PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu

De Nederlandse podcast over grondrechten. Door Ingrid Leijten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk ga ik op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

Afleveringen

 • #5 (S2) Ondernemingen, mensenrechten en verantwoordelijkheid – Dr. Lucas Roorda

  Jan 24 2022

  Lucas Roorda is universitair docent bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van de Universiteit Utrecht. Hij is geïnteresseerd in de intersectie van mensenrechten en aansprakelijkheid en doet onderzoek naar transnationale rechtszaken tegen ondernemingen die zich schuldig maken aan mensenrechten. We praten over business and human rights, over hoe dit raakt aan allerlei rechtsgebieden, zoals het civiele en het strafrecht, en een belangrijke lens vormt bij het beschermen...more

 • #4 (S2) Mensenrechten en mega-sporting events – Dr. Daniela Heerdt

  Nov 16 2021

  Daniela Heerdt promoveerde op een onderzoek naar mensenrechten en mega-sporting events. Met wat voor schendingen hebben we te maken in die context, en wie is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk? Kunnen grote sportevenementen zoals een WK of de Olympische Spelen ook zorgen voor meer mensenrechtenbescherming? Daniela doet suggesties en linkt de bevindingen uit haar proefschrift aan de discussie over business and human rights. Zij werkt inmiddels als consultant in de wereld van sport en mens...more

 • #3 (S2) Polen en de rechtsstaat – Prof. dr. Rick Lawson

  Nov 04 2021

  Met Rick Lawson, hoogleraar Europees recht in Leiden, praat ik over de Poolse rechtsstaat. Het conflict tussen Polen en de EU is hoogst actueel. En beperkt zich bovendien niet tot de relatie tussen Polen en de Europese Commissie. De rechtsstatelijke tekortkomingen in Polen worden ook veroordeeld binnen de Raad van Europa en in termen van mensenrechten. Hoe moeten we de recente uitspraak van het Poolse constitutionele tribunaal zien, en wat staat ons nog meer te wachten? Waarom is de huidige situ...more

 • #2 (S2) Mensenrechten en civic space – Prof. dr. Antoine Buyse

  Aug 30 2021

  Het onderzoek van hoogleraar Antoine Buyse richt zich op Europese mensenrechten, en in het bijzonder de positie van civil society. Wat bedoelen we met ‘shrinking civic space’, en wat heeft dit te maken met mensenrechten? Waarom is de publieke ruimte zo belangrijk voor het beschermen die rechten? De Covid-19-pandemie vormt in dit kader een bijzondere uitdaging, ook in Nederland. We praten we over hoe staten civic space (moeten) bevorderen, en over de rol van het Europees Hof voor de Rechten van d...more

 • #1 (S2) Grondrechten in crisistijd - Mr. Adriaan Wierenga

  Jun 24 2021

  Adriaan Wierenga is noodrechtspecialist en houdt zich bezig met de juridische aspecten van openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het zal niet verbazen dat hij een druk jaar achter de rug heeft, waarin de Coronacrisis zijn agenda bepaalde. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen van Ons goed recht staan we nog eens uitgebreid stil bij de in de pandemie genomen maatregelen en hoe die zich verhouden tot grondrechten. Wat was ook alweer het probleem met de noodvero...more

 • #Bedankt en tot volgend jaar!

  Dec 18 2020

  Aan het einde van een veelbewogen 2020 een korte terugblik, enkele afsluitende woorden en heel veel dank aan alle gasten en luisteraars. Tot volgend jaar!

 • #15 Zuinig zijn op het EVRM – Em. prof. mr. Egbert Myjer

  Dec 14 2020

  Met Egbert Myjer, voormalig rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), praat ik over het belang van mensenrechten als afspraken die Staten met elkaar hebben gemaakt. We spreken over mensenrechten in het strafrecht, en natuurlijk over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat in november 70 jaar werd. Egbert legt uit hoe verschillende interpretatiemethoden en ook institutionele waarborgen bijdragen aan de legitimiteit van het EHRM, dat ook in Nederland soms...more

 • #14 Gender en mensenrechten - Mr. dr. Alexandra Timmer

  Nov 27 2020

  Alexandra Timmer houdt zich in haar onderzoek bezig met gender justice. Maar wat is dat eigenlijk en hoe kan het recht helpen gendergelijkheid te bewerkstelligen? Alexandra legt uit dat gender justice niet alleen gaat over gelijkheid, maar raakt aan verschillende mensenrechten. Ook spreken we over stereotypering, een concept dat niet alleen in het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) maar ook in de rechtspraak van het EHRM terugkomt. Alexandra is gefascineerd door de verbanden tussen feminisme en recht. Ma...more

 • #13 De rechtspolitieke context van grondrechten – Mr. dr. Paul van Sasse van Ysselt

  Nov 09 2020

  Als plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Constitutionele Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en docent-onderzoeker aan de VU-Amsterdam houdt Paul van Sasse van Ysselt zich dagelijks bezig met grond- en mensenrechten. Met welke standaarden moet de overheid allemaal rekening houden en hoe komen die terug in het wetgevingsproces? We praten over proliferatie van grondrechten, relevante actoren en actieplannen. Is door de bomen het bos nog wel te zien? Paul benadr...more

 • #12 Het verbod van rassendiscriminatie - Mr. dr. Karin de Vries

  Oct 26 2020

  Karin de Vries is expert op het gebied van migratierecht en non-discriminatie. Zij legt uit waarom grondrechten pas echt hun doel bereiken, als ze voor iedereen werken. In het bijzonder staan we stil bij het verbod van rassendiscriminatie; bij actuele discussies over politiegeweld maar ook bij de lastige vraag hoe ‘ras’ nu eigenlijk moet worden gedefinieerd. Karin pleit voor een blik over de grenzen van het juridische heen. Door aansluiting te zoeken bij andere disciplines kan bescherming tegen ...more

 • #11 Grondrechten en de Nationale ombudsman – Mr. Reinier van Zutphen

  Oct 12 2020

  Met Reinier van Zutphen praat ik over de link tussen grondrechten en het werk van de Nationale ombudsman. Hij vertelt over de thema’s waar de Nationale ombudsman zoal mee te maken krijgt; over woonwagenbeleid, de toeslagenaffaire en de zogenoemde Coronawet. Waarom is fatsoenlijke bejegening van de burger zo belangrijk? Welke eisen mogen aan het doen en laten van de overheid worden gesteld en hoe kunnen die bijdragen aan meer vertrouwen in de overheid en het verwezenlijken van mensenrechten? Het ...more

 • #Wrap up Afleveringen 1-10

  Sep 28 2020

  Tien afleveringen gemaakt, tijd voor een 'wrap up'! Hebben de eerste tien gesprekken kunnen bijdragen aan een duidelijker beeld van grondrechten en welke lessen kunnen we eruit trekken? En hoe bevalt het eigenlijk om Ons goed recht te maken? Luister ook als je benieuwd bent naar de volgende afleveringen en de plannen voor 2021! Luister je graag? Volg Ons goed recht op LinkedIn of Twitter. Vind je er iets van? Laat in je podcast-app vooral een beoordeling achter.

 • #10 De rol van de rechter - Prof. mr. Jerfi Uzman

  Sep 07 2020

  Hoogleraar Staatrecht Jerfi Uzman vertelt over de rol van de rechter. Waar komt het debat over ‘dikastocratie’ vandaan en is het goed dat we deze discussie voeren? We spreken over de political question-doctrine en of die van nut kan zijn bij het afbakenen van de ruimte voor recht en politiek. Is dat überhaupt mogelijk in zaken over grondrechten? Ook de toename van algemeen belangacties en veranderde opvattingen over wat een wetgevingsbevel is (en wat niet), komen aan bod. En hoe zit het met de d...more

 • #09 Vreemdelingen en (sociale) grondrechten - Mr. dr. Lieneke Slingenberg

  Aug 20 2020

  Kunnen vreemdelingen zich beroepen op mensenrechten? Lieneke Slingenberg is universitair hoofddocent en hoofd van de Sectie Migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en vertelt in deze aflevering hoe dit zit. We spreken over de spanning tussen soevereiniteit en grondrechtenbescherming, en staan stil bij ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese rechtspraak. Lieneke houdt zich in het bijzonder bezig met de sociale rechten van vreemdelingen. Kunnen beperkingen in sociale voorzieningen ...more

 • #08 Het recht op gezondheid - Prof. mr. Brigit Toebes

  Jul 23 2020

  Brigit Toebes is hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief en weet alles van het recht op gezondheid. Waar vinden we dat recht en waar hebben we nu eigenlijk recht op? Welke verplichtingen heeft de Staat – bijvoorbeeld in tijden van een pandemie? Bescherming van dit recht betekent dat de Staat zich mengt in onze vrijheden, bijvoorbeeld door vaccinatie van kinderen te verplichten of ongezond eten zo duur te maken, dat wij er gezonder van worden. Maar hoe ver mag of moet hij daarbi...more

 • #07 De toekomst van de Grondwet - Mr. dr. Manon Julicher

  Jul 09 2020

  Manon Julicher promoveerde onlangs op een proefschrift waarin de toekomst van de Nederlandse grondrechtenbescherming centraal staat. Naast het recht op een eerlijk proces vindt zij dat we ook een recht op behoorlijk bestuur in de Grondwet moeten opnemen. En is het niet ook tijd voor duidelijke, techniek-neutrale bepalingen, waaraan inhoudelijke beperkingseisen zoals proportionaliteit worden gekoppeld? De Grondwet heeft volgens Manon wel wat weg van een ‘kapot dak’ – we hadden het eigenlijk moete...more

 • #06 De invloed van grondrechten op het bestuursrecht - Prof. mr. Tom Barkhuysen

  Jun 25 2020

  Tom Barkhuysen is als geen ander in staat de impact door de jaren heen van grond- en mensenrechten op het bestuursrecht te duiden. Die rechten hebben gezorgd voor verdergaande procedurele en materiële eisen, maar ook geleid tot een grotere rol voor toetsing door de bestuursrechter. Moeten grondrechten soms beter worden afgebakend? Volgens Tom moeten we ook duidelijk maken dat en hoe grondrechten nu eenmaal beperkt mogen worden. Ook spreken we over de toeslagenaffaire en over maatwerk in het best...more

 • #05 Gemeenten en grondrechten - Em. prof. mr. Roel de Lange

  Jun 15 2020

  Volgens Roel de Lange vormen grondrechten een wezenlijk onderdeel van de deal tussen de overheid en haar burgers. Bij het verwezenlijken van die rechten spelen ook gemeenten een belangrijke rol. Als we kijken naar de taken van gemeenten en hoe die door de jaren heen zijn veranderd, zien we dat de nadruk meer is komen te liggen op de toegang tot voorzieningen ofwel de bescherming van sociale grondrechten zoals het recht op wonen. Aan de hand van de discussie over het demonstratierecht in Coronati...more

 • #04 Mensenrechtensteden en de rechtsstaat - Prof. mr. Barbara Oomen

  Jun 04 2020

  Als hoogleraar sociologie van de mensenrechten onderzoekt Barbara Oomen wat mensenrechten betekenen in de praktijk. In de lokale praktijk ook, want steeds meer steden en gemeenten gaan actief aan de slag met grondrechtenbescherming op basis van internationale normen, bijvoorbeeld op het terrein van immigratie. Zorgen maakt Barbara zich over de toestand van het huis van de rechtsstaat – hoe zit dat toch met onze ‘grondwetfobie’ en moeten we niet toch het verbod op constitutionele toetsing afschaf...more

 • #03 Strategisch procederen over grondrechten - Mr. Jelle Klaas

  May 28 2020

  Jelle Klaas weet alles van strategisch procederen. Als advocaat en litigation director bij het Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) probeert hij de grondrechtenbescherming in Nederland naar een hoger plan te tillen. Maar waarom opkomen voor het algemeen belang in een procedure voor de rechter – is dat niet een taak voor de politiek? We praten ook over de Nederlandse ‘afhankelijkheid’ van het EVRM én over de geboekte successen i...more

 • #02 Rechten realiseren en het College voor de Rechten van de Mens - Mr. dr. Jan-Peter Loof

  May 22 2020

  Jan-Peter Loof is ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. We spreken over het verschil tussen rechterlijke toetsing aan grondrechten en het – veel bredere – realiseren van die rechten. Over de rol van het College daarin en hoe die tot uiting komt in tijden van Corona. Wordt de spoedwet mensenrechtenproof? En hoe kunnen economische en sociale grondrechten betekenis krijgen in wetgeving en beleid?

 • #01 Het bijzondere karakter van grondrechten - Prof. mr. Janneke Gerards

  May 14 2020

  In deze eerste echte aflevering spreek ik met Janneke Gerards. Zij is hoogleraar Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht en dé expert op het terrein van grondrechten en grondrechtenrechtspraak. We praten over de ontwikkeling die grondrechten hebben doorgemaakt, over de uitdijing van grondrechten en of daar risico’s aan kleven. Moet er meer aandacht komen voor horizontale bescherming van grondrechten? Waarom zijn gelijke behandeling en proportionaliteit eigenlijk ‘lege’ normen? En verste...more

 • #Trailer Ons goed recht

  May 11 2020

  Welkom bij Ons goed recht. Een korte introductie: waar gaat deze podcast over? Ik ga werken aan een beter en eerlijker beeld van grondrechten, zodat we op basis daarvan de discussie aan kunnen gaan.