PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Foucault - Afwijken van de maatschappelijke norm | Bucketlist Filosofie -

from  Rode Hoed

May 7, 2020

 

In 1975 verscheen het boek Discipline, toezicht en straf van Michel Foucault. Dit boek bleek van enorme invloed op ons denken over macht, gehoorzaamheid, disciplinering en toezicht. Dachten we vroeger dat macht uit de loop van een geweer kwam of dat we door beloning en straf ons gedrag aanpassen, sinds Foucault weten we dat we worden gedrild en onderworpen door een heel scala aan subtiele en onontkoombare disciplinerende technieken. De norm regeert: we worden gehoorzame, oppassende burgers omdat...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.