PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

MHOOJ - Fierce Selfcompassion - De moed van Compassie

Op dit kanaal Meditaties : - die je helpen grenzen te herkennen, te voelen, erkennen als basis om je grezen te kunnen aangeven - die je helpen focus te houden, veranderingen aan te gaan Meditaties met expliciet aandacht voor de ontwikkeling van de moedige en krachtige aspecten van zelfcompassie. Meditaties die je aanreiken hoe heilzame zelfzorg concreet kan worden. Heilzame zelfcompassie is compassie met zowel aandacht voor de zachte kwaliteiten gericht op meer zorgzaamheid als de kra...more

Afleveringen

 • Balans in tijden van oorlog

  May 04 2022

  Wanneer het leven spannend wordt en er geweld dreigt, vreedzaam en veilig (samen) leven op de helling staat, wordt de overleefmodus in een mens op allerlei tegenstrijdige manieren getriggerd. Hoe zit dat? Waar zit ik nu? Is in balans blijven in tijden van oorlog illusie of alsnog een mogelijkheid en zo ja, hoe dan?

 • Compassie- Mantra - Van binnenuit krachtig

  Apr 30 2022

  Een meditatief moment om op adem te komen, op verhaal en moed te hervatten. In drie heldere stappen. deze meditatie maak je je makkelijk eigen, zodat je het op ieder moment dat het goed is om even halt te houden, kunt integreren, ook zonder begeleiding. Bron : Kristin Neff - Fierce Selfcompassion

 • Boosheid als kracht

  Apr 30 2022

  Als boosheid niet helder erkend en gevoeld kan worden slaat deze naar binnen of zet zich om in woede. Boosheid is een noodzakelijke bron om in beweging te komen. Een oefening om je heilzaam te verhouden tot een emotie veld, welke nog te dikwijls ontkend wordt en aandacht krijgt en zo onvoldoende kan rijpen tot een heilzame kans en uitdaging.

 • MHOOJ - Zorgzaamheid in balans

  Nov 26 2021

  Hoe houd je balans als je zorgt voor iemand die ziek is, van jouw afhankelijk is, anderszins een appel doet op gevoelens van trouw en loyaliteit? Hoe bewaak je leefruimte? Deze meditatie is gericht op het bewaken en zo nodig herstellen van de disbalans. Herstellen we de connectie met onszelf, dan herstelt de connectie met de ander.

 • MHOOJ - Motiverende Break

  Nov 12 2021

  Een meditatief moment om je op te laden, je te bemoedigen in wat je wenst aan te gaan, misschien wel wenst te veranderen. Sterk te zijn in wie je ten diepste bent.

 • MHOOJ - hoe wordt ik (on-)vriendelijk?

  Nov 12 2021

  Een contemplatieve talk van MHOOJ. De bewustwording op ongelijkheid gaat hand in hand met campagnes als #doeslief#datkunjetochnietmaken. Gelijkertijd: In onze westerse manier van leven wordt onze overleef-modus in een continuüm geactiveerd, te zien aan: prestatiedrang en -druk en de toenemende beheers drang. Deze competitieve modus maakt een mens makkelijk onvriendelijk. Oftewel, er is sprake van een zelfgecreëerd rad waarin geweld domineert. Annalies schuwt de realiteit niet en zoekt openlij...more

 • Yin-Yang-in balans

  May 14 2000

  Mindfulness heeft soms een zweem van softheid om zich heen. Compassie lijkt wel eens geen krachtige kant te kennen. Dat is jammer want het doet geen recht aan het rijke palet van Mindfulness als Compassie.. We bewegen ons als mens het makkelijkste in uitersten. Als de geest tot rust komt wordt een mens vanzelf weer zachter van binnenuit. Deze meditatie laat je voelen hoe je gelijkertijd zowel de zorgzaamheid als de kracht in jezelf kunt voeden. Een geschikte meditatie als je wilt oefenen in he...more