PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

35. Verschillende perspectieven met Alexander Rinnooy Kan

from  Project Ecosofie: Duurzame gesprekken

Sep 18, 2020

 

Alexander Rinnooy Kan was actief in het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek. Als rector van de Erasmus Universiteit, bestuurslid van de ING en voorzitter van de Sociaal Economische Raad bekleedde hij niet de minste functies. Vanuit al deze verschillende perspectieven heeft hij een interessante visie op het verduurzamen van de samenleving opgebouwd. Volgens Alexander zijn er momenteel twee hoofdthema’s te onderscheiden. In de eerste plaats een energievoorziening die toekomstbestendig is. ...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.