PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Kees de Kort | BNR

Econoom Kees de Kort geeft bankenmannetjes en mannetjes met roze brillen een veeg uit de pan, met zijn 'realistische kijk' op de beurs. Zo is het..

Afleveringen

 • Opinie | Amerikaanse cijfers zijn vrij waardeloos

  Jul 30 2021

  'De Amerikaanse economie is opengegaan. Dat is altijd een plus. Dan is er ook nog een heleboelsteun. Dan vind ik 1,6 procent vrij matig', aldus De Kort. Hij wijt het vooral aan de voorzichtigheid van mensen. 'Heel veel mensen zijn gewoon nog heel voorzichtig. Daarnaast heb je ook nog 13 miljoen mensen met een uitkering.' Luister ook | Opinie | Powell is in een fuik gezwommen 'J blijft zich verschuilen' De Kort is altijd kritisch op Jerome Powell van de FED. En ook nu krijgt hij er flink van l...more

 • Opinie | Powell is in een fuik gezwommen

  Jul 29 2021

  Volgens Powell liggen drie factoren ten grondslag aan het besluit om het beleid niet te wijzigen: de Amerikaanse economie gaat de goede kant op, de inflatie is hoog, maar dat is tijdelijk (denkt de Fed) en de arbeidsmarkt is nog niet terug op het pre-Covid-niveau. De Kort legt de vinger op de pijnplek: 'De Fed voert een crisisbeleid. Gratis geld en quantitative easing is beleid dat past bij een crisis. Als je een crisisbeleid voert totdat de economische situatie normaal is, dan snapt iedereen ...more

 • Opinie | De kraan staat niet open, hij staat wagenwijd open

  Jul 28 2021

  Het is waar: de wereldeconomie is zich aan het herstellen. Dat kan ook niet anders gegeven de enorme dip van waaruit die economie opkrabbelt. Maar ook vanwege de meer dan enorme steunmaatregelen die tegen die economie aan worden gesmeten. Zowel op fiscaal als op monetair gebied wordt de economie aan alle kanten gestut met lachwekkend hoge bedragen en zorgwekkend lage rentes. 'Het bijzondere is dat de maatregelen in 2021 ongeveer net zo groot zijn als in 2020, namelijk zo'n 9 procent van het we...more

 • Opinie | Niet meer investeringen door goedkoop geld

  Jul 27 2021

  Het idee van de Europese Centrale Bank is dat als verlaging van de rente ervoor zorgt dat mensen en bedrijven meer gaan lenen en investeren, waardoor de economische groei wordt gestimuleerd. Maar werkt dat eigenlijk wel? 'Het bedrijfsleven leent nauwelijks geld. De vooruitzichten van economische groei zijn zogenaamd geweldig, maar het beleid gericht op het stimuleren van kredietverlening werkt niet voor degenen waarvoor het is bedoeld,' stelt De Kort. Andere weg inslaan Wel heeft de lagere ren...more

 • Opinie | Inkoopmanagers lang niet zó blij geweest

  Jul 26 2021

  Er zijn natuurlijk kanttekeningen: boven de markt hangen mogelijke coronavarianten en de mogelijke maatregelen die daarmee samenhangen en de prijzen van grondstoffen en halffabricaten stijgen. 'Dat is eigenlijk een maakkantprobleem. En de productie- en distributieketen: kun je alles krijgen wat je nodig hebt? Dat is groot ding aan het worden en valt op veel plaatsen tegen.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk op de financieel-economische wer...more

 • Rentebesluit ECB is weinig nieuws

  Jul 23 2021

  De Europese Centrale Bank zou gisteren uitleggen wat het nieuwe rentebeleid zou worden. De Kort is echter niet bepaald onder de indruk van de nieuwe koers. 'Als je het nieuwe beleid vergelijkt met het oude, dan kun je met een vergrootglas wel verschillen vinden. Maar die zijn zo klein, dat het voor de economie helemaal geen moer gaat uitmaken.' Luister terug - Opinie | 'Wat is nog langer de zin van een centrale bank? Het nieuwe beleid komt erop neer dat de ECB niet direct wil ingrijpen wanneer...more

 • Opinie | Arbeidsmarktcijfers geven vertekend economisch beeld

  Jul 22 2021

  'Ook de WW-cijfers waar het CBS mee kwam zijn fascinerend. Vorige week kwam het CBS met cijfers over deelname aan NOW-regelingen: eind vorig jaar waren er 1,3 á 1,4 miljoen mensen wier salaris geheel of gedeeltelijk door de overheid werd betaald, dat was het eerste kwartaal van dit jaar niet anders. Nog steeds worden veel salarissen door de overheid betaald. Dat in combinatie met uitstel van belastingbetaling, een economie die wat open gaat - dat het officiele werkloosheidscijfer beperkt is, dat...more

 • Opinie | Chinezen hebben minder vertrouwen in de economie

  Jul 21 2021

  Die afnemende vraag naar krediet is volgens hem een belangrijk signaal dat het vertrouwen in de economie minder aan het worden is. De Kort: 'Want als je écht met vertrouwen naar de toekomst kijkt, dan zeg je: we gaan investeren, we maken plannen en we gaan onze gang. Het feit dat de kredietvraag onder druk staat, is in mijn ogen een twijfelpuntje bij het verhaal over het economisch herstel.' Techreuzen Anderzijds ziet De Kort dat grote Chinese bedrijven juist wél met geld aan het schuiven zijn...more

 • Opinie | Stijgende producentenprijzen

  Jul 20 2021

  De Duitse producentenprijzen zijn 8,5 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is wat bedrijven moeten betalen om producten te maken om ze later te verkopen, bijvoorbeeld grondstoffen en halffabricaten. De vraag is in hoeverre gestegen kostprijzen kunnen doorberekenen in consumentenprijzen, zegt De Kort. 'Ze willen het natuurlijk wel, maar of consumenten dat gaan betalen, is een ander verhaal.' Oorzaken De stijging wordt veroorzaakt door twee dingen. Allereerst door de verstoring van ...more

 • Opinie | Herstel of niet?

  Jul 19 2021

  Komt er een groot herstel of niet? Als we kijken naar de Europese industriële productie dan zijn we nog lang niet op het niveau van voor de coronacrisis, zegt De Kort. 'Het verbaast me dat er dan wordt gewezen naar het chiptekort. Ik wil geloven dat dat een rol speelt, maar die kan niet zo groot zijn.' En de steunmaatregelen blijven van kracht. Daarom is het volgens De Kort merkwaardig dat het herstel naar het niveau van voor corona op zich laat wachten. Luister terug | Kees de Kort | Mijnheer ...more

 • Opinie | Mijnheer Powell WIL niet ingrijpen

  Jul 16 2021

  De Kort hamert er opnieuw op dat de Fed toezichthouder is. Als de inflatie oploopt, grijpt de Fed in. Powell daarentegen zei dat het stijgen van de inflatie waarschijnlijk heel tijdelijk is, en dat het daardoor niet nodig is om wat te doen. 'We kunnen blijven doen wat we deden.' En dat wil zeggen voor 120 miljard dollar obligaties kopen en de rente laag houden. Luister terug | Kees de Kort | Wat is nog langer de zin van een centrale bank? En Powell noemde nog een andere reden om niet in te gr...more

 • Opinie | Economische schade valt mee, my ass

  Jul 15 2021

  'De economie is open gegaan, de wereldhandel ontwikkelt zich positief, maar alle steun is nog steeds van toepassing. En ook krijgt iedereen uitstel van betalingen. Het uitstel van belastingen, dat is in Nederland nu een miljardje of twintig. En gratis geld. En monetaire steun. Wanneer gaan we nou een tandje terug?' Volgens De Kort werd in het derde en vierde kwartaal nog steeds van 1,4 miljoen mensen het salaris geheel of gedeeltelijk betaald door de overheid. 'Dan snappen we wel dat die econom...more

 • Opinie | Wat is nog langer de zin van een centrale bank?

  Jul 14 2021

  'Wij vinden het dus niet gek dat de economie groeit. Als douche open staat en er komt geld uit de kraan, dan is dat voor heel veel mensen goed nieuws. Daar komt bij dat de economische beperkingen in de VS in hoog tempo verdwijnen. Het Amerikaanse MKB wordt weer wat optimistischer. Daar staat tegenover - en dat is bijzonder - dat het consumentenvertrouwen onder druk staat.' Hoe dat komt? 'De steun is minder dat eerst. En wat een pijnpuntje begint te worden is de toenemende inflatie. Die stijgt n...more

 • Opinie | Olympische Spelen levert Japan geen mentale plus op

  Jul 13 2021

  Luister terug | Japan: klem tussen Spelen en corona Voor het Japanse publiek zijn de Spelen een doodgeboren kindje denkt De Kort. 'In Japan gaat het al niet geweldig, en dit er bovenop: dit gaat de stemming geen goed doen, het is het volgende minpunt voor economisch herstel. Luister terug | Japan, ons voorland En daar valt ook het nodige over te zeggen: want ook in Japan stijgen de producentenprijzen. En dat is logisch, zegt De Kort. Mondiale productie- en distributieketens hebben met de lock...more

 • Opinie | Welvaartsongelijkheid wordt dramatisch

  Jul 12 2021

  'Het IMF constateert dat de rijke landen het goed doen, dat is niet gek, die rijke landen hebben 16.000 miljard aan fiscale steun en 9.000 miljard aan monetaire steun in de economie gepompt.' 'Maar in de rest van de wereld is nauwelijks herstel, de armere landen hebben minder steunmogelijkheden en waren al kwetsbaar: minder toerisme en hogere grondstoffenprijzen. Op het niveau van de wereldeconomie gaat het goed, maar het IMF waarschuwt voor de menselijke kant van het drama, de mensen die midsc...more

 • Opinie | De ECB wil geen toezichthouder zijn

  Jul 09 2021

  De bank wil gewoon geen toezichthouder zijn, zegt De Kort. De taak van een toezichthouder is om te voorkomen dat het misgaat. 'En als het feestje te gezellig wordt, moet de tap worden dichtgedraaid. En wat doet de ECB? Die zet er gewoon een vaatje bij. Alle bijwerkingen - sparen, pensioenen, bubbels, ongelijkheid, zombiebedrijven - zijn blijkbaar geen probleem, omdat de ECB heeft besloten heel lang niks aan de rente te willen doen.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na...more

 • Opinie | Wolken in de zomerramingen van de Europese Commissie

  Jul 08 2021

  Fiscale steun en de begrotingstekorten worden in het rapport van de Europese Commissie niet eens genoemd. Die steun is een enorme plus in het verhaal over het economisch herstel van Europa. De vraag is dus of de economie voldoende tractie heeft om echt te herstellen. In Amerika wordt ook met 'gespleten tongen gesproken', constateert Kees, op basis van de laatste vergadering van de FED. Ook daar signalen van herstel, maar wat moet de FED doen? 'De Amerikaanse overheid koopt nog steeds elke maand...more

 • Opinie | Lauw Loene, ook aan de huizenkant

  Jul 07 2021

  Verder zagen de detailhandelsverkopen in Europa in mei een begrijpelijke stijging. Maar, waarschuwt De Kort, die is niet gekoppeld aan het ontsparen. Mensen stoppen niet met sparen omdat ze kunnen uitgeven, maar omdat sparen geld kost en beleggen gewoonweg lucratiever is. Zoals beleggen in huizen. Ook Lauw Loene in Duitsland waar de Duitse industrie niet bepaald geweldig gaat. 'Er gebeurt niet veel'. En waar helemaal niks gebeurt: in het land van de Rijzende Zon. 'Daar valt echt alles tegen, ...more

 • Opinie | We mogen weer

  Jul 06 2021

  Want hoeveel mensen gaan doen wat ze deden voor corona? Veel mensen zijn nog voorzichtig door de verhalen over nieuwe varianten van het coronavirus. Volgens De Kort gaat er in de dienstensector zeker herstel optreden, maar zal het oude niveau voorlopig nog niet in zicht komen. Het massaal uitgeven van tijdens de coronacrisis opgebouwde reserves ziet de econoom namelijk niet snel gebeuren. 'Corona heeft laten zien dat het erg prettig is om reserves te hebben, dus ik verwacht niet dat mensen hun ...more

 • Opinie | Geruststellend waardeloos

  Jul 05 2021

  De Kort drukt met die termen zich nog zacht uit, vindt hij. 'Het vertrouwen en de stemming is helemaal weg. Het is veel slechter dan een paar maanden geleden.' Dat de cijfers zo slecht zijn, heeft onder meer te maken met de opkomst van de deltavariant. Maar De Kort denkt dat er meer aan de hand is. 'De Aziatische sector heeft ook een grote informele sector. Die heeft een onwaarschijnlijk grote beuk gekregen door het coronaverhaal. Het vertrouwen is in combinatie met de iets hogere besmettingen h...more

 • Opinie | Het gevaar van adviseurs die geen verantwoordelijkheid nemen

  Jul 02 2021

  Wel adviseren, geen verantwoordelijkheid De Kort richt zijn pijlen op instanties die adviseren zoals het IMF en het CPB. 'Ze zijn nergens verantwoordelijk voor, want op basis daarvan moeten ze gewoon kunnen adviseren. Maar ze kunnen ook altijd wegduiken en andere partijen de gelegenheid geven om te doen wat ze niet moeten doen.' Als voorbeeld noemt hij en adviesrapport dat het IMF schreef over de Amerikaanse ontwikkelingen op de financiële markt. 'Dan zou je zeggen dat ze misschien nog even in...more

 • Opinie | Succesverhaal op rottende fundamenten

  Jul 01 2021

  'De deal was van het begin af aan dat Chinezen geen politieke vrijheid zouden hebben, maar de CCP zou er wel voor zorgen dat ze rijker werden. Dit duurde even, maar met de komst van Deng Xiaoping begin jaren '80 heeft de welvaart een grote vlucht genomen.' De econoom ziet dat deze welvaart inmiddels een beetje begint te kraken. De CCP begint de maatschappelijke controle sterk op te voeren. Wanneer de partij zich niet meer aan haar deel van de afspraak houdt, wordt gevreesd dat de Chinezen om po...more

 • Opinie | My ass dat het beter gaat

  Jun 30 2021

  Het terugtrekken van de coronasteunmaatregelen komt in zicht. Ze zijn dus nog niet weg. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. 'Het is een onderbelicht facet van het herstelverhaal over de wereldeconomie waar we het vaak over hebben. Als je nagaat dat de economie wat opengaat ten opzichte van een tijdje geleden en al die extreme steunmaatregelen zijn nog van toepassing, dan is het niet zo raar dat er hogere groeicijfers staan.' 'Wat gaat er gebeuren als de steun wordt ver...more

 • Opinie | Niet te vroeg juichen

  Jun 29 2021

  De Chinese is een andere economie dan de Amerikaanse. De Chinese overheid kan de economische cijfers beïnvloeden. 'Ze hebben de mogelijkheden om de getallen wat te sturen. Als je gewoon kijkt naar de particuliere sector, die de afgelopen jaren ook in China behoorlijk is gegroeid, dan zijn er een paar indicatoren. De kredietvraag van bedrijven is minimaal. Dat betekent denk ik dat je niet zo heel veel vertrouwen hebt in de toekomst. Anders zou je gaan investeren. En ook de consumenten doen niet m...more

 • Opinie | Waar blijft al dat geld?

  Jun 28 2021

  Wat wel dik boven het pre-corona-niveau is: de inflatie. Maar, zo willen de beleidsmakers ons doen geloven, dat is maar tijdelijk. Volgens onder andere de fed een gevolg van de herschikking van logistieke ketens, en een krappe arbeidsmarkt. Het gevolg: de fed doet niks, de rente blijft onveranderd en op basis daarvan blijven de beleggers kopen. Naast bestedingen vormen inkomens ook een indicatie van de gezondheid van een economie. En in de VS dalen de inkomens. Ze stegen sterk door alle steunp...more

 • Opinie | Alles is nog steeds basically te danken aan het steunverhaal

  Jun 25 2021

  Tijdens het eerste kwartaal blijkt de Amerikaanse economie met 1,6 procent te zijn gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat lijkt aardig, maar als je je realiseert hoe ongelooflijk veel financiële steun er in die economie is gepompt, valt het resultaat behoorlijk tegen, zegt De Kort. Tweede Kwartaal Over het tweede kwartaal komen nu de harde data binnen. Die laten ook weinig bijzonders zien. Het gaat kortom wel wat beter met de Amerikaanse economie, maar De Kort vraagt...more

 • Opinie | Enthousiasme, maar met voorbehoud

  Jun 24 2021

  Voor individuele ondernemers kan de schade van de coronacrisis groot geweest zijn. Daartegenover staat dat de harde cijfers op macro-economisch niveau nu laten zien dat economisch herstel nu echt op gang komt. 'In april en mei zijn we opengegaan en nu zie je dat het economisch herstel op gang komt in de conjunctuurklok van het CBS.' Er is dus reden voor enthousiasme, maar met voorbehoud. Inkoopmanagers beginnen namelijk te klagen over het feit dat ze moeilijk aan producten kunnen komen, met nam...more

 • Opinie | Leren van je fouten

  Jun 23 2021

  Jay Powell, voorzitter van de Fed, wordt inmiddels gezien als de 'über-guru van de wereld', ziet De Kort. Hij geeft toe dat het de goede kant op gaat met de economie en dat de inflatie oploopt. Volgens hem moet de rente laag blijven. 'Als de rente niet heel erg lang heel erg laag blijft, is economisch herstel volgens Powell niet mogelijk.' Christine Lagarde, voorzitter Europese Centrale Bank, is de tweede 'über-guru'. Zij deelt de visie van Powell dat de rente laag moet blijven om herstel van d...more

 • Opinie | De economie als junk

  Jun 22 2021

  Het geld blijft gratis, dat is volgens De Kort het probleem. Want het is maar helemaal de vraag in hoeverre de economie weer autonome tractie krijgt en zonder fiscale steun kan. 'Hoe je het ook wendt of keert, gratis geld hoort niet bij een gezonde economie. Gratis geldt leidt tot zombiebedrijven, ongelijkheid en bubbels op de financiële markt. Ondenkbaar dat op basis van een kwetsbaar en ongezond financieel stelsel een economisch groeiverhaal gebouwd kan worden. De fundering rot weg, en daar z...more

 • Opinie | Financiële markten verrassen? Never ever!

  Jun 21 2021

  'Centrale banken zijn extreem bedreven in het bespelen van financiële markten. Het officiële fed-beleid is dat er eind volgend jaar misschien sprake is van korte renteverhogingen, maar deze mensen weten ook wel dat er omstandigheden kunnen zijn dat het eerder moet, de economie kan ze daartoe dwingen. Ze vinden ook dat de financiële markten never ever verrast mogen worden met zo'n bericht. Dus wat doen ze nou? Nu alvast middels deze bestuurder zeggen dat het ook nog eens wat anders gaan lopen.' ...more

 • Opinie | Volkomen belachelijk wat er in de VS gebeurt

  Jun 18 2021

  Met de Amerikaanse economie gaat het voorlopig best goed. Maar wat kan de Fed doen als er weer problemen komen, vraagt De Kort zich af. 'Simpel: niks, want de rente is al minimaal.' De centrale bank is er om in te grijpen als het mis gaat. Als de zaak weer een beetje op de rails staat, kun je financieel-economisch proberen in de positie te komen dat je weer kunt gaan ingrijpen als het nodig is. Dus terug naar af. En dat heeft de Fed volgens De Kort de afgelopen 13 jaar niet gedaan, met alle cons...more

 • Opinie | Vanuit de maakkant komt minder muziek

  Jun 16 2021

  'De detailhandelsverkopen zijn in het begin van alle lockdowns explosief gestegen, maar op zeker moment heb je alles wat je nodig hebt en dan lopen die cijfers terug. Dat is nu. Ook de industriële productie, daar is de muziek ook een beetje uit. En dat gaat ook in Europa gebeuren. Ik denk dat herstel van maakkant in de wereldeconomie een beetje voorbij is. Aan dienstenkant is wel nog ruimte. Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk op de financie...more

 • Opinie | De maakkant sputtert ondanks coronaherstel

  Jun 15 2021

  Het coronabeleid is altijd negatief voor de economie. Het verdwijnen van coronamaatregelen mag dan zel een positief effect hebben op de economie, het vertrouwen erin heeft wel een flinke deuk gekregen. 'De vraag is nog steeds: als we in termen van aantal coronabesmettingen en vaccins weer terug zijn bij af en we stoppen met de steunmaatregelen, wat gebeurt er dan? Dat coronaverhaal is nog niet voorbij. We zijn ons bewust geworden van het risico op een volgende pandemie en mogelijke maatregelen. ...more

 • Opinie | Het coronaverhaal is nog niet voorbij

  Jun 14 2021

  De Kort heeft het al vaker gezegd: de bijvangst van monetair beleid is niet mals - pensioenproblemen, bubbels op de financiële markten, een woningmarktprobleem. 'Ook een rechtstreeks gevolg van het monetair beleid waar geen woord aan vuil wordt gemaakt. We hopen dat het goed gaat, maar de kans dat het mis gaat begint op een heleboel plaatsen toe te nemen.' De Korts belangrijkste vraag: krijgt de economie tractie als het geldinfuus afgeknepen wordt? Ook daar is geen woord aan vuil gemaakt. Belei...more

 • Opinie | Er is gewoon geen enkel vertrouwen in een economisch herstel

  Jun 11 2021

  Tegelijkertijd zei de ECB dat het economisch herstel in de eurozone harder gaat dan verwacht. De Kort vindt het onbegrijpelijk dat we dan toch vasthouden aan dat 'ongelooflijke goedkope geldbeleid'. Hij vraagt zich af waarom de ECB denkt dat de Europese economie niet tegen een rente kan die iets hoger is dan 'plusminus nul'. Blijkbaar is er volstrekt niet genoeg vertrouwen in het herstel van de economie. Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk ...more

 • Opinie | Centrale banken vergroten kloof tussen financiële markten en reële economie

  Jun 10 2021

  De centrale banken zijn er niet om te voorkomen dat er verliezen worden geleden op de financiële markten, zegt De Kort. 'Dat is helemaal niet hun taak. Centrale banken moeten zorgen voor een gezond financieel en economisch klimaat. Als dat wil zeggen dat mensen een te groot risico hebben genomen en verliezen leiden, jammer voor ze.' De Kort betoogt dat het kunstmatig omhoog houden van de prijzen op de financiële markten met goedkoop geld via lage rentes ervoor kan zorgen dat er grote onevenwicht...more

 • Opinie | Ongelijkheid neemt wereldwijd behoorlijk toe

  Jun 09 2021

  De Oeso zei enkele weken geleden dus al dat het herstel van de wereldeconomie er erg ongelijk uitziet. De Wereldbank, een organisatie die meer aandacht heeft voor de emerging markets, onderschrijft die visie nu. 'Ze zijn daar wel een stuk somberder over. Het is een optelsom van het feit dat de emerging markets minder geld hebben om via steunmaatregelen uit te delen. Hun vaccinverspreiding is daar een stuk slechter geregeld en de besmettingen nemen daar weer toe. De vooruitzichten voor de emergin...more

 • Opinie | Kloof tussen financieel en reëel

  Jun 08 2021

  Deze problemen vertalen zich in hogere prijzen, waardoor de inflatie begint toe te nemen. Er zit niet zoveel beweging in de vraag naar eindproducten, maar in het maakproces zijn wel dingen aan het veranderen. Voor economische groei is dit niet zo relevant, maar bij inflatie is dit een ander verhaal, stelt De Kort. Dit wordt deels veroorzaakt door speculatie van bedrijven en pogingen om van de huidige marktsituatie te profiteren. Het is volgens hem onzin dat de economie alleen op gang komt bij ...more

 • Opinie | Party Time is over

  Jun 07 2021

  De economie in de VS herstelt en dat is de combinatie van twee zaken, zegt De Kort. Enerzijds het feit dat de economie überhaupt weer opengaat, anderzijds het geld waarmee de overheid het land besproeit. De Kort vindt dat weggegooid geld, maar er blijft vast wat kleven. De arbeidsmarkt reageert in elk geval lauw op al dat geld. Dat heeft volgens de macro-econoom te maken met de hoogte van de uitkeringen: die zijn dermate genereus dat het werken ontmoedigd wordt. In sommige staten is de vraag na...more

 • 'Vergrijzing remt de Chinese economie'

  Jun 04 2021

  De Kort benadrukt dat én de kosten van de Chinese verzorgingsstaat enorm hoog op zullen lopen én dat de Chinese economie minder zal groeien doordat ouderen de hand op de knip houden. 'Om de vergrijzing tegen te gaan mogen Chinezen sinds deze week 3 kinderen krijgen, maar ook dat blijkt in de praktijk weerbarstig. Dus een economische groei van 6 á 7 procent is in China niet realistisch.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk op de financieel-e...more

 • 3 juni | Optimisme bij Amerikaanse centrale bank

  Jun 03 2021

  Daar staan wel wat pijnpunten tegenover, stelt De Kort. Zo blijft het voor veel Amerikaanse bedrijven erg moeilijk om aan personeel te komen. Dat is vreemd, omdat er miljoenen mensen niet werken. Maar doordat de steunmaatregelen dusdanig genereus zijn geweest, leverde niet werken voor velen meer op dan wel werken. Daarnaast loopt de inflatie tijdelijk op als consequentie van de verstoring internationale productie- en distributieketens. Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net...more

 • Opinie | Vertrouwenscijfers lopen weer op

  Jun 02 2021

  Dat de dienstensector en consumenten weer vol vertrouwen zijn, ligt volgens de econoom dan ook voor de hand. Wat hem intrigeert is dat de ondernemers aan de maakkant van de samenleving ook dolenthousiast zijn. Die kant is namelijk nooit echt dicht geweest. Omdat eind vorig jaar heel veel niet mogelijk was, hebben we alles gekocht wat los en vast zat. De vraag naar goederen zal daarom niet zo snel harder stijgen. Wel is de maakwereld veranderd. Begin vorig jaar, toen China op slot ging, moesten ...more

 • Opinie | Geld, geld en nog meer geld in de economie pompen

  Jun 01 2021

  De steunmaatregelen die overheden pompen in de economie blijven ook nog bestaan. 'Wat gebeurt er nou ook nog. De meeste overheden blijven de economieën steunen. Niet met een beetje geld, maar met heel veel geld.' De bedragen vindt De Kort waanzinnig. 'Het gaat om onwaarschijnlijk hoge bedragen die in de economie gepompt worden.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk op de financieel-economische wereld. Luister live in BNR Zakendoen of wanneer...more

 • Opinie | Wat ga je kopen?

  May 31 2021

  Er is zoveel steun gegeven en geld in de economie gepompt, dat De Kort wel verwacht had dat er hoge groeicijfers te zien waren. 'Dat is helemaal niet zo. De groei in het eerste kwartaal was maar 1,6 procent in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Dat vind ik heel erg tegenvallen. Je kan wel geld geven, maar wat ga je er van kopen?' Vraagt de macro-econoom zich af. Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kij...more

 • Opinie | Schud maar aan de euroboom en het geld komt wel

  May 28 2021

  Volgens De Kort is er geen enkele 'incentive' meer om je best te doen. 'Je kunt het beter niet goed doen, dan krijg je het geld namelijk zó'. Een ander pijnpuntje is de regeling voor het uitstel van belastingschuldbetalingen. Het klinkt allemaal niet alsof er vertrouwen bestaat in het herstel van de Nederlandse economie, zegt De Kort. Vierde kwartaal Minister Hoekstra hoopt dat de steunmaatregelen in het vierde kwartaal niet meer nodig zijn. Maar, zegt De Kort, het coronavirus volgt een seizo...more

 • Opinie | China aan een zijden draadje

  May 27 2021

  Hierdoor piept en kraakt het Chinese financiële stelsel enorm. De centrale bank probeert de scherpe kantjes ervan af te slijpen: ze maken zich druk over speculatie in grondstoffen en bemoeien zich met Bitcoin. Ook China zelf ziet dat het financiële stelsel erg kwetsbaar is door de rare dingen die er de afgelopen jaren zijn gebeurd. Dat komt voornamelijk door het vooraf definiëren van een groeicijfer, waaraan vervolgens alles ondergeschikt wordt gemaakt. De afgelopen tien jaar is dit te erg uit ...more

 • Opinie | Wat is er mis?

  May 26 2021

  'De Britten gaan nu weer open, maar wat blijkt? Ze houden rekening dat het begrotingstekort opnieuw tien procent van het GDP gaat worden. En het geld blijft gratis, de economie is losgelaten, de vaccins zijn afgerond. Ik denk dat er niet veel vertrouwen is dat de economie op eigen benen kan staan. Er is geen vertrouwen dat de economie zelf tractie krijgt. Dit verhaal kun je ook toepassen op andere landen. Ook in Nederland wordt erop gerekend dat het begrotingstekort een procentje of 5 of 6 wordt...more

 • Opinie | Min van de maatregelen weegt niet op tegen de plus van de steun

  May 25 2021

  'Het hersteltempo wordt bepaald door nieuwe maatregelen in relatie tot steunmaatregelen. In de VS is er heel veel geld over de economie uitgestrooid, en dat heeft gewerkt. Dat zie je in die index. In februari en maart dikke plussen, in april zwakt het wat af, voor mei zijn de inkoopmensen heel enthousiast. En dat heeft alles te maken met grote hoeveelheden geld die in de economie gepompt worden in combinatie met maatregelen die teruggeschroefd worden.' Luister terug | Kees de Kort | Een mol in ...more

 • Opinie | Gezinnen krijgen geld voor God weet wat

  May 21 2021

  Het is ook niet geheel toevallig dat de Fed de handen nog altijd van de rente afhoudt. 'Die stortvloed aan geld wordt nog steeds niet breed gedragen, de autonome Amerikaanse groei is nog steeds vrij beperkt. De Fed ziet de cijfers verbeteren, maar is er kennelijk nog niet van overtuigd dat die groeicijfers hoog blijven.' Luister terug | Kees de Kort | Een mol in het ECB-bestuur Wanneer krijgt de Amerikaanse economie voldoende tractie om te zeggen dat die met geen of minder steunmaatregelen af...more

 • Opinie | Een mol in het ECB-bestuur

  May 20 2021

  De financiële sector is daarentegen een heel ander verhaal. 'De schulden, ook die van bedrijven, zijn een probleem geworden en er zijn kwetsbare sectoren in de economie. Dat is allemaal niets nieuws, maar wel voor de ECB . Verder is de positie van de banken is niet zo goed en op de financiële markten is een situatie ontstaan van overwaardering. Voor de ECB is het bijzonder om dit hardop te zeggen, vandaar: team realiteit heeft een mol.' Waar ze zich het meeste zorgen over maken, zijn ontwikkeli...more

 • Opinie | De economie komt tot bedaren

  May 19 2021

  Ook is de conjunctuurklok van het CBS bekend geworden - deze bestaat uit harde data en allerlei vertrouwensindicatoren en hoewel de harde data met vertraging komen ziet De Kort aan de klok dat de stemming verbetert. 'We zijn nog niet terug op het langjarige gemiddelde, maar met name het langzaam maar zeker openleggen van de economie geeft ondernemers en consumenten het idee dat er wat gaat gebeuren.' Kanttekening blijft dat er in Nederland en de eurozone nogal wat bedrijven zijn die heel erg kw...more

 • Opinie | De anderhalvemeter-economie zorgt voor een recessie

  May 18 2021

  De grote boosdoener is volgens De Kort vooral de anderhalvemeter-economie. 'Mij valt het nog wel mee. De lockdown was behoorlijk van kracht in het eerste kwartaal. (...) Grote delen van de economie hebben nergens last van: het onderwijs, zorg, overheid en grote bedrijven. Aan de maakkant van de economie gaat het ook best aardig. De economische pijn zit 'm primair in de anderhalvemeter-economie', volgens de macro-econoom, die verwijst naar onder meer de horeca en het toerisme. Luister terug | D...more

 • Opinie | In Japan gaat de paniekknop op stand 12

  May 17 2021

  En het was al niet veel in Japan, concludeert de macro-econoom. 'De Japanse economie gaat niet veel bijdragen aan het herstel van de wereldeconomie. Je ziet ook de stemming ontstaan: moeten we wel doorgaan met de Olympische Spelen? Er komt een datum dat er een besluit genomen moet worden.' Luister terug | Demografisch probleem China alsmaar groter Nee, dan China. 'De cijfers uit China zijn natuurlijk fantastisch in vergelijking met vorig jaar, toen China net uit de lockdown kwam. Je zag wel e...more

 • Opinie | Met steunmaatregelen hou je alles aan de praat

  May 14 2021

  Ofwel: is er voldoende tractie in de economie om op eigen kracht verder te gaan. 'Dat is de grote vraag en ik waag ik echt serieus te betwijfelen. Het begrotingstekort is in Nederland een minder groot probleem dan in andere landen, maar het is allemaal tijd winnen en hopen dat het in de tussentijd gebeurt. Maar dat tractieverhaal, dát moet allemaal gebeuren zónder al te veel steun. Je kunt niet zomaar zeggen dat je kunt lenen zolang het geld gratis is. Dat is geen beleid maken.' Luister terug ...more

 • Opinie | Het gaat niet 'veel beter' met de economie

  May 12 2021

  Het gaat met de nationale economie vergeleken met vorig jaar veel beter, maar dat is geen relevante verbetering. Vergeleken met 2019 moet de economie nog uit een diep dal zien te klimmen. Toeristensector gaat 'hoe dan ook' open Zeker de buitenlandse economieën hebben het erg lastig en hopen van de zomer weer toeristen te kunnen ontvangen. Die landen gaan hoe dan ook open. Er is voor hen geen andere optie meer. Landen zoals Italië draaien voor een groot gedeelte op toerisme dus zegt De Kort dat...more

 • Opinie | Demografische problemen China alsmaar groter

  May 11 2021

  Vanaf het moment dat China stopte met het eenkindbeleid, werden er alleen maar minder kinderen geboren. 'De geboortecijfers liggen dertig procent lager dan vier à vijf jaar geleden', zegt De Kort. 'De demografische problemen die een jaar of tien geleden al op tafel lagen, worden daardoor per jaar groter. Ik begrijp ook wel waarom, want de huizenprijzen en opvoedingskosten liggen in China liggen erg hoog. Mensen hebben onvoldoende vertrouwen in de toekomst en beginnen daarom minder snel aan kinde...more

 • Opinie | Banencijfers VS geruststellend waardeloos

  May 10 2021

  'De Amerikaanse economie is midscheeps geraakt', zegt De Kort en met al die steunplannen lijkt het erop dat de economie zich normaliseert. Grote vraag blijft: komt dat herstel op gang en zet dat echt door? Vanzelfsprekend speelt de arbeidsmarkt daarin een belangrijke rol. 'Vorig jaar rond deze tijd stonden er tientallen miljoenen mensen op straat, dat herstelproces is nu gaan lopen, maar hoeveel banen zijn er in april bijgekomen? Dat is gewoon heel slecht.' Wat is dit? Zet het herstel niet door...more

 • Opinie | De arme landen bloeden pas echt

  May 07 2021

  Het gaat dan om vrij grote landen die ook wel economische impact hebben en waar het allemaal wat beter gaat, zoals China, Taiwan, Zuid-Korea en Brazilië. Zeker aan de maakkant gaat het wat beter. Niet zoals in Europa en Amerika, maar toch. Ook aan de dienstenkant zit er wel wat schot in, maar we moeten ons realiseren dat het hele herstelverhaal wel afhangt van hoe diep de crisis is geweest. Luister terug | Kees de Kort | De maakkant is dolenthousiast In de rijke landen is heel veel geld besch...more

 • Opinie | De maakkant is dolenthousiast

  May 06 2021

  En dat valt zelfs Kees de Kort wel wat tegen. 'Aan de dienstenkant wil de stemming er in de eurozone niet echt inkomen. Wat wél interessant is, is dat de inkoopmanagers aan de maakkant meer beginnen te mopperen over de productiebeperkingen, hogere prijzen en goederen die niet geleverd worden. Ik denk dat dat te maken heeft met het fenomeen just in time-delivery.' Dat staat of valt met het idee dat er niet heel veel schokken zijn in de economie.' Luister terug | Kees de Kort | Het valt mee, het...more

 • Opinie | Het valt mee, het valt tegen

  May 05 2021

  Maar dat komt volgens De Kort alleen maar door de aanhoudende fiscale en monetaire steunmaatregelen en het uitstel van betalingen. Hij zegt het vaker, maar er is niets in veranderd, 'Het is niet het begin van een herstelverhaal.' 'Eerst moeten we herstel zien, en als het openen van de economie tot betere cijfers leidt, moet de overheid een stapje terug doen. Die balans moet gevonden worden.' Valt het mee in Europa, in de VS vindt De Kort de cijfer tegenvallen. de economie is daar met 1,6 proce...more

 • Opinie | Geen perspectief, geen nood aan krediet

  Apr 21 2021

  Je kan het paard naar de bron brengen, maar het niet dwingen om te drinken. 'Heel weinig bedrijven zeggen: we gaan nu eens lekker investeren. De onzekerheid in termen van economische groei, steunmaatregelen en corona is zo groot, dat je natuurlijk zegt: we gaan eerst even kijken hoe het allemaal verder gaat voor je de beslissing neemt om ergens veel geld in te steken.' De Kort wijst erop dat wanneer bedrijven willen investeren, de prijs van geld niet veel uitmaakt. Het ontbreken van perspectie...more

 • Opinie | Cijfers die maar weinig zeggen

  Apr 20 2021

  Als je de vertrouwenscijfers van nu langs die van vóór de coronacrisis legt, dan zie je dat er nog een lange weg te gaan is. Veel Amerikanen hebben in de gaten dat het beter gaat, maar daar is het voorlopig mee gezegd. De bouwcijfers vindt De Kort daarentegen wél interessant. Dat gaat om gratis geld. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die totaal geen last van corona hebben gehad. In de bouw zijn er geweldige cijfers. Goed nieuws zou je zeggen, maar toch zijn er nog steeds zorgen. In Australië ...more

 • Opinie | Japan, ons voorland

  Apr 19 2021

  De directeur van de Japanse centrale bank is niet uitgelaten over nabije toekomst - hij wordt wat voorzichtiger - maar er zijn pluspunten in zijn beleving. Let op, zegt De Kort, die lichtpuntjes bestaan uit de fiscale en monetaire steun (maar wat daar plus aan is, weet ook niemand) en het feit dat de wereldhandel wat beter gaat. 'De rest zijn de minpunten'. En bedenk: Japan is een land waar de coronaschade meevalt. Het aantal zelfmoorden is veel hoger dan het aantal coronadoden. Het aantal zelf...more

 • Opinie | Amerikaanse economie in een opgeladen scootmobiel

  Apr 16 2021

  Fijn voor de Amerikanen hoor, dat ze enorme hoeveelheden geld krijgen, én dat ze het uitgeven. Maar de producenten overtuigt het niet dat het ook duurzaam herstel inluidt, zegt De Kort. 'Als je in de afgelopen zes maanden 2.800 miljard dollar in die economie pompt, zo'n 15 procent van het bruto nationaal inkomen, dan mag je er rustig van uitgaan dat er mooie cijfers komen. Dat kán gewoon niet anders.' Luister terug | Kees de Kort | Steun is heroïne In China kan het nog wat gekker, met een eco...more

 • Opinie | Steun is heroïne

  Apr 15 2021

  De economie loopt op krukken, zei Lagarde. Inderdaad, repliceert De Kort, de economie liep al tijden lang op monetaire krukken, met de coronacrisis is daar nog een fiscale kruk bijgekomen. En wat gebeurt er als je te lang met krukken loopt? Dan werken je benen niet meer. Kortom: hoe langer de steun duurt, hoe minder waarschijnlijk het is dat de economie nog eigen tractie krijgt. 'Ze heeft dus geen enkel vertrouwen dat die economie op eigen benen kan staan, en terecht! Het hele economische proc...more

 • Opinie | Hoe dan ook komen de mooie cijfers

  Apr 14 2021

  Niet het coronavirus zelf, maar het coronabeleid heeft geleid tot een grote economische crisis, met name in het tweede kwartaal van vorig jaar. 'En er zijn een ongelofelijke hoeveelheid steunmaatregelen door de economie heen gesluisd. Weer meer open gaan en die enorme bedragen aan steun, betekenen dat het weer beter gaat met die economie. Dat is onmiskenbaar.' Dat de cijfers van dit jaar beter zullen zijn dan die van vorig jaar staat dus vast. 'Maar kan zo'n economie ook zonder zulke steunmaatr...more

 • Opinie | Fed-baas weet niks van kakkerlakken

  Apr 13 2021

  En dat terwijl er nét een grote vermogensbeheerder Archeos Capital omgevallen is. Volgens De Kort doet Powell daar te laconiek over en bagatelliseert hij het gebeurde. Maar als je één kakkerlak hebt, dan heb je er meer, redeneert De Kort. Er zijn dus nog een hele hoop andere hedge funds en financials die op randje omvallen staan. 'Honderd procent zeker. Ik denk dat dit gevaar veel groter is dan Powell denkt'. Want wat Powell ook lijkt te denken: dat het Amerikaanse financiële stelsel een eilan...more

 • Opinie | Powells optimisme is net zo voorspelbaar als dat het morgen weer licht wordt

  Apr 12 2021

  'Er is 2.500 miljard dollar in de Amerikaanse economie geknikkerd, dat is meer dan 10 procent van het nationaal inkomen. Het is niet heel verrassend dat iemand durft te zeggen dat het binnenkort beter gaat. Maar het is opmerkelijk, hoewel Powell erg enthousiast is over de toekomstige economische ontwikkelingen, zegt hij ook dat geld gratis moet blijven.' 'In mijn wereld is het zo: óf de economie gaat de goede kant op en dan is er geen enkele reden om monetaire crisismaatregelen te handhaven, óf...more

 • Opinie | Aanvaard de consequenties!

  Apr 09 2021

  We horen weinig van de Chinese financiële sector. Per dag hoor je meer verhalen over maatregelen van de Chinese overheid om die sector onder controle te krijgen. En als ze zich daar zelf zorgen over gaan maken, kan er zomaar geknibbeld worden aan de economische groei. 'Dat je veel strenger bent op het financiële stelsel is goed, maar het heeft wel consequenties op andere terreinen. En die Chinese groei is ook van invloed op de internationale groei.' Luister terug | Kees de Kort | De Fed ziet d...more

 • Opinie | De Fed ziet de economische groei wel zitten

  Apr 08 2021

  Ook gaat het in deze aflevering over de Japanse economie met een link naar Nederland en de rest van Europa. En wordt het niet tijd om te stoppen met het bombarderen van onze eigen economie? Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk op de financieel-economische wereld. Luister live in BNR Zakendoen of wanneer je wilt via bnr.nl/keesdekort, Apple Podcast en Spotify.

 • Opinie | Het IMF-circus danst rond de hete brij

  Apr 07 2021

  Volgens De Kort is het niet verrassend dat de groei naar boven wordt bijgesteld gezien de massale steunmaatregelen van centrale banken en nationale overheden. En waar het volgen de econoom ook aan ontbreekt: een exit. 'Dit jaar wordt fantastisch, volgend jaar wordt ook goed. Dan zou je denken dat er wordt voorgesteld om de maatregelen terug te schalen. Maar nee! Het IMF maakt geen woord vuil aan wanneer overheden een stapje terug gaan zetten.' En wat De Kort helemaal bizar vindt: volgens de Eco...more

 • Opinie | Het gaat allemaal tegenvallen

  Apr 06 2021

  De Kort denkt dan ook dat het uiteindelijk flink gaat tegen vallen voor de inkoopmanagers. 'Hoe goed gaat het nou in Europa? Ik denk dat het gaat tegenvallen. Desondanks zijn ze wel het beste in Europa. Maar ze hebben het optimisme opgepompt en nog opvallender: de inkoopmanagers uit de opkomende markten van de maakkant, daar zaten al met al de meest teleurstellende cijfers. Het enthousiasme is daar ver te zoeken', merkt De Kort op. Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 1...more

 • Opinie | Lobbyisten, natte dromen, Champi-tijd

  Apr 01 2021

  Biden wil de infrastructuur aanpakken en upgraden. Volgens De Kort bedraagt de infrastructuur echter nog geen kwart van het totale bedrag dat uitgetrokken wordt voor steun. Het doet hem denken aan het vorige steunprogramma van 1.900 miljard 'waarvan we zeker weten dat vijftien procent terecht is gekomen bij de mensen die het echt nodig hadden. Het is een vrij zinloos verhaal.' Bovendien is het een verhaal dat zich lastig laat financieren. De belasting voor bedrijven gaat omhoog, maar dat is volg...more

 • Opinie | De psychologische factor van het coronaherstel

  Mar 30 2021

  De schokken die we door de coronacrisis moeten verwerken waren niet langzaam maar zekere veranderingen. We hebben te maken met grote schokken. Hoe langer die schokken duren, hoe groter de impact op de psychologische gesteldheid van mensen. Daarom komt er meer aandacht voor, maar die invloeden worden nog niet genoeg meegenomen in de modellen van het economisch herstel, volgens De Kort. En dan is er nog de psychologische impact van de coronacrisis. 'Gaat er geïnvesteerd worden? Ik denk dat daar,...more

 • Opinie | China kan slecht tegen onprettig nieuws

  Mar 28 2021

  De Kort noemt H&M als voorbeeld. Het bedrijf plaatste een tweet over de situatie van de Oeigoeren in China en nu hangt de kledinggigant mogelijk een boycot in China boven het hoofd. 'Bedrijven die moreel hun gelijk willen halen moeten daar de economische prijs voor betalen. Het blijft een eeuwige onderhandeling tussen de koopman en de dominee.' Luister terug | Kees de kort | Belasting kwijtschelden is ook een optie Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zij...more

 • Opinie | Belasting kwijtschelden is ook een optie

  Mar 26 2021

  Uiteindelijk heeft het bedrijfsleven, vooral dat deel dat afhankelijk is van de anderhalvemetereconomie, het meest aan een open economie. 'Hoe je het ook draait of keert: een economie waarin een bulk van de mensen zijn gang kan gaan, is uiteindelijk voor de economie zelf ook het beste.' Luister terug | Kees de Kort | Cijfers van inkoopmanagers overwegend positief Het begrotingstekort van 34 miljard euro valt nog best mee, als je het vergelijkt met landen als Italië, Spanje en het VK. Maar w...more

 • Opinie | Cijfers van inkoopmanagers overwegend positief

  Mar 25 2021

  Kees de Kort houdt een slag om de arm als het gaat over het enthousiasme aan de maakkant. 'Wat mij intrigeert is dat ze aan de maakkant echt dolenthousiast zijn. Maar we hebben gemerkt, als we kijken naar de Dow Jones verkopen, dat de verkoop van duurzame consumptiegoederen onder druk staat. Dat is begrijpelijk. Want in de loop van vorig jaar hadden mensen wel geld, maar de dienstenkant was gesloten. Toen hebben mensen dingen online gekocht. Dus is er een heleboel vraag naar voren gehaald onder ...more

 • Opinie | Klaas Knot is een milieugekkie

  Mar 24 2021

  Volgens De Kort 'realiseert het publiek zich wat er daar gebeurt'. Jesse heeft een lesje gekregen, vindt de macro-econoom. 'Maar wat blijkt nou, Jesse heeft een grote belangrijke vriend: Klaas Knot.' Dat denkt De Kort vanwege het jaarverslag van De Nederlandsche Bank waarin staat: 'We hebben minder dan dertig jaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn.' De Kort: 'Ik heb geen idee wat klimaatneutraal is. Je hoeft niet veel verstand van klimaat te hebben om te weten dat die afspraken van Parijs nogal...more

 • Opinie | Dikke min voor consumentenbestedingen

  Mar 23 2021

  De min heeft volgens De Kort met name betrekking op de duurzame consumptiegoederen als tv, elektronica, kleding en schoenen. Toen de crisis begon, mocht veel niet, maar konden we wel geld uitgeven. Het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 zijn de uitgaven aan die durables dan ook enorm gestegen. Maar dat heeft een grens. 'Op zeker moment heb je al een tv, een pc en van alles nog wat. Er is veel consumptie naar voren gehaald en dat heeft de afgelopen maanden de cijfers positief beïnvloed. ...more

 • Opinie | De lockdown-beperkingen zijn altijd extreem negatief

  Mar 22 2021

  De Kort verwacht dan ook dat het geld door blijft stromen in de economie, om zo de boel te verzachten. 'Het zal nog wel doorgaan. Maar het gecompenseer maakt niet alles goed. De loonkosten worden wel gedeeltelijk gedragen, maar huren, aflossing, uitstaande schulden en uitstel van betalingen zijn er ook nog. Hoe langer het duurt, hoe hoger de bedragen worden uitgesteld terugbetaald moeten worden.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk op de fin...more

 • Opinie | Mevrouw Lagarde krabbelt al wat terug

  Mar 19 2021

  Men blijft in dat besmettingenverhaal zitten, zoals De Kort het zegt. 'Alle hoop was gevestigd op dat vaccin, maar we weten allemaal hoe het gaat met het AstraZeneca-verhaal. Iedereen wordt toch wat nerveuzer. Het was de get out of jail free card een paar maanden geleden, maar het feit dat er onrust over is ontstaan, gaat het sentiment natuurlijk geen goed doen. Ik hoop dat je dat wel begrijpt.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) kijk op de fin...more

 • Opinie | Niet verrast, wel verbijsterd

  Mar 18 2021

  De Kort zegt het fascinerend te vinden. Fed-baas Powell heeft ingegrepen toen het mis ging en daarom de rente sterk verlaagd. 'Om de Amerikaanse economie een duw in de goede richting te geven. Maar wat hebben ze beloofd? De komende jaren blijft de rente laag én blijven ze de financiële markten steunen. Dan zou je zeggen: het gaat slecht met de Amerikaanse economie.' En daar wringt de schoen, want het gaat niet zo slecht met de Amerikaanse economie. 'De werkloosheid gaat verder omlaag, de inflat...more

 • Opinie | Nog lang niet terug bij af

  Mar 17 2021

  De industriële productie blijft achter bij het niveau van een jaar geleden, terwijl het consumentenvertrouwen licht herstelt - logischerwijs, gezien de voorzichtige opening van de economie. Al is ook dat consumentenvertrouwen nog veel lager dan vorig jaar rond deze tijd. En in het aantal uitkeringen is al helemaal geen gunstige ontwikkeling te zien, zegt De Kort. 'Dat zijn echt nog 20 miljoen werklozen, maar ook freelancers en zzp'ers die steun ontvangen uit hoofde van steunprogramma's.' Over...more

 • Opinie | Nullen tellen

  Mar 16 2021

  'De verwachting is nu dat de economie zal groeien met 3,8 procent, dat betekent dat volgend jaar om deze tijd de economie van de eurozone nog steeds 2,5 procent kleiner is dan vorig jaar jaar, en dan moet het niet tegen zitten.' Maar dat gaan we waarschijnlijk niet halen, denkt De Kort. Wat volgens hem 'totaal ontbreekt is het idee dat het ook anders kan, dat beleid op mysterieuze wijze niet anders kan. En dat er zo weinig discussie is over ander beleid. Waarom keihard vasthouden aan datgene da...more

 • Opinie | Europa is het lelijke eendje

  Mar 15 2021

  China Het herstel in China is te zien in de vergelijking tussen januari en februari van vorig jaar met dit jaar. 'Bij ons begon de crisis pas eind maart, in China in half januari en het land was helemaal dicht in februari. Het gaat wel beter in China, maar ik denk niet dat het zoveel beter gaat. Er is geen inflatie, maar zelfs een beetje deflatie. De overheid en kredietverlening zijn er vol in gegaan. Dan koop je als het ware groei. De vraag in China is nog steeds: gaat de economie op eigen kra...more

 • Opinie | ECB moet werken aan blijvend herstel

  Mar 12 2021

  'Wat de ECB besloten heeft is dat er niet zo veel veranderd, behalve dat ze meer obligaties gaan opkopen dan ze al deden, en dat zijn we normaal gaan vinden. Als het mis gaat kun je met een schokeffect proberen te bewerkstelligen dat het weer beter gaat. Maar dat wil niet zeggen dat het probleem is opgelost. Er moet worden gewerkt aan een blijvend herstel. De consequentie van langjarig iets extreems doen is dat mensen zich ernaar gaan gedragen.' De Kort doelt hiermee op dat er niet meer geleend ...more

 • Opinie | 1.900 miljard? Beter van niet

  Mar 11 2021

  Het was niet zo nodig, denkt De Kort. En het gaat evenmin in zijn geheel terechtkomen bij de gedupeerden. 'Waarom nog meer geld in die economie pompen? Het is ongeveer negen procent van het Amerikaanse nationale inkomen. De economie is al aan het herstellen, de beperkingen worden al minder, sommige staten zijn al weer open. Waarom nog meer geld?' Niet alleen is het 'other peoples money', zegt De Kort, het geld komt grotendeels terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Want bijna iedereen kr...more

 • Opinie | In OESO-scenario zit niks, nada, nergens tegen

  Mar 10 2021

  'Alle grote organisaties hanteren drie scenario's en in het meest positieve van de OECD kom je op die 5,6 procent. Maar dat cijfer komt niet uit de eurozone, die draagt daar weinig aan bij. Het gaat wat beter, maar het valt tegen. Evenmin uit Japan, daar gaat het wat beter, maar valt het wel tegen.' Volgens de OESO zijn de VS, China en India de trekkers van de wereldeconomie. Met het steunpakket van Biden van 1.900 miljard dollar gaat de Amerikaanse economie ongelooflijk plussen. 'Voor de VS wo...more

 • Opinie | Neem OESO-rapport met een korrel zout

  Mar 09 2021

  Schokken De schokken van de coronacrisis hebben ook een grote invloed op zzp'ers in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is er een recordhoogte bij het aantal stoppende ondernemers het afgelopen jaar, zo'n 89 procent. Toch zijn er ook veel starters voor in de plaats gekomen. 'Een tijdje geleden hebben we gekeken naar faillissementen en dat zijn heel lage aantallen geweest. Stoppen is al helemaal makkelijk als je in je eentje bent en ziet dat het geen zin meer heeft. Dan wik...more

 • Opinie | Gratis geld voor iedereen!

  Mar 08 2021

  Voor Powell is het dan ook reden om alle coronasteunpakketten door te laten gaan. 'Zijn beleid: steunen, steunen, steunen. Dat wil de Fed doen totdat de arbeidsmarkt weer op het niveau van vorig jaar zit.' En dat betekent gratis geld weggeven en dat zint De Kort totaal niet. 'Het betekent niet dat je het geld dan gratis moet houden en dat je dan dus hypotheken en obligaties moet kopen. Dat is een heel ander verhaal.' Met het weggeven van 'gratis geld', worden er een boel andere risico's gecreëer...more

 • Opinie | De Juichprofeetjes van het vaccin

  Mar 05 2021

  En februari ziet er al niet veel beter uit, zegt De Kort. 'De inkoopmanagers uit de dienstverlening en de bouw in Europa zijn allemaal erg somber. We zitten nog steeds in het verslechteringsverhaal in Europa, dus wat betreft al die juichprofeetjes van 'het vaccin gaat ons redden': laten we eerst maar even de neergaande beweging te stoppen voordat we gaan praten over herstelverhalen.' Luister terug | Economische activiteit in VS neemt mondjesmaat toe Steken we de Noordzee over en belanden we ...more

 • Opinie | Economische activiteit in de VS neemt mondjesmaat toe

  Mar 04 2021

  Op dit moment wordt er enorm veel geld in de economie gepompt. Wanneer de overheid een stapje terugdoet, krijgt de economische groei weer te maken met een min. Volgens De Kort is het nog maar de vraag of de economie de kracht en het vertrouwen heeft om dit uit zichzelf te compenseren. Verenigd Koninkrijk Ter illustratie wordt het Verenigd Koninkrijk erbij gehaald, dat in het begrotingsjaar 2020 te maken had met een begrotingstekort van 17 procent van het nationaal inkomen. 'Dat kunnen ze niet...more

 • Opinie | VS kruipt omhoog, China stagneert

  Mar 03 2021

  Naar boven 'De richting van de beweging is langzaam maar zeker omhoog dankzij alle steunmaatregelen, dus de inkoopmanagers van zowel de maak- als de dienstenkant zijn ook wat positiever. De bouwproductiecijfers zijn weer aangetrokken tot op pre-corona-niveau.' Maar er zijn natuurlijk kanttekeningen. Er zijn zo'n 11 miljoen huishoudens die problemen hebben met betalingen, aflossing en rente. 'Elf miljoen huishoudens waar het een moeilijk verhaal wordt en waar huisuitzetting dreigt.' De Amerika...more

 • Opinie | Valse start voor Europese economie

  Mar 02 2021

  Maakkant Aan de maakkant van de economie zijn dan weer betere vooruitzichten op te merken. Dat is ook een gevolg van de lockdowns en bewegingsbeperkingen. 'Er is geld zat, want een heleboel mensen hebben geld en kunnen het niet uitgeven aan bijvoorbeeld vakantie enzovoort. Dus alles wat online besteld kon worden, heeft gouden tijden meegemaakt. Dat heeft natuurlijk ook weer een invloed gehad op het denken bij mensen aan de maakkant van de economie.' Enkele kanttekeningen worden wel gemaakt over...more

 • Opinie | Bidens nieuwe steunprogramma is totaal onnodig

  Mar 01 2021

  Het beleid naar aanleiding van corona heeft geleid naar de economische problemen die nu zijn ontstaan. En nu is beleid en geleend geld nodig om die problemen weer op te lossen. 'Met schulden op zich is niet zoveel mis. Als je daarmee de productie- en verdiencapaciteit van een land verbetert, ga dan je gang. Dat is in principe altijd goed. Op lange termijn heb je daar veel voordeel van. Als je schulden aangaat om op korte termijn de consumptie te onderhouden, dan wordt het verhaal natuurlijk heel...more

 • Opinie | Grootschalig met geld smijten

  Feb 26 2021

  En de dienstenkant van de economie is sowieso al slecht, zegt De Kort, dus dat belooft niet heel veel goeds voor de groei in het eerste kwartaal. 'Daar kunnen we wel een ruim minnetje voor noteren, dat kan haast niet anders. Veel winkels zijn dicht, maar gelukkig voor dat soort bedrijven kunnen ze ook via online hun producten verkopen; dat die verkopen geëxplodeerd zijn is logisch, maar een beetje een winkelstraat, daar is het een vrij trieste bedoening.' Luister terug | Recordkrimp economie o...more

 • Opinie | Het vingerhoedje is half vol

  Feb 25 2021

  'En al die jaren zijn ze bezig met andere dingen, met de aandacht afleiden van wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En dat afleiden doen ze door groene leningen, steunmaatregelen, klimaatpolitiek. Intussen komt Duitsland met de eerste verwachtingen voor 2020 en zie, het valt mee, het gaat iets minder slecht dan ze dachten, het consumentenvertrouwen is iets minder slecht dan wat gevreesd werd. Maar dat is geen reden tot optimisme: 'het vingerhoedje is pas half vol'. In Nederland lopen de uitstaa...more

 • Opinie | 15 jaar falen, tóch krediet!

  Feb 24 2021

  De economie, bedrijven en consumenten hebben die hulp namelijk niet nodig, die zitten niet te wachten op gratis geld. Dat is alleen relevant voor, jawel, de financiële markten. Zowel Powell, als Lagarde, als Suziki - en vrijwel alle centrale bankiers maken die denkfout - halen twee zaken door elkaar: de economie en de financiële markten. Powell praat wel over de economie, maar eigenlijk heeft hij het over de financiële markten. Die wil hij tot iedere prijs tevreden houden. Waar komt dat toch va...more

 • Opinie | Pijn maken in plaats van vermijden

  Feb 23 2021

  De lange rente was extreem laag doordat de ECB almaar obligaties opkocht, en die loopt nu een beetje op. En dat kan het economisch herstel in de weg staan. Waar zit de pijn? Volgens De Kort heeft de ECB nooit een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen particulieren en bedrijven enerzijds en aan de andere kant speculanten. Fout met de hoofdletter F. Want bedrijven en particulieren denken in termen van toekomstverwachtingen, voor hen is in principe de prijs van geld niet belangrijk. Voor een spe...more

 • Opinie | Handjes omhoog, kurken van de champi

  Feb 22 2021

  Want zo geweldig doet de Amerikaanse economie het niet. 'Ik kan het niet zo goed verklaren, er zijn nog steeds 10 miljoen banen minder dan vorig jaar en ook veel andere cijfers zijn niet op pre-coronaniveau.' Het enthousiasme heeft vast betrekking op het derde grote steunpakket van de Amerikaanse overheid ter waarde van 1900.000 miljard dollar. 'Dat gaat op korte termijn wel een positief effect hebben.' Want niet alleen de door corona getroffenen krijgen geld, iedereen krijgt geld! 'Ook als je ...more

 • Opinie | Effecten van een desastreuze lockdown

  Feb 19 2021

  De Fed heeft wat dat betreft een dubbel mandaat, zegt De Kort: economische groei én inflatie en de arbeidsmarktsituatie wordt gezien als belangrijke indicator voor het eerste. Met de detailhandelsverkopen van januari zit het opvallend genoeg wel snor, maar ook dat is wel te verklaren. 'Het is opmerkelijk, want november en december waren nog erg verdrietig. Maar dat heeft alles te maken met het steunpatroon.' Luister terug | Kees de Kort | Modderen in de bodemloze put Het laatste steunprogramm...more

 • Opinie | Modderen in de bodemloze put

  Feb 18 2021

  'Om aan te geven hoeveel dat is, de totale wereldeconomie is ongeveer 95.000 miljard dollar, de uitstaande schuld is met meer dan een kwart gestegen en is nu opgelopen naar 280.000 miljard dollar. Dat is meer dan driemaal het totale GDP. Hoe moet dat verder?' Volgens De Kort doet Nederland het weliswaar relatief goed in wat hij noemt een ontzagwekkende oceaan van schulden, maar is ons land geen eiland. 'Al die landen en banken zijn met elkaar verbonden en als er op een plaats problemen gaan ont...more

 • Opinie | 'Januari verloren, februari verloren'

  Feb 17 2021

  Dat is om verschillende redenen een moeilijk verhaal, zegt De Kort. Want niet alleen worden auto's gemaakt, verzekerd en onderhouden - kortom, niet alleen hangen er andere economische takken van sport aan, het is ook nog eens de maakkant van de economie. En dat was nou juist de kant die, in tegenstelling tot de dienstenklant, het nog relatief goed deed. Opnieuw wordt duidelijk hoe schadelijkheid die bewegingsbeperkingen zijn voor de economieën van de grote Europese landen. 'Januari is verloren...more

 • Opinie | Een gitzwart universum waar domheid heerst

  Feb 16 2021

  De problemen worden intussen alleen nog maar groter. 'De arbeidsmarktcijfers vallen erg mee - Wopke, bedankt! - maar het uitstel van huurbetalingen, belastingbetalingen en rente- en aflossingsbetalingen maakt de last waar ondernemers per maand mee opgezadeld worden hoger. Dat leidt tot faillissementen én tot vertraging van het herstel: je hebt opeens een heel zware rugzak die je mee moet zeulen als de zaak weer wat beter gaat.' Luister terug | Recordkrimp economie over 2020 En daar is vooral...more

 • Opinie | Draghi, een van de weinige Italianen waar de Italianen nog vertrouwen in hebben

  Feb 15 2021

  Italië kenmerkt zich door verdeeldheid: van boven naar beneden en van links naar rechts. En vroeg of laat komt die verdeeldheid weer naar de oppervlakte. Het te verwachten geld werkt wellicht vertragend op dit proces, denkt De Kort, maar de vooruitzichten zijn somber. 'Draghi is een grote naam, het idee is dat 'ie het goed gedaan heeft. In Italië heeft hij het blijkbaar goed gedaan, en ook in de internationale gemeenschap is hij één van de mysterieuze helden.' Een andere nieuwe held is de nieuw...more

 • Opinie | Chinese economie met 2 procent gegroeid? Echt niet!

  Feb 12 2021

  China zegt zelf dat de economie in 2020 met zo'n 2 procent gegroeid is. De Kort gelooft daar niks van. De cijfers over 2020 werden gepresenteerd nadat die over 2019 wat naar beneden waren bijgesteld, zodat het wat makkelijk was om een plus te laten zien. Daarnaast was de kredietverlening van de banken 17 procent hoger dan in 2019. 'Dan weet je ook wel, inclusief begrotingstekorten, dat die economie overspoeld is met geld.' Inflatie Komt nog bij dat China zegt dat er geen inflatie is. Dat pas...more

 • Opinie | Geld verzacht de pijn, maar lost het probleem niet op

  Feb 11 2021

  Het is alsof de fundering van het huis wegrot en je zonnepanelen op het dak zet. Het kan geen kwaad, maar het verandert niets aan de structurele problemen. Meer geld verzacht alleen maar de pijn, maar zorgt niet voor verbetering. Duitsland verlengt nu de lockdown. De min bij de Oosterburen gaat dus groter worden, het herstelverhaal wordt volgens De Kort ook moeizamer en gaat langer duren. Van uitstel komt geen afstel, op een dag komt de rekening. 'De vraag is nu wat de Duitse Wopke Hoekstra ga...more

 • Opinie | Geen herstel in de VS of Japan

  Feb 10 2021

  De Kort is somber over de Amerikaanse vooruitzichten: 43 miljoen Amerikanen krijgen voedselbonnen, het enthousiasme van het MKB ten tijde van Trump is weggezakt: 'Dat zijn indicaties dat het herstel zo'n vaart niet loopt'. Evenmin ziet de macro-econoom enige reden dat de Japanners de slingers gaan ophangen. Dat zal zelfs nog wel even duren: combineer een beperkt coronaprobleem met wanbeleid en een tegenvallende wereldeconomie en je krijgt dalende bestedingen, dalende lonen en een dalende bouw....more

 • Opinie | De open deur van Lagarde

  Feb 09 2021

  De Kort sombert verder over de economie in 2021: 'De eerste maanden zijn verloren in termen van groei, 2020 was min zeven, 2021 gaat, als alles meezit, ik herhaal: als alles meezit, plus vier procent worden. De krimp wordt niet in 2021 goed gemaakt, dat wordt 2022'. In haar prognoses zegt Lagarde dat zaken als Vergroening en Digitalisering de motoren zullen zijn van de economische groei. Onzin, denkt De Kort. Niet alleen hebben die zaken niets te maken met de motor achter de groei, centrale ba...more

 • Opinie | Waar gaat het wel goed?

  Feb 08 2021

  De arbeidscijfers van de maanden ervoor zijn zelfs nog verder naar beneden bijgesteld. Absoluut geen positief nieuws, volgens De Kort. 'Er is maar één conclusie mogelijk: de arbeidsmarkt herstelt niét! En niet een klein beetje niet, maar helemaal niet. Dat terwijl er 10 miljoen mensen minder werk hebben dan in pré-corona.' Voor De Kort is het dan ook duidelijk dat het herstel van de VS moeizaam verloopt. 'Dan zou je wel zeggen dat het beter zou gaan met de arbeidsmarkt.' Schulden Ook bij het c...more

 • Opinie | De bouw is een ander verhaal

  Feb 05 2021

  Luister terug | Nieuwbouw woningen loopt volgend jaar verder terug Om aan te geven hoe erg het over de hele linie gesteld is: in Spanje is het toerisme in 2020 bijna 80 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. 'En toerisme is belangrijk voor Spanje, dus dan snap je wel dat dat verschrikkelijke sporen door de Spaanse, maar ook de Franse en Italiaanse economie trekt. Als er maar perspectief is, dan is dat al belangrijk voor ondernemers. Maar ik denk niet dat er een land is waar de beper...more

 • Opinie | Italië kan niet veranderen

  Feb 04 2021

  Als een regering valt, worden er verkiezingen uitgeschreven. Maar niet in Italië, daar heeft de president een truc-speciale bedacht: Draghi afstoffen als formateur om met precies hetzelfde parlement een regering te vormen. De Kort heeft daar geen enkel vertrouwen in. 'Draghi heeft een enorme reputatie: in 2012 redde hij de eurozone. Maar zijn echte claim to fame kwam toen 'ie afgelopen jaar steeds meer de rente is gaan verlagen om het economisch herstel op gang te brengen. De financiële markten...more

 • Opinie | Chinees geboortecijfer vertelt het echte verhaal

  Feb 03 2021

  'Als mensen vertrouwen hebben in de toekomst, zetten ze makkelijker en meer kinderen op de wereld', zegt De Kort. Het is nog maar een paar jaar geleden dat China de Een-kind-politiek versoepelde, maar toch bleven de geboortecijfers sindsdien dalen. Een indicatie dat het niet goed gaat dus. De voorlopige geboortecijfers over 2020 noemt De Kort ook 'vrij dramatisch', het is een indicatie dat ondanks alle juichverhalen de opgetelde realiteit er heel anders uitziet. Over Kees de Kort Econoom Kees ...more

 • Opinie | Steun, steun, steun

  Feb 02 2021

  De Europese min is volgens De Kort 0,7 procent lager dan die in het derde kwartaal. 'En realiseer je dat het vierde kwartaal echt goed begon met duidelijke plussen.' Eurostat komt ook met een voorlopige raming voor het hele jaar 2020 voor de eurozone, en ook dat stemt weinig verheugend: een krimp van bijna 7 procent ten opzichte van 2019. 'En dat is inclusief alle maatregelen die genomen zijn.' De Kort voorspelt voor januari een dikke min, voor februari een min die niet veel beter zal zijn en v...more

 • Opinie | Wat zegt Klaas Knot nou?!

  Feb 01 2021

  Instanties zoals het CBS zien dat er meer gespaard wordt, maar volgens De Kort hebben zij een verkeerd perspectief. 'Er wordt niet meer gespaard, maar er wordt minder uitgegeven. Dat is ook wel begrijpelijk.' De Kort denk dat mensen wel hun geld wíllen uitgeven, maar dat de mogelijkheden er niet zijn. 'Sparen is een bewuste keuze om je geld niet uit te geven. Maar door corona en de anderhalvemeter-economie zijn er mensen die het geld wel wíllen uitgeven aan sport, cultuur en vakantie, maar dat g...more

 • Opinie | De stimuleringsspagaat van de FSB

  Jan 29 2021

  Luister terug | Kees de Kort | Lichtpuntjes risico's en niet-besproken pijnpunten Toch is het merkwaardig dat twee loten aan dezelfde stam zo verschillend aankijken tegen de situatie. 'De FSB is een stuk terughoudender dan de World Economic Outlook: de ene poot van de organisatie is dolenthousiast, terwijl de tweede poot alleen maar risico's ziet, maar toch door wil gaan in de hoop dat het allemaal wel goedkomt. Ik heb er wat moeite mee om dat met elkaar in overeenstemming te brengen.' Lui...more

 • Opinie | 200.000 banen weg? Gelul

  Jan 28 2021

  Dikke min Ook de overheid staat dik in de min, in een Kamerbrief schrijft minister Hoekstra dat de staatsschuld oploopt en dat Nederland mogelijk het huishoudboekje te buiten gaat. Ondanks alle Europese afspraken hierover. Op korte termijn is dat geen probleem denkt De Kort, op lange echter wél. 'Alle financieel-economische problemen die nu ontstaan zijn het gevolg van keuzes.' We hebben nu met z'n allen 60 miljard euro in de Nederlandse economie gepompt. Oud-CPB-directeur Coen Teulings denkt ...more

 • Opinie | De roze bril van het IMF

  Jan 27 2021

  De schade voor de wereldeconomie is minder groot dan verwacht. Aan het begin van de coronacrisis leek het nog dat de groei van de wereldeconomie rake klappen zou krijgen. Die verwachting heeft het IMF nu bijgesteld. 'Dat heeft alles te maken met de steunprogramma's. Voor 2021 is het IMF ook erg enthousiast, zo is er behoorlijk herstel, dat wordt toegeschreven aan de mogelijke goede werking van de vaccinatieprogramma's. Er wordt ook gehoopt dat in 2022 verder door zal worden gegaan met de steunpr...more

 • Opinie | Lelijke eendje Italië

  Jan 26 2021

  En dat komt bovenop een economie die er ook voor de coronacrisis al belabberd voor stond, zegt Kees de Kort. 'Er hangt een enorme berg schulden overheen. Italië is toch een beetje het lelijke eendje van Europa, economisch gezien. En als je dan ook politieke onrust krijgt over de aanpak van de problemen, dan is het einde zoek. Blijkbaar kunnen de Italiaanse politici het niet eens worden over beleid om weer uit de problemen te komen.' Luister terug | Kees de Kort | De economische vreugde is pas ...more

 • Opinie | De economische vreugde is pas terug in 2022

  Jan 25 2021

  Maar dit jaar lijkt ook al niet rooskleurig te zijn voor Japan, vindt De Kort. 'Het eerste kwartaal van dit jaar begint niet goed. Het herstelverhaal is heel erg gekoppeld aan het beleid op het virus en niet het coronavirus zelf.' De hoop is er in Japan dat de Olympische Spelen door kunnen gaan en het liefst mét publiek. 'Ze hebben kosten gemaakt voor de voorzieningen en stadions, maar als het publiek niet komt of mág komen, dan worden heel veel van die kosten niet goedgemaakt', aldus De Kort. ...more

 • Opinie | De min is echt groter dan deze 7,6 miljard

  Jan 22 2021

  Aan de goederenkant gaat alles wel gewoon door, maar van de dienstenkant - en dan vooral alles wat te maken heeft met de anderhalvemeter-economie - is niks over gebleven. En dan zijn in december en daarna in januari de coronamaatregelen nog scherper geworden. Volgens De Kort denken ze in Den Haag dat het met een bak geld allemaal wel goed komt. Het kabinet kondigde gisteren een extra steunpakket van 7,6 miljard euro aan. 'Maar de min van het beleid is serieus veel groter dan de plus van het geld...more

 • Opinie | Niks Kat in het Bakkie, de Democraten zijn verdeeld

  Jan 21 2021

  Iedereen dacht: Kat in het Bakkie met een Democratische meerderheid in het parlement, maar nu Trump weg is, valt er een gemeenschappelijke vijand weg en kunnen de Democraten zich wijden aan de verdeeldheid binnen hun eigen partij. 'De strijd tegen Trump heeft allerlei onderliggende tegenstellingen verhuld, de Democraten zijn geen monolitisch blok, maar de partij heeft vleugels van tamelijk links tot behoorlijk rechts.' De Kort voorspelt dat de Democratische partij binnen afzienbare tijd vechtend...more

 • Opinie | Het coronabeleid schopt de manier van denken in de war

  Jan 20 2021

  De les deze coronatijd is vooral: uit het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, merkt De Kort op: 'De historische data doen geen enkele uitspraak meer over wat er gaat gebeuren. Dat is het probleem met het voorspellen. Normaal kan dat wel. Maar met corona en het beleid erover niet meer. De OECD heeft de handdoek ook in de ring gegooid. Ze zeggen: we komen wel met data, maar het heeft niet meer zoveel zin om voorspellingen te doen.' Toch komen instanties wel met scen...more

 • Opinie | Gaan we weer normaal doen?

  Jan 19 2021

  Hoe dieper je wegzakt, hoe moeilijker het herstel wordt. Tot voor kort werden we niet gehinderd door zorgen over viri en nu ontstaat de angst dat dit nog een keer gaat gebeuren. Ik denk dat mensen daardoor voorzichtiger worden en meer gaan sparen. En dat betekent opgeteld: minder besteden en minder economische groei. Het virusbewustzijn gaat ook weer gevolgen hebben voor de welvaart.' Luister terug | Kees de Kort | 1900 miljard dollar coronasteun? Het aantal minnen blijft groeien en het aan...more

 • Opinie | 'Chinese groeicijfers zijn politieke cijfers'

  Jan 18 2021

  De Kort merkt op dat in andere landen het veel langer duurt om de economiecijfers te verkrijgen. 'In Amerika en Europa duurt het veel langer tot de cijfers komen en die cijfers worden na verloop van tijd ook soms nog aangepast.' De cijfers over China staan vast, weet De Kort al. 'Het is ook een politiek getal. De Chinese overheid heeft gezegd: wij gaan groeien, dus we gaan groeien.' Luister terug | Kees de Kort | 1900 miljard dollar coronasteun? Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft...more

 • Opinie | 1900 miljard dollar coronasteun?

  Jan 15 2021

  Vorige maand was al afgesproken dat iedere Amerikaan 600 dollar zou krijgen. Dat leidde tot de discussie of dat wel genoeg was. Daarom is het aangevuld tot 2000 dollar. De Kort vindt dat te algemeen: 'Heel veel mensen hebben dat geld gewoon niet nodig. Als je gewoon een baan hebt als ambtenaar of je werkt in de zorg, bij een groot bedrijf, of in het onderwijs, heb je wel last van corona, maar financieel niet', stelt hij. Daarom moet de steun volgens hem gerichter. Luister terug | Kees de Kort |...more

 • Opinie | De klok loopt achter

  Jan 14 2021

  De conjunctuurklok bestaat uit een aantal indicatoren, waaronder vertrouwensindicatoren en harde data. Volgens De Kort zijn de eerste niet zo heel erg belangrijk, maar zijn de tweede achterhaald. 'De lockdown en de bewegingsbeperking zijn vanaf begin december van kracht, de data waarmee het CBS rekent komen uit oktober, november.' En daarmee boet het instrument flink aan waarde in. 'De uitkomst is dat we in januari ietsje somberder zijn dan in december. Dat is natuurlijk compleet lachwekkend w...more

 • Opinie | 'Coronaporno op standje 12'

  Jan 13 2021

  'Ik begrijp die mensen niet, onvoorstelbaar. Vanaf half april zetten we steeds stippen op de horizon, je zou denken dat dit, in combinatie met de toeslagenaffaire, iets doet met de geloofwaardigheid van de overheid. Dat je de overheid nog gelooft, dat vind ik moeilijk. Waar komt dat enthousiasme vandaan? Niemand staat stil bij afweging, wat zijn de plussen en wat zijn de minnen van de lockdown. De minnen zijn onvergelijkbaar veel groter.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag n...more

 • Opinie | De oorsprong van hoge Chinese groeicijfers

  Jan 12 2021

  Luister terug | Kees de Kort | Oorlog met de eigen bevolking gaat nog even door Het IMF heeft naar de laatste berekeningen gekeken. Het begrotingstekort was in 2019 12 procent van de economie. Dat werd in de economie gestopt en dus groeide de economie. Het IMF heeft nu opgeteld dat de Chinezen vorig jaar maar liefst 18 procent in de economie gestopt. Dat doen zelfs de Amerikanen niet. Of die precieze getallen kloppen, moet nog blijken, maar het IMF concludeert een mogelijke kleine plus aan het ...more

 • Opinie | Oorlog met de eigen bevolking gaat nog even door

  Jan 11 2021

  Luister terug | Kees de Kort | Emerging markets staan er zonder China veel slechter voor Het kan wel wezen dat Wopke een deel van de zaken makkelijk gemaakt door een deel van de lasten te betalen, maar uitstel is echt geen afstel. 'Dat betekent dat de pijn met name in de anderhalvemetereconomie - toerisme, horeca, cultuur en sport alleen maar groter wordt; het dal wordt dieper en het herstel gaat ook langer duren. Nog steeds wordt er heel weinig afweging gemaakt tussen corona en alle andere d...more

 • Opinie | De ECB moet eens over de inflatie gaan praten

  Jan 08 2021

  Luister ook | 'Verlenging lockdown kost retailers de kop' Dat geldt voor de inkoopmanagers in de bouw en in de detailhandel. De economische realiteit is in een strak tempo aan het verslechteren. Hoeveel slechter het in Europa wordt, is afhankelijk van de schatkisten van de verschillende landen. Vooral in de zuidelijke landen zal het moeilijk worden, zegt De Kort. Daar is de schade groter en daar zal ook het herstel een stuk lastiger worden. Inflatie De doelstelling van de Europese Centrale...more

 • Opinie | Emerging markets staan er zonder China veel slechter voor

  Jan 07 2021

  De cijfers van de Wereldbank hebben weliswaar betrekking op de wereldeconomie, het zijn de emerging markets waar de Wereldbank altijd extra aandacht voor heeft. En dat kan leiden tot een behoorlijk vertekend beeld: want China wordt ook tot die opkomende markten gerekend. En dat is een hele grote speler. 'De Wereldbank verwacht een sterk herstel van de Chinese economie.' Niet onpraktisch: de Wereldbank heeft twee prognoses gemaakt voor de emerging markets: eentje mét en eentje zónder beeldvertek...more

 • Opinie | Japanners hebben er geen zin meer in

  Jan 06 2021

  In Japan is het aantal coronabesmettingen opgelopen en heeft daar tot volle paniek geleid, zegt De Kort. Ondanks dat het aantal besmettingen maar is een fractie is in vergelijking met wat hier aan de hand is. 'Maar door de paniek en onrust en de tegenvallende economische resultaten staat het consumentenvertrouwen onder druk.' Ook de inkoopmanagers uit de industrie en de dienstverlening zijn uitgesproken somber. 'De Japanse bevolking heeft er geen zin meer in.' Ook de Olympische Spelen, die al ...more

 • Opinie | De toezichthouder moet niet buigen voor de politiek

  Jan 05 2021

  Beluister ook | Pensioenfondsen hoeven niet te korten, maar schijn bedriegt Is het een politieke beslissing? Had Klaas Knot als toezichthouder iets kunnen tegenhouden? De essentie van toezichthouders is dat ze worden benoemd zodat ze onafhankelijk zijn van de politiek. Maar Kees de Kort ziet in Klaas Knot geen toezichthouder die de rug recht tegenover de politiek. Als je dit toeschrijft aan corona, dan is het principieel juist om te zeggen: we houden de dekkingsgraad zoals die is en als jullie ...more

 • Opinie | Mensenrechten? Daarmee verkoop je geen auto's in China

  Jan 04 2021

  Beluister ook | Investeringspact EU en China rond Die relatie is sinds het aantreden van Trump nogal getroebleerd. De Amerikanen willen dat China weer in het gareel gaat lopen, en het ziet er niet uit dat die ambitie onder Joe Biden erg gaat veranderen. China had dus haast met de deal en heeft dus allerlei dingen toegezegd die mooi staan op papier, maar die in werkelijkheid niet af te dwingen zijn. Toegang tot de Chinese markt? Intellectueel eigendom? Patentrecht? Dat is het Chinese verhaal: h...more

 • 'Ook 2021 belooft weinig positiefs'

  Dec 31 2020

  De paniek is nu bijna net zo groot als in maart, zegt De Kort. 'Gelukkig hebben wij Wobke die de economische pijn kan verzachten, maar Nederland is geen eiland. Veel andere landen hebben geen Wobke en daar gaat alles kapot. Als bijvoorbeeld in Maleisie hotels failliet gaan, dan trekt dit ook de banken weer naar beneden.' 'Mensen durven geld niet meer te laten rollen' Verder denkt De Kort dat mensen niet meer zo onbevangen naar de toekomst kijken als voorheen. 'Ik denk dat veel mensen daarin ve...more

 • Opinie | Amerika verkwist geld op een krankzinnige schaal

  Dec 30 2020

  De Kort slaat zichzelf flink voor het hoofd, want hij realiseerde zich iets niet helemaal goed bij dit Amerikaanse steunfonds. 'De discussie gaat alleen maar over de hoogte van het steunbedrag: 600 dollar of 2000 dollar. Je zou zeggen dat het steunpakket er is voor mensen die de steun nodig hebben en in de problemen zitten. Maar wat je daarbij moet realiseren is dat deze bedragen naar álle Amerikanen gaan, dus ook de ambtenaren, onderwijspersoneel, zorg, mensen met vaste banen, echt iedereen kri...more

 • Opinie | China heeft ongetwijfeld een plus

  Dec 29 2020

  China Beige Book is een particuliere Amerikaanse organisatie die de stand van zaken in het particuliere Chinese bedrijfsleven peilt. 'We weten allemaal dat de Chinese overheid middels staatsbedrijven de zaak ongelooflijk gestimuleerd heeft, en dat is ongetwijfeld een plus geworden. Het Chinese particuliere bedrijfsleven is alleen wat minder enthousiast, die zijn in het vierde kwartaal nog niet terug op het pre-coronaniveau qua omzet en aantallen banen.' De Chinese economie in zijn geheel plust ...more

 • Opinie | Bananenrepublieken hebben het beter geregeld dan de VS

  Dec 28 2020

  De steunwet bestaat uit vijfduizend pagina's, maar is niet alleen gericht op de Amerikaanse economie. 'Als je de Amerikaanse economie wil helpen kan je het wel in 50 pagina's afwikkelen. Die andere 4950 pagina's zijn niet bedoeld voor de Amerikaanse steun, dat is een lobbyistensteunfeest.' 'Lelijke politiek', vindt De Kort. Maar de bezwaren van Trump moeten nog in behandeling genomen worden. Het Congress heeft daar nog 45 dagen de tijd voor, dat betekent dat dat ook nog kan gebeuren onder het ...more

 • Opinie | Hoe erg is een no deal?

  Dec 24 2020

  'De EU ligt dichtbij het VK, het wordt misschien iets duurder, maar veel erger wordt het niet.' Volgens De Kort becijferde men een jaar geleden dat het verlies voor Nederland 4 miljard euro zou bedragen. Dat was pre-corona. 'Wopke heeft inmiddels 36 miljard in de Nederlandse economie gepompt, bam-bam-bam, dat is het derde kwartaal, dus we komen op zo'n 50 miljard. En dan zouden we ons heel erg druk gaan maken over een maximaal verlies van 4 miljard?' 'Je vraag je wel af hoe zoiets zo volledig k...more

 • Opinie | Steunpakket VS vol hobbyprojecten lobbyisten

  Dec 23 2020

  Stampei 'Niemand die gelezen heeft wat er precies in die wet staat. Maar er zijn natuurlijk altijd hele nare mannetjes en vrouwtjes die dat wél doen. En die maken stampei.' En wat is de stampei dan? Dat van de aanvankelijke 2.700 dollar per Amerikaan nog maar 600 over is. 'Wat is er met die andere 2100 dollar per Amerikaan gebeurd? Dan blijkt dat iedere lobbyist in Washington zijn favoriete projectje erdoor heeft weten te persen.' 'Wat begon als een steun voor de Amerikaanse economie, is verwo...more

 • Chinese economie in de lift, vooruitzichten VS steeds slechter

  Dec 22 2020

  Deze economische stagnatie wordt veroorzaakt door het alsmaar oplopend aantal coronabesmettingen en de beperkende maatregelen die daarop volgen. 'Beperkende maatregelen en lockdowns zijn hoe je het wendt of keert altijd een dikke min voor de economie. Het laatste vaccinnieuws kan dan weer een plusje zijn'. Maar vooralsnog weinig plusjes in het Verenigd Koninkrijk. 'De cijfers daar zijn dramatisch, zij doen zichzelf geen plezier'. Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12...more

 • 'Het nieuwe beleid: give me the money'

  Dec 21 2020

  De Kort heeft berekend dat dit steunpakket 2700 dollar voor elke levende Amerikaan bedraagt. Daar zit het geld uit eerdere steunpakketten nog niet eens bij, een ongekend hoog bedrag dus. 'Beleid is het maken van moeilijke keuzes, maar nu is het beleid geworden: give me the money'. Volgens De Kort blijft de grote vraag wat er gaat gebeuren als overheden niét meer met geld over de brug komen. 'Het is allemaal extreem kortetermijnbeleid' Deze problemen zijn er niet alleen in de VS, maar ook in Jap...more

 • Opinie | Hoop en realiteit: twee verschillende dingen

  Dec 18 2020

  De centrale banken houden voet bij stuk. 'Ze vinden zich wijs en deskundig: wij hebben gezegd 2 procent, en jullie moeten maar begrijpen wat je daarvoor moet doen.' Japan spant de kroon. 'Baas boven baas: ook daar is de doelstelling dat er een procentje of twee inflatie moet komen. En dús gaan we niet nadenken over een alternatief. Want wij zijn deskundig en wij weten het beter dan 125 miljoen Japannertjes.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net na 12:00 uur zijn (eigen) k...more

 • Opinie | De Fed is een fruitautomaat

  Dec 17 2020

  100 procent belachelijk De Kort vindt het tegenstrijdig: het massaal blijven opkopen van obligaties en de rente heel laag houden, dat impliceert dat het niet goed gaat met de Amerikaanse economie. Maar de tabellen van de Fed vertellen een heel ander verhaal: volgend jaar meer dan 4 procent groei, afnemende werkloosheid, de inflatie trekt aan. 'Wat is er dan mis? Waarom steun je dan nog? Dat is honderd procent belachelijk. Ik begrijp dat je íets doet, maar dit past op geen enkele manier bij wat ...more

 • Opinie | Sombere economische vooruitzichten, positieve inkoopmanagers

  Dec 16 2020

  Toen er half november meer besmettingen en meer bewegingsbeperkingen kwamen, knalde het sentiment bij de Europese inkoopmanagers hard in elkaar, zegt De Kort. Aan de maakkant viel het mee, aan de dienstenkant was het dramatisch. Nu komen de voorlopige cijfers van december naar buiten en daar zitten twee boodschappen in: de economische realiteit verslechtert door de lockdowns, én er komen vaccins aan. Dat begint ergens op te lijken, en de inkoopmanagers zijn toch weer optimistischer over de ver...more

 • Opinie | In China begint het te kraken

  Dec 15 2020

  Opmerkelijk De Kort legt het even uit: China kwam als eerste in grote problemen, nam als eerste maatregelen, en is er weer als eerste uit. 'Ze liggen wat op ons voor, ook in het herstelverhaal.' Het herstel lijkt echt, de vraag is alleen: hoe komt dat? 'Er zijn steunmaatregelen, de kredietkraan staat weer helemaal open, maar tegelijkertijd is er geen inflatie, de prijzen dalen zelfs een beetje. Dat is opmerkelijk. Als een economie aantrekt is het raar dat prijzen wat dalen.' Nog opmerkelijker...more

 • Opinie | Bidden tot de goede god van de virussen

  Dec 14 2020

  Het is eigenlijk heel eenvoudig: hoe meer maatregelen, hoe slechter de economie. Dus dan gaan we ook weer roepen om meer steunmaatregelen. Want dat is de volgende stap: het virus blijft, de maatregelen nemen toe, het vaccin is twijfelachtig, dus dat kan gecounterd worden met nog meer steunmaatregelen. Maar we weten allemaal hoe desastreus maatregelen zijn voor de anderhalvemetereconomie, maar dat wordt kennelijk uitgebreid naar ongeveer de hele economie.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kor...more

 • Opinie | Life imitating arts: Geld speelt geen rol

  Dec 11 2020

  Luister terug | Kees de Kort | Het begint te kraken in de VS Lagarde en consorten hebben besloten om het opkoopprogramma met nog een keer 500 miljard euro te verruimen. De ellende begon een jaar of zes geleden, toen de Europese economie een beetje in een wak zat en besloten werd tot quantitative easing om de inflatie naar een procentje of twee te brengen. 'Ze dachten dat mensen meer zouden lenen en bedrijven meer zouden investeren als ze geld goedkoop zouden maken.' Luister terug | ECB houdt ...more

 • Opinie | Het begint te kraken in de VS

  Dec 10 2020

  Er wordt al maanden onderhandeld over de nieuwe steunpakketten, maar wie denkt dat als de regering-Trump iets wil, dat het ook gebeurt, komt van een koude kermis thuis. 'Het is een federale staat, en elke staat maakt zelf uit wat ze doen. Je ziet de economische ontwikkelingen in de verschillende staten uiteen lopen. Afhankelijk van de lockdownmaatregelen.' Hoe strenger, hoe slechter het met de economie gaat. Rode draad blijft: 1000 miljard dollar, wel of niet doen? Ander discussiepunt: geven w...more

 • Opinie | De Zorg leidend? Er is niks anders dan de Zorg!

  Dec 09 2020

  Kloothommel. Intense treurigheid. Diskwalificatie Intense treurigheid. En dat de politiek zich laat leiden door de PCR-test, vindt De Kort ook belachelijk. 'Misschien moeten we meer aandacht besteden aan de PCR-test. Er is internationaal heel veel discussie over wat de PCR-test nou eigenlijk meet. We voeren beleid op een hel wankel instrument. De Zorg is leidend? Er is niks anders dan de Zorg. En dan zegt Wiebes, de kloothommel, kijk even naar je schoonmaakcontracten. Ja, lekker man. Met zulke ...more

 • Opinie | Japan, niet gestikt in eerste steunpakket

  Dec 08 2020

  En als je het vergelijkt met de ontwikkelingen in andere landen in het derde kwartaal, valt het eigenlijk ook nog wel tegen. 'En na september draait de wereld ook gewoon weer door, ook in Japan. Wat alleen niét doordraait zijn de loonontwikkelingen: die dalen opnieuw.' Luister terug | Britse economie laat historsiche krimp zien En het aller-allerbelangrijkste is dat de minister van Financiën met een nieuw steunprogramma komt, van ruim 700 miljard dollar. 'Het gaat zó goed met Japan dat ze to...more

 • Opinie | Afzwakkende Amerikanen, dumpende Chinezen

  Dec 07 2020

  Er zijn weliswaar kleine plusjes zoals de bouwuitgaven en de fabrieksorders, maar de autoverkopen mogen dit jaar op een dikke min rekenen en ook het herstel van de arbeidsmarkt vertraagt enorm. 'Er zijn banen bijgekomen, maar daar is alles mee gezegd. Het leek nergens op.' De groei zwakt volgens De Kort af, en de berichten over een nieuw steunpakket van 1000 miljard dollar voorspellen evenmin goede dat de economie uit zichzelf weer tractie gaat krijgen. Ook opmerkelijk: je hoort niemand over d...more

 • Opinie | Minder min dan de min van compensatie

  Dec 04 2020

  Een heugelijk feit: Kees ziet een zonnige zijde aan de inspanningen van een centrale bank. 'Moral hazard; de centrale bank begint heel langzaam aan het verhaal te vertellen dat niet meer alles wordt gecompenseerd wat misgaat: je moet als investeerder of belegger zelf opletten waar je je geld in steekt en nadenken of je genoegen neemt met de aanbieding die ze doen.' Maar, nuanceert hij: zo ver zijn we nog lang niet. Luister terug | Kees de Kort | Bobo-verwachtingen Het is ook wel een hele gro...more

 • Opinie | Bobo-verwachtingen

  Dec 03 2020

  Sterker nog, het eerste kwartaal van 2021 zou zomaar eens een krimp kunnen laten zien. Dat is geen negativisme, kijk gewoon naar de Amerikaanse data, zegt De Kort. Het aantal uitkeringen begint toe te nemen en staat inmiddels op 20,5 miljoen. Rond dezelfde tijd vorig jaar was dat nog 1,5 miljoen. Veel van die uitkeringen zijn volgens De Kort gekoppeld aan de steunprogramma's waarvan het einde ook in zicht komt. De druk op de ketel is hoog om met nieuwe steun te komen en een bedrag van 900 milja...more

 • Opinie | Ook al niet zo'n geweldig verhaal

  Dec 02 2020

  Resumerend: met vaccins en meer steun kunnen we hopen dat het binnenkort beter gaat. Maar die hoop zal je snel vergaan als je je een beetje verdiept in de details van de vaccins. En de steun is het andere verhaal. 'Ik hoop dat de luisteraars snappen dat steun, steun en nog eens steun geen goede basis is voor blijvend herstel. Dat klopt ook wel, als de Oeso tegelijkertijd aangeeft dat de economie eind 2021 nog steeds kleiner is dan eind 2019. Dus dat is ook al niet zo'n geweldig verhaal.' Luist...more

 • Opinie | IMF-advies: steun, steun en nog meer steun

  Dec 01 2020

  Beleid niet ter discussie 'De Wopkes moeten meer geld in de economie steken om te voorkomen dat het verergert, de ECB moet meer kopen, en misschien ook andere dingen kopen en misschien kan de rente wat omlaag. Kortom: meer steun, nog meer steun en nog veel meer steun.' Wat De Kort nou zo intrigeert: het beleid van de Europese landen staat niet ter discussie. Er wordt geadviseerd over de consequenties van het beleid, maar niets over het aanpakken van de oorzaken. En die moeten gezocht worden in ...more

 • De gruwelijke gevolgen van de lockdown in India

  Nov 30 2020

  Het is het verhaal én het drama van emerging markets in een notendop. 'Wij kunnen nog heel veel dingen compenseren, maar een land als India kan dat totaal niet. Ik heb het idee dat serieuze aantallen mensen die de afgelopen jaren net uit de armoede wisten te ontsnappen nu keihard in aan het donderen zijn; de gezondheidszorg staat onder druk en voedsel kopen wordt moeilijk. En dan gaat het echt over honderden miljoenen mensen die weer in de armoede vallen.' Over Kees de Kort Econoom Kees de K...more

 • Opinie | ECB geeft zichzelf een brevet van onvermogen

  Nov 27 2020

  Erg verrassend lijkt het allemaal niet, als de centrale bank, als ze beginnen met gemeenplaatsen over de economische risico's. Het wordt al wat pijnlijker als ze tot de conclusie komen dat de inflatie nog langer negatief blijft. 'Mind you: de ECB heeft één zelfbedachte taak: de inflatie in de eurozone moet een procentje of twee zijn. Daarmee geef je jezelf dus al een brevet van onvermogen.' Maar ja, Kees ziet die centrale banken toch al als een gitzwarte omgeving. Luister terug | Kees de Kort ...more

 • Opinie | Economie blijft ondanks kleine krimp enorm onzeker

  Nov 26 2020

  Hij merkt dat het CPB dit ook inziet. 'Het realisme begint door te dringen. Het valt alleen maar mee omdat we een serieus begrotingstekort hebben. Je moet je afvragen wanneer we stappen terug kunnen gaan zetten.' Uiteindelijk moet de economie weer op eigen benen leren staan. 'Maar er missen nog een paar aandachtspunten. Nederland is bijvoorbeeld geen eiland in de wereld. Er zijn landen waar het serieus veel slechter gaat. Als het herstel daar tegenvalt, heeft dat ook effect op de Nederlandse ec...more

 • Opinie | Het perspectief is voorlopig heel zuinig

  Nov 25 2020

  Om het héél voorzichtig te formuleren: er mankeert nogal iets aan het vertrouwen in de toekomst aan de maakkant. 'Want als je vertrouwen in de toekomst hebt, zou ik als eenvoudige econoom zeggen dat je wél plannen maakt om te investeren. Wat je altijd in de gaten moet houden is dat we hier te maken hebben met macrocijfers. Er zijn natuurlijk altijd plaatsen waar het veel beter gaat, maar ook veel plaatsen waar het veel slechter gaat.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net ...more

 • Opinie | Amerikaanse economie leeft op geleende tijd

  Nov 24 2020

  Hebben de Europese inkoopmanagers er minder vertrouwen in, dat geldt niet voor hun Amerikaanse evenknieën. De Chicago Fed Index over oktober is beter dan die in september, daar zet het herstel zich door, ziet De Kort. Dat kan te maken hebben met de te verwachten golf aan kerstinkopen. De laatste cijfers van de inkoopmanagers ondersteunen dat verhaal. Dat Amerikaanse positieve sentiment wordt echter gedragen door dat grote stimuleringsprogramma, en het probleem daarvan is dat het zo langzaam op...more

 • Opinie | Het is weer kommer en kwel

  Nov 23 2020

  Luister ook | Jerome Powell is de kopman van al mijn vijanden 'Hoe meer maatregelen des sneller het vertrouwen in de economie wegsijpelt.' Het gaat slecht. Met name aan de kant van de dienstverlening: hotels, horeca, toerisme, cultuur, sport. De inkoopmanagers geloven er niet meer in. Minnetje De Kort voorziet dat het vierde kwartaal in Europa 'gewoon weer een minnetje wordt' in vergelijking met het derde kwartaal. 'We hebben niks geleerd van de eerste lockdowns. Landen zijn minder streng op...more

 • Opinie | Handelscijfers Azië zijn een doodgeboren kindje

  Nov 20 2020

  'Al die landen willen exporteren, maar over importeren hoor je helemaal niemand', zegt hij. 'Die staan enorm onder druk, omdat de economische groei onder druk staat.' De Japanse overheid en centrale bank hebben nog geprobeerd om de economie te steunen. 'Maar het resultaat is vrij slecht.' Luister ook | Opinie | Grote schuldenberg gaat bevattingsvermogen te boven Economie VS vlakt af De economie van de VS kent weinig geheimen en verrassingen. 'We zien gebeuren waar wij het al een tijd over heb...more

 • Opinie | Grote schuldenberg gaat bevattingsvermogen te boven

  Nov 19 2020

  'Het BBP van de hele wereld is zo'n 85.000 miljard dollar. De totale schuld die we kennen bedraagt zeker 207.000 miljard dollar. Ik roep al lang dat we denken dat we rijk zijn, maar dat hebben we elkaar gewoon uitgeleend.' Volgens De Kort zit daar ook het probleem van de huidige economie. 'Ik ben er heilig van overtuigd dat we niet in een economische, maar in een schuldencrisis zitten.' Luister ook | Opinie | Coronapaniekstandje 12 Gratis geld als oorzaak Op de korte termijn heeft dat geen gr...more

 • Opinie | Coronapaniekstandje 12

  Nov 18 2020

  'Het zal niemand verbazen dat dit tamelijk dramatisch is', zegt De Kort. 'Begin september ging het aardig, maar daarna gingen we weer naar coronapaniekstandje 12.' En dus donderde de autoverkopen nog harder naar beneden dan ze al deden. Luister ook | Opinie | Amerikaanse ogen zijn gericht op Kerst Anderhalvemetereconomie hard getroffen Aan de andere kant zien we dat de steunmaatregelen nu echt beginnen te werken. 'Precies wat we hadden verwacht, maar toch wordt de anderhalvemetereconomie nog ...more

 • Opinie | Amerikaanse ogen zijn gericht op Kerst

  Nov 17 2020

  Lees terug | Opinie: risico kent geen prijs meer De anderhalvemetereconomie krijgt in Amerika harde klappen. 'De dienstenkant is weer ingestort. Maar aan de goederenkant gaat het een stuk beter. We gaan weer dingen kopen.' Alle ogen zijn nu gericht op de feestdagen. 'De verwachting is dat er veel kerstinkopen gedaan gaan worden. China heeft ook zijn productie voor Amerika opgeschroefd.' Luister terug | Kees de Kort: Misschien geeft Wopke iets meer geld Failliet De Chinese overheid grijpt ...more

 • Opinie | Met zijn allen in precies dezelfde film

  Nov 16 2020

  En jawel: in China is sprake van herstel. Er zijn drie manieren om de consequenties van de lockdowns te counteren: je kunt bedrijven geld geven, je kunt werklozen geld geven óf je kunt de economie stimuleren. En dat laatste heeft China gedaan, zegt De Kort. 'Dat zie je bijvoorbeeld in de industriële productie. Die is nu weer wat hoger, wat ook is af te lezen aan de uitgaven aan infrastructuur en bouw.' Luister terug | Kees de Kort | Midscheeps geraakt door de wereldeconomie En dan: Japan. He...more

 • Opinie | Misschien geeft Wopke iets meer geld

  Nov 13 2020

  Luister terug | Kees de Kort | Risico kent geen prijs meer Je ziet het in Frankrijk en Engeland, waar de maatregelen nog steviger zijn dan in Nederland: een ruime krimp in het vierde kwartaal, ook door het psychologisch effect op de bevolking. 'ABN Amro verwacht ook een behoorlijke krimp in de eurozone. In Nederland zijn de maatregelen wat minder draconisch en misschien dat Wopke iets meer geld gaat geven, maar dat maakt voor het grote verhaal niet zoveel uit: het herstel is sowieso aan het st...more

 • Opinie | Je moet failliet mogen gaan

  Nov 12 2020

  Je moet kunnen leren van je fouten, zegt de Kort. 'Het salaris wordt voor een groot deel betaald door Wopke Hoekstra. Het is heel moeilijk om failliet te gaan. En dat klinkt op de korte termijn verstandig, maar we bevriezen langzaamaan onze economie. Want als er niks failliet gaat kunnen we ook niet blijven verbeteren.' Lees ook | Opinie: risico kent geen prijs meer Dit gebeurt volgens hem in heel Europa. 'In Frankrijk en Spanje zijn ze er ook vrij hard ingegaan. We zijn ondertussen fiscaal al...more

 • Opinie | Risico kent geen prijs meer

  Nov 11 2020

  Sterker nog, volgens De Kort kent risico helemaal geen prijs meer. 'Gratis geld, negatieve rente, onder de bezielende leiding van mevrouw Lagarde is het financieel stelsel opgeblazen. Risico kent geen prijs meer, dus dat klimaatrisico is misschien wel verkeerd geprijsd, maar zij is ervoor verantwoordelijk dat sparen geen zin meer heeft, dat de pensioenproblemen per dag groter worden, dat ongelijkheid explodeert en dat er overal bubbels zijn ontstaan. 'Dát krijg je als je risico gratis maakt. D...more

 • Opinie | Dansen naar de pijpen van de machthebbers

  Nov 10 2020

  Een andere verrassing zit in de cijfers voor vrachtwagenverkopen: die zijn explosief gestegen. Kees de Kort denkt dat de overheid daarachter zit: 'Die hebben er flink wat stalorders uit gedaan. Hetzelfde hebben ze gedaan met graafmachines. Alles om de economie maar op de been te houden.' Luister ook Opinie | Paniek standje 12 Ant Group Kortom: de overheid maakt het mogelijk. Al blijft het China en worden sommige zaken door de overheid dan weer heel erg onmogelijk gemaakt. De Ant Group, de m...more

 • Opinie | Paniek standje 12

  Nov 09 2020

  Luister terug | Kees de Kort | Amerikaanse publiek is conservatiever geworden En dat is wel het grote verhaal, dat het herstel van het derde kwartaal geen vervolg lijkt te krijgen. 'Dat herstel is aan het vertragen, niet alleen aan de dienstenkant, maar in Nederland kennelijk ook aan de maakkant.' En als er één maakkant is die op dit moment in de belangstelling staat is het wel de bouw. Een sector die er de afgelopen maanden alleen maar somberder op is geworden. 'Dat is deels terug te voeren o...more

 • Opinie | Jerome Powell is de kopman van al mijn vijanden

  Nov 06 2020

  'De FED heeft weer een rentevergadering gehad, en ze houden hun kruit droog. Dat betekent dat ze blijven doen wat ze al deden. De korte rente blijft nog heel erg lang heel erg laag', legt De Kort uit, en dat is slecht volgens hem. 'Sparen is zinloos geworden, de ongelijkheid groeit en er zijn bubbels op markten. Doordat er geld in de economie gepompt wordt gaan bedrijven amper meer failliet en bevries je het economische stelsel.' Luister ook | Opinie | Amerika groeit, maar vertrouwen is nog alt...more

 • Opinie | Afgezwakte verwachting Brussel is al optimistisch

  Nov 05 2020

  'Zo'n voorspelling is hetzelfde als zeggen dat het morgen om een uur of zeven licht wordt', zegt De Kort. 'Je weet dat het gaat gebeuren.' Toch voorziet De Kort dat ook dit nog een optimistisch scenario is. 'Dit is een best of all worlds-scenario. Het gaat somberder zijn. Het zijn namelijk beroepsoptimisten.' Luister ook | Opinie | Amerikaanse publiek is conservatiever geworden Minder steun Het herstel zwakt af doordat er minder gesteund wordt door overheden. 'Op enig moment moet er iets mind...more

 • Opinie | Amerikaanse publiek is conservatiever geworden

  Nov 04 2020

  Steunpakket De Amerikaanse economie is namelijk enorm geraakt door de coronacrisis. 'Maar de Republikeinen worden daar vooralsnog niet op afgerekend. Ik ben benieuwd of zich dat later gaat vertalen in beleid.' Na de verkiezingen verwacht hij geen snel nieuw steunpakket. 'Amerika is verdeeld, er is dus nog geen brede meerderheid voor het programma. Ik denk niet dat daar veel in gaat veranderen.' Lees ook | Liveblog: Trump noemt uitslagen fenomenaal; claimt overwinning verkiezingen Nederland ...more

 • Opinie | Krankzinnige Britse bedragen

  Nov 03 2020

  De werkloosheid loopt iets op in de eurozone, wat alles te maken heeft met de steunmaatregelen. Elk land heeft zijn eigen NOW-regelingen, als die er niet waren, dan zou de werkloosheid vele malen hoger liggen. Een vertekend beeld, ook wie naar zzp'ers en freelancers kijkt. Die zijn werkloos, maar komen niet in de statistieken. De Kort begrijpt dan ook niet dat iemand nog met die cijfers voor de dag durft te komen. De lock-down in het Verenigd Koninkrijk zal ook diepe voren trekken in de toch a...more

 • Opinie | Amerika groeit, maar vertrouwen is nog altijd ver te zoeken

  Nov 02 2020

  'Het tweede kwartaal was natuurlijk ongelofelijk slecht. Dan is het niet zo moeilijk om het beter te doen. De Amerikaanse regering heeft ongelofelijk veel geld over de economie gestrooid', legt Kees de Kort uit. Toch staat er vergeleken met een jaar geleden nog altijd een klein minnetje op de borden. Luister ook | Opinie | Fantastisch derde kwartaal, maar groei vertraagt weer Weinig vertrouwen Desondanks is er nog altijd weinig vertrouwen in de economie. 'De steunmaatregelen lopen bijna af en...more

 • Opinie | Fantastisch derde kwartaal, maar groei vertraagt weer

  Oct 30 2020

  Volgens de Kort is de groei nu weer aan het vertragen. 'De zorgen over corona zijn weer aan het toenemen, en het publiek heeft dat in de gaten. De maatregelen drukken dan weer de stemming. Het verhaal blijft heel simpel: corona bepaalt wat er gebeurt in de economie.' Nu onder andere in Frankrijk en Duitsland de maatregelen verder aangescherpt worden, betekent dat niet veel goeds voor het economisch herstel. 'Lagarde van de ECB durft ook niet te zeggen dat het vierde kwartaal beter gaat worden d...more

 • Opinie | Je moet niet bang zijn voor een lockdown

  Oct 29 2020

  Lees ook | 'Strengere regels schaden economie niet méér dan nu' Onzekerheid zorgt er volgens Bender voor dat je beslissingen uitstelt. 'Hoe moeilijk het ook is, we moeten dit virus onder controle krijgen. Je moet niet bang zijn voor die lockdown. Dan weet je wat er gaat gebeuren. Belangrijk is dat we de bedrijven steunen zodat ze niet omvallen.' Het maakt dan niet uit als de staatsschuld omhoog gaat. 'Misschien explodeert ie wel. maar als mensen massaal werkloos worden, gaan met een uitkering ...more

 • Opinie | De coronamaatregelen zetten de economie op scherp

  Oct 28 2020

  Luister ook | Opinie : de angst is niet lokaal, maar nationaal Volgens de economiecommentator gaat die economie verder krimpen. 'En niet zo'n beetje ook. het is ook niet toevallig dat de regering komt met extra steunmaatregelen. Dat is ter compensatie. Maar de steunmaatregelen zijn veel kleiner dan de krimp. Mensen vragen vaak; We hoeven toch niet te groeien? Klopt. maar groei maakt dingen mogelijk. Krimp zet dingen op scherp.' Luister ook | Opinie: de paniekknop is weer op standje 12 gezet ...more

 • Opinie | De angst is niet lokaal, maar nationaal

  Oct 27 2020

  Optimisme 'In maart en april waren de cijfers natuurlijk dramatisch, vergeleken daarbij is alles positief', weet De Kort. Maar de huidige cijfers zijn alweer minder rooskleurig dan die van een paar maanden geleden, dus veel reden tot optimisme is er volgens De Kort niet. De cijfers van het CPB gaan bovendien alleen over de maakkant van de economie, waar het volgens De Kort allemaal nog wel meevalt. De echte miserie zit volgens hem bij de dienstensector. Daar klinkt weer veel geroep om steunpa...more

 • Opinie | In Frankfurt kijken ze toe met samengeknepen billen

  Oct 26 2020

  Luister ook Opinie | IMF-cijfers zijn te positief Aan de maakkant valt het nog wel mee, ziet Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economiecommentator, met name in Duitsland. Maar in de dienstensector zijn de cijfers eigenlijk nog slechter dan verwacht. De vooruitzichten zijn ook al niet best, want in veel landen staan weer nieuwe lockdowns op stapel. En van complete lockdowns weten we inmiddels: dat zien we terug in een krimp van vier tot zes procent per maand. Billen De Kort denkt dat de best...more

 • Opinie | IMF-cijfers zijn te positief

  Oct 23 2020

  'Voor dit jaar verwachten ze nog een krimp an een paar procentjes, dat maakt niet zoveel uit. Dat coronavirus en het beleid naar aanleiding daarvan gaat er als een zeis doorheen.' De Kort snapt daarom echt niet waarom het IMF zo positief is. 'Ze gaan echt off the rails. Ik denk dat die cijfers te positief zijn.' Luister ook | Opinie | De paniekknop is weer op standje 12 gezet De coronapaniekknop Volgens De Kort zou het IMF zelf ook kunnen inzien dat die groei er niet gaat komen. 'Ze hebben he...more

 • Opinie | De paniekknop is weer op standje 12 gezet

  Oct 22 2020

  'Het geeft een eenduidig beeld. Het verhaal was dat het extreem slecht ging vanwege de lockdown. Toen was er wel iets van herstel, maar nu worden we weer voorzichtiger', zegt De Kort. 'De consumentenbestedingen waren zelfs in augustus nog fors lager.' Luister ook | Opinie | De ongelijkheid is aan het exploderen Herstelverhaal gebeurt niet Toch blijven mensen wel veel bestellen en zijn veel mensen in en om het huis bezig, maar ook dat helpt de economie niet genoeg. 'Tuincentra beleven hun best...more

 • Opinie | De ongelijkheid is aan het exploderen

  Oct 21 2020

  De laptopgeneratie profiteert Voor de mensen met geld gaat het goed. 'De huizenmarkt en de bouw in Amerika valt allemaal mee. Dat heeft te maken met alles dat corona met zich meebrengt. Het kantoorleven en de laptopgeneratie, zoom en teams zijn aan het leiden tot grote veranderingen. 5 dagen op kantoor kan, maar hoeft niet. Dat betekent dat heel veel mensen die in de buurt van hun kantoor wonen er nu voor kiezen om naar de suburbs te verhuizen, uit de stad', aldus De Kort. Luister ook | Opinie...more

 • Opinie | Blijven we maar steun geven?

  Oct 20 2020

  Het IMF meldde afgelopen week dat er in de wereld opgeteld 12.000 miljard dollar is gestoken in corona-steunmaatregelen. De totale wereldeconomie is ongeveer 95.000 miljard dollar. Dus dat maakt wel duidelijk hoeveel geld er op dit moment ingestampt wordt, zegt Kees de Kort. En het probleem is dat we er nog lang niet zijn. Geld maken Zolang die maatregelen van toepassing blijven, gaat het extreem slecht met de economie en kunnen we ons afvragen hoeveel steun van de overheid we nog krijgen om ...more

 • Opinie | Economie VS herstelt, maar steun blijft nodig

  Oct 19 2020

  Het is wel afhankelijk van waar je naar kijkt, zegt De Kort. In de VS is het totale opgetelde begrotingstekort 3100 miljard dollar, 15 procent van het Amerikaanse bbp. Dat bedrag is in het tweede kwartaal in de economie gestort, in de vorm van subsidies, belastinguitstel, kredietverlening en liquiditeitsuitstel. 'Dan kunnen we er dus rustig vanuit gaan dat het derde kwartaal beter wordt.' Nog meer stimulering Grote vraag daarbij blijft in hoeverre de economie nu op eigen benen kan staan. De K...more

 • Opinie | Meeste mensen hebben geen financiële problemen

  Oct 16 2020

  'We hebben een enorm diep dal gehad. En er is natuurlijk een onwaarschijnlijke hoeveelheid geld in de economie gepompt. Dat de autoverkopen dan aantrekken is dan niet heel gek. Maar toch zie je tot september nog een krimp van 30 procent ten opzichte van vorig jaar', zegt De Kort. Hij voegt eraan toe dat een grote groep Nederlanders helemaal niet weet waar we het nu over hebben. 'Als je bij de overheid of in de zorg werkt komt het geld gewoon binnen. Het gaat om de particuliere sector die het moe...more

 • Opinie | IMF: lichtpuntjes, risico's en niet besproken pijnpunten

  Oct 15 2020

  Het IMF is volgens De Kort buitengewoon tevreden hoe autoriteiten tot nu toe met de crisis zijn omgegaan: liquiditeitssteun, het kopen van assets en kredietverlening. 'Applaus voor jezelf, Peter-Jan Rens.' Daarna wordt de toon volgens de macro-econoom anders, want 'ook het IMF ziet wel dat door alle maatregelen de kwetsbaarheid van het stelsel enorm is toegenomen'. En die risico's zijn: de steeds grotere kloof tussen financiële markten en de economische realiteit; de uit de hand gelopen schuld...more

 • Opinie | 'Het coronavirus heeft de hersenen van het IMF besmet'

  Oct 14 2020

  'Het is een serieuze organisatie, maar ze gooien hun reputatie zo te grabbel met de onzin die ze uitkramen', stelt De Kort. Volgens het IMF zou de wereldeconomie volgend jaar veel beter moeten draaien. Maar op basis waarvan deze voorspelling gedaan wordt is voor De Kort een raadsel. Volgens de macro-econoom dekt het IMF zichzelf alvast in. 'Wij weten dat het herstelverhaal nu al aan het vertragen is. Het IMF ziet dat ook en weet dus dat ze poep praten. Daarom zeggen ze dat de risico's aan de...more

 • Opinie | Dag herstel!

  Oct 13 2020

  Bang Als de gelekte maatregelen van het kabinet doorgang vinden ziet De Kort 'twee dikke economische minnen' die direct effect hebben op economisch herstel. 'De mensen die nog geld willen uitgeven, mogen het niet meer uitgeven en dan is er nog een groep mensen die te bang zijn om in deze tijden geld uit te geven.' Psychologen Het 'economische verhaal' zal de komende tijd 'buitengewoon onprettig' worden, voorspelt De Kort. Hij hekelt dat het hele beleid nog steeds gericht is op het coronaviru...more

 • Opinie | Conjunctuurklok tikt door

  Oct 12 2020

  'Zes maanden propaganda, zes maandenangst zaaien heeft de mensen voorzichtig gemaakt en misschien wel bang.' Herstel ziet De Kort ook niet aan de andere zijde van het kanaal. 'Boris is de weg kwijt. Hij ziet overal besmettingen en spreekt van een lockdown. Het Engelse herstelverhaal stagneerde in augustus, met dit er bovenop gaat dat verhaal volkomen de mist is. Als hij dit beleid doorzet, dan voorzie ik krimp voor de Britse economie.' Over Kees de Kort Econoom Kees de Kort geeft elke dag net ...more

 • Opinie | Meneer Powell moet de overheid niet vertellen wat te doen

  Oct 09 2020

  'Er is zoveel geld in die Amerikaanse economie gepompt, maar blijkbaar kan die economie nog altijd niet zonder steun, dat geeft te denken', aldus De Kort. En dan begeeft Powell zich ook nog op glad ijs. 'Meneer Powell moet de overheid niet gaan vertellen wat ze moeten doen. Daarmee begeeft hij zich op het terrein van de politici. Dan moet hij niet gek omkijken als politici zich met het monetaire beleid gaan bemoeien.' Lees ook | Opinie | Coronabeleid leidt tot doden Dan waren er ook nog de l...more

 • Opinie | Coronabeleid leidt tot doden

  Oct 08 2020

  '100 miljoen mensen. Laat dat even op je inwerken. Dan snap je ook wel dat dat gaat leiden tot honger, geen onderwijs. Heel veel mensen gaan gewoon dood. In essentie is hier geen enkele belangstelling voor. Ook het afschalen van de zorg hier in Nederland gaat op termijn tot problemen en doden leiden. Iedereen is zo druk bezig met het coronaverhaal.' Luister ook | Opinie | ECB en Fed maken het alleen maar erger WTO minder somber Toch is er ook nog goed nieuws. De WTO heeft zijn verwachtingen n...more

 • Opinie | ECB en Fed maken het alleen maar erger

  Oct 07 2020

  Lagarde zei in het betreffende interview ook dat het herstel aan het vertragen is. Als het niet tegenzit zijn we pas eind 2022 terug op het economische niveau van voor corona. 'Mevrouw Lagarde is ook niet dom, die weet wel dat het tegen gaat zitten.' Luister ook | Opinie | Lagarde praat als een bobo Prijs van geld doet niet ter zake Het grote probleem is volgens De Kort dat beleidsmakers overal invloed op willen hebben. 'Je moet toegeven dat jouw instrumentarium is uitgewerkt. Ze maken het op...more

 • Opinie | Europa herstelt begrijpelijk traag

  Oct 06 2020

  De cijfers van de Europese dienstensector zijn weinig hoopgevend. Die voor september zijn behoorlijk somber, somberder dan die van augustus, toen ze ook al niet zo optimistisch waren. 'Het is nog net niet níet aan het gebeuren, maar het gaat wel erg traag', vindt De Kort. Coronaverhaal Het vierde kwartaal zal nog slechter zijn, want dan houden in veel landen de steunmaatregelen op, of worden die afgekalfd. Daarnaast wordt het coronaverhaal alleen maar groter, waardoor nieuwe maatregelen en lo...more

 • Opinie | De Amerikaanse plusjes worden kleiner

  Oct 05 2020

  De maanden april en mei waren ronduit desastreus, aan de overkant van de oceaan. Macro-economisch waren overal slechte cijfers te zien. In juni en juli ging het dankzij alle steunpakketten van de overheid dan weer een stuk minder slecht, maar nog steeds was het niet goed. Het herstel had in augustus en september door moeten zetten, maar dat doet het volgens De Kort nog steeds niet. Arbeidsmarkt Met de arbeidsmarkt gaat het zichtbaar beter, maar er zitten nog steeds historisch grote aantallen ...more

 • Opinie | Steunpakket VS levert niet genoeg op

  Oct 02 2020

  Volgens de Kort is dat niet genoeg. 'Met de werkgelegenheid gaat het wat minder slecht. Maar er zijn nog steeds 26 miljoen mensen met een uitkering. Inkoopmanagers uit de industrie zijn wat positiever, maar er worden geen kurken getrokken. Het gaat wel echt beter, maar als je kijkt naar wat erin gepompt is, valt het tegen.' Ook blijft corona roet in het eten gooien. 'De chaos heeft een heel groot negatief effect op het Amerikaanse publiek. Je kunt er bij een tweede steunpakket dan nog een keer...more

 • Opinie | Twee procent van Xi? 'k zie ze nie

  Oct 01 2020

  Volgens De Kort is het een politiek en geen economisch verhaal. 'Aan de maakkant gaat het wel wat beter, dat komt ook doordat de Chinese overheid gewoon zegt: 'we gaan dit of dat maken'. Maar aan de consumentenkant kan ook de Communistische Partij niet zo heel veel doen: dat doen 1,4 miljard mensen die geld uitgeven. En daar loopt het zo'n vaart niet.' De Kort signaleert een economische tweedeling tussen kust en platteland en voor heel China geen we-gaan-er-tegenaan-verhaal. Het aantal metrogeb...more