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.