PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

#7 - Het mysterie van de ontbrekende antimaterie

from  Zimmerman in Space

Apr 24, 2019

Het is een van de grootste mysteries binnen de natuurkunde: waarom is ons universum niet leeg? Voor zover we weten, ontstaan materie en antimaterie namelijk altijd in gelijke mate én vernietigen ze elkaar zo gauw ze elkaar tegenkomen. Maar als je die twee feiten combineert, heb je na de oerknal een probleem. Toen moet namelijk evenveel materie- als antimateriedeeltjes zijn ontstaan, die elkaar vervolgens allemaal vernietigden. Resultaat: een heelal zónder deeltjes. En in zo’n heelal wonen we dui...more

Podcasts op deze website zijn geen eigendom van PodNL. Vragen over de inhoud van de podcasts? Neem dan contact op met de makers.