PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

VN Voorgelezen: Zo veranderde de wereldorde in 2021

from  Vrij Nederland

Dec 27, 2021

 

2021 was het jaar waarin de VS zijn pijlen definitief op uitdager China richtten, schrijft Ko Colijn in zijn analyse van afgelopen jaar. We vroegen hem naar de actuele stand van de mondiale geopolitiek. 'De aftocht uit Afghanistan betekent het begin van een nieuwe fase: de Pax Americana staat op het spel.' Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor.

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.