PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Hoe een hartpatiënte op straat belandt

from  Argos

Jan 6, 2018

 

Iedereen in Nederland heeft recht op medisch noodzakelijke zorg. Ook asielzoekers. Dat gaat zelfs zo ver dat afgewezen asielzoekers niet mogen worden uitgezet als daardoor een medische noodsituatie kan ontstaan. Althans: zo is het op papier georganiseerd. Maar om te mogen blijven, moet een zogeheten Artikel 64-aanvraag worden ingediend bij de IND. Het Bureau Medische Advisering beoordeelt eerst of de asielzoeker écht ernstig ziek is. Daarna wordt gecheckt of er in het land van herkomst een medis...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.