PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Artsen Podcast

Luister naar gesprekken over de actualiteit die het artsenvak raken. Host: Paul Laseur.

Afleveringen

 • #14 Twintig jaar Euthanasiewet

  Mar 31 2022

  Precies twintig jaar geleden legaliseerde Nederland als eerste land ter wereld euthanasie. Wat heeft de euthanasiewet opgeleverd voor arts en patient? En hoe past deze wet twintig jaar na dato nog bij onze huidige maatschappij?  Ook gaat het in deze aflevering over de impact van een euthanasieverzoek op het werk van een arts. Hoe ga je daar als arts mee om en welke hulp kun je inschakelen? Presentatie: Paul Laseur.   Te gast zijn: Marloes Tack, huisarts en daarnaast ook SCEN-...more

 • #13 Omgaan met desinformatie

  Feb 24 2022

  Als arts wil je een patiënt zo goed mogelijk informeren en helpen om de beste keuzes te maken voor zijn gezondheid. Maar hoe doe je dat bij patiënten die heel anders denken over bijvoorbeeld vaccinaties of de werking van bepaalde medicijnen? Bijvoorbeeld doordat ze zijn beïnvloed door desinformatie of moeite hebben om gezondheidsinformatie op een goede manier te interpreteren.   Hierover gaat het in deze aflevering van de Artsen Podcast.Presentatie: Paul Laseur.  ...more

 • #12 Omgaan met incidenten

  Jan 18 2022

  Van een misverstand tussen arts en patient tot een incident bij een operatie. Elke arts heeft er in zijn carriere te maken. Hoe bespreek je dit met je patient? En waarom is het belangrijk om dit open te bespreken met collega’s op de afdeling?   Luister de nieuwste aflevering van de Artsen Podcast, met presentator Paul Laseur. Te gast zijn:  - Mieke Kerkhof, gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en columnist en schrijveren - Hans Brölmann, emeritus hoogl...more

 • #11 Kwetsbaar Ouderschap

  Dec 15 2021

  Soms twijfel je als arts of een patiënt met een kinderwens een verstandige keuze maakt door (nu) zwanger te worden. Bijvoorbeeld wanneer patiënten sterke medicatie gebruiken, psychische problemen hebben of een verstandelijke beperking. Of als er tijdelijke factoren zijn die zorgen voor kwetsbaar ouderschap, zoals het hebben van schulden of dakloosheid. Hoe begeleid je een patiënt zo goed mogelijk hierin? En hoe ga je als arts in zo’n situatie het gesprek aan? Voor veel arts...more

 • #10 Joodse artsen en de Holocaust

  Oct 08 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMGHun verhalen zijn intens schrijnend en leggen ook de vraagstukken bloot waar de Nederlandse zorg in 40-45 én daarna mee kampte. Te gast: - Mart van Lieburg, emeritus hoogleraar medische geschiedenis - René Héman, voorzitter KNMG En Peter Lemaire, tuchtrechter en voorzitter van de Regionale Tuchtcolleges Zwolle en Groningen, met de bespreking van een relevante tuchtzaak bij dit onderwerp.See omnystudio.com/listener for privacy information.

 • #9 De impact van een tuchtklacht

  Aug 19 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMGHoe gaan tuchtrechters te werk? Hoe kun je als arts het beste omgaan met een klacht? En dient het tuchtrecht haar doel? Te gast: - Bart Schudel, huisarts in Apeldoorn en lid-beroepsgenoot van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen. -Tjeu Klaassen, huisarts in het Limburgse Oirsbeek Én Peter Lemaire, voorzitter van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg in Zwolle en Groningen.See omnystudio.com/listener for privacy information....more

 • #8 Slimme manieren om met stress om te gaan

  Jul 22 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMGIn Coronatijd kwam er bij veel artsen nog extra stress bovenop. Zo bleek ook uit een flitspeiling onder het KNMG Artsenpanel. Hoe ga je verstandig om met stress? Wat doe je als je aan een collega merkt dat hij ongezond met stress omgaat? En welke rol kan jouw team daarin spelen? Te gast: - Joanneke Kuppens, verslavingsarts en coach - Wolfgang Schlack, hoogleraar Anesthesiologie en afdelingshoofd in Amsterdam UMC. Én Peter Lemaire, tuchtrechter en voorzitter va...more

 • #7 Wanneer doorbreek je het medisch beroepsgeheim?

  Jun 10 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMGVerzekeraars, de politie, de gemeente. Het komt regelmatig voor dat deze partijen informatie opvragen over een patient bij een arts. Hoe ga je daar als arts mee om? In welke uitzonderlijke situaties doorbreek je het medisch beroepsgeheim? En welke stappen zet je dan? Te gast: - Sylvia van der Burg, Bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan de UvA en instituutsopleider verzekeringsarts bij de NSPOH. - Pieter Prins, geneesheer-directeur bij Altrech...more

 • #6 Vaccinaties (2): Wie is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid?

  Mar 31 2021

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMG Hoever mag de overheid gaan om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen? Wat is de rol van de werkgever? En heb je een morele plicht als je met kwetsbare patiënten werkt om zo snel mogelijk zelf een prik te halen? Te gast: - Maartje Schermer, hoogleraar Filosofie van de geneeskunde aan het Erasmus MC en voorzitter van de vaste commissie Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad - Roland Pierik, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam en ook...more

 • #5 Het corona-vaccinatieprogramma

  Dec 15 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMGIn deze aflevering krijgen we een blik achter de schermen van het vaccinatieprogramma. Wat moet er allemaal geregeld voordat er mensen kunnen worden ingeënt? Hoe is het gelukt dit vaccin wel binnen een jaar te ontwikkelen? En aandacht voor de rol van de arts: welke verantwoordelijkheid heb je als arts en hoe ga je om met sceptici? Te gast: - Hans van Vliet, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM - Olga Visser, arts infectieziektenbestrij...more

 • #4 Geneeskundestudent in coronatijd

  Nov 03 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMG Wat betekent dit voor onze jonge artsen van de toekomst? En wat kunnen we van die eerste maanden leren nu de ziekenhuizen opnieuw steeds voller komen te liggen en de reguliere zorg weer deels wordt afgeschaald? Te gast: - Femke van de Zuidwind, voorzitter van De Geneeskundestudent en student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen - Julia van den Oever, commissaris extern bij De Geneeskundestudent, en student aan de Universiteit Utrecht See omnystudio.com/...more

 • #3 Hoe begin je over stoppen met roken?

  Oct 01 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMGHet is niet altijd even makkelijk om stoppen met roken bespreekbaar te maken. Uit een peiling van de KNMG onder bijna 900 artsen blijkt dat twintig procent van de artsen zich afvraagt of de patiënt wel openstaat voor zon gesprek. Toch kun je als arts meer doen dan je denkt. Luister ook | #1 Als je als arts moet kiezen tussen leven en dood Te gast Ilona Statius Muller, huisarts in Amsterdam en initiatiefnemer van Amsterdams Rookalarm Marieke Helmus, verslavings...more

 • #2 Hebben ouderen recht op hulp bij zelfdoding?

  Sep 03 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMGOnderzoek toonde eerder al aan dat de groep ouderen die van de wet gebruik zou maken klein is. Tegelijkertijd heeft dit wetsvoorstel ook invloed op de huidige euthanasiewet en kan het stigmatiserend zijn voor ouderen. Is er een beter alternatief? Luister ook | #1 Als je als arts moet kiezen tussen leven en dood Te gast Els van Wijngaarden, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en eindverantwoordelijk voor het rapport PERSPECTIEF, waarin zij onderzoch...more

 • #1 Als je als arts moet kiezen tussen leven en dood

  Jun 23 2020

  Mede mogelijk gemaakt door: KNMG Tijdens het begin van de COVID-19-pandemie werd dat akelig spannend. Om te weten welke keuzes er bij de ic-bedden moeten worden gemaakt als er écht te weinig bedden zijn, publiceerden de Federatie Medisch Specialisten en de KNMG een veelbesproken draaiboek. Welke keuzes werden tijdens het maken van het draaiboek gemaakt? Biedt het artsen voldoende houvast? En is er voldoende draagvlak voor het draaiboek? Te gast: René Héman, voorzitter van de KNMG Dick Wil...more