PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

#4 Woningcorporaties: Aanbestedingsplichtig?

from  Bestek - de Aanbestedingspodcast

Jun 26, 2019

 

De Nederlandse woningcorporaties. Zijn ze aanbestedingsplichtig of niet? Deze discussie wordt al lange tijd gevoerd in het politieke debat en in de literatuur. Inmiddels heeft de Europese Commissie de eerste stappen gezet in een inbreukprocedure o.b.v. artikel 258 VWEU. Ik spreek met mr. Petra Heemskerk over het juridische kader en de toepassing o.b.v. de Woningwet 2015.

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.