PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

De zaak van Vermaning

from  Het Spoor Terug

Jan 6, 2019

In 1965 vond amateurarcheoloog Tjerk Vermaning een mammoetkamp bij Hoogersmilde in Drenthe. De gevonden vuurstenen werktuigen zetten archeologisch Nederland op zijn kop, in een klap was de bewoningsgeschiedenis van Nederland radicaal gewijzigd: er leefden hier niet alleen soorten homo sapiens onder elkaar; 50.000 jaar geleden leefden hier ook Neanderthalers. Tien jaar later werd Vermaning gearresteerd en beschuldigd van vervalsing en oplichting. In 1978 werd hij vrijgesproken maar tot op de dag ...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.