PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Dag 20 - Sandra Kiela leest Martinus Nijhoff

from  Het Verblijf

Apr 8, 2020

 

Sandra Kiela is docent Nederlands aan het Herman Jordan Montessori Lyceum in Zeist. Martinus Nijhoff (1894-1953) was een van de weinige modernistische dichters van Nederland. Om je verblijf deze dagen te veraangenamen vind je elke dag een verhaal of gedicht uit de Nederlandse literatuur. Uitgekozen en voorgelezen vanuit huis door Neerlandici en auteurs. Het Verblijf is een initiatief van Marc van Oostendorp. Redactie: Johan Oosterman, Iris van Erve, Jaap de Jong, Lot Broos.  Presentatie, fo...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.