PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

#6 Opdrachtgeverschap in de Nederlandse zorg: one size fits all?

from  Bestek - de Aanbestedingspodcast

Sep 2, 2019

 

De inkoop van zorg door gemeenten blijft het nieuws halen. Budgettaire tekorten, geen ruimte voor maatwerk, en ook de aanbestedingsregels zouden zelfs knellen. Ik spreek met collega ir. Niels Uenk over dit thema o.b.v. zijn proefschrift over opdrachtgeverschap in het sociaal domein.

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.