PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

SSR Meestervertellers

SSR (Studiecentrum Rechtspleging) is sinds 1960 het eigen opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie met als maatschappelijke opdracht om medewerkers uit de rechterlijke organisatie goed op te leiden. Zo blijft de kwaliteit van rechtspraak, opsporing en vervolging en de rechtseenheid gewaarborgd. SSR faciliteert het idee van een ‘leven lang leren’. Door een lerende organisatie te worden, kan de rechterlijke organisatie alle trends in een snel veranderende maatschappij ‘me...more

Afleveringen

 • Episode 43: Gerbrig Klos en Mpanzu Bamenga - De blinddoek van Vrouwe Justitia 2

  Feb 17 2022

  Beoordeeld worden op je huidskleur, dat is een inbreuk op je menswaardigheid en ook een inbreuk op je rechten. Zeker als het gebeurt door een overheidsinstantie. Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR, PILP-NJCM en twee individuele burgers vroegen de rechter dan ook om een grens te trekken en etnisch profileren te verbieden. Ze dagvaarden Koninklijke Marechaussee om een einde te maken aan discriminerende grenscontroles. Ze verloren de zaak. In deze aflevering van SSR Meesterverteller...more

 • Episode 42: Willemijn Bezemer en Arjan Leerkes - De blinddoek van Vrouwe Justitia 1

  Jan 13 2022

  De oververtegenwoordiging van bepaalde groepen jongeren in de strafrechtketen is voor het grootste gedeelte niet te herleiden tot crimineel gedrag. Heb je een migratie-achtergrond of een lagere sociaal-economische positie, dan is bij gelijk crimineel gedrag de kans flink groter dat je als verdachte wordt aangemerkt. Dat ontdekten sociologen Willemijn Bezemer en Arjen Leerkes van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de nieuwste aflevering van de podcast SSR Meestervertellers gaan ze in gespre...more

 • Episode 41: Lisan Wösten - Handen af van onze hulpverleners

  Dec 10 2021

  Stoeptegels gooien naar de politie, de brandweer beschieten met vuurwerk, ambulance-medewerkers in het gezicht spugen; de hulpdiensten krijgen het regelmatig zwaar te verduren. Maar ook andere mensen met een publieke taak moeten het ontgelden, denk bijvoorbeeld aan een leraar die bedreigd wordt of een conducteur die klappen krijgt. Wat kunnen we ertegen doen? In deze aflevering van SSR Meestervertellers praat Daan Langkamp met Lisan Wösten, plaatsvervangend hoofdofficier in Rotterdam en als por...more

 • Episode 40: Diederik Greive - Recht met krom als uitgangspunt

  Nov 11 2021

  Eenheidsdenken, mensen in hokjes stoppen, de werkelijkheid proberen te passen binnen onze regels. We doen het allemaal en we moeten ervan af. Dat vindt Diederik Greive, hoofdofficier van justitie bij Parket Noord Nederland. In deze aflevering van SSR Meestervertellers haalt onze – inmiddels - vaste columnist de hang naar eenvormigheid genadeloos onderuit. Greive ziet het verschil als basis van onze werkelijkheid en vraagt ruim baan voor grijze gebieden en voor de schoonheid van wat niet recht m...more

 • Episode 39: Suzanne Nieuwenhuijs - Hoogsensitief op de werkvloer

  Oct 14 2021

  Suzanne Nieuwenhuijs is jurist en zelfstandig trainer/coach bij Werkgelukt. In haar werk breekt ze graag een lans voor hoogsensitiviteit op de werkvloer. Een eigenschap die vaak niet goed wordt herkend en erkend, maar de sterke en positieve kanten die deze eigenschap met zich meebrengt, zouden volgens haar vaker ingezet kunnen worden tijdens het werk. In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat Suzanne Nieuwenhuijs in gesprek met Daan Langkamp over de kwaliteiten van hoogsensitieve medewe...more

 • Episode 38: Frank Wieland - De mens als rechter

  Sep 09 2021

  Frank Wieland was rechter in de zaak Holleeder. Diens levenslang was het laatste vonnis dat hij uitsprak voor hij met pensioen ging. Maar dat pensioen duurde niet lang. Als rechter-plaatsvervanger helpt hij tegenwoordig om corona-achterstanden weg te werken. In deze extra lange aflevering van SSR Meestervertellers praat hij aan de hand van enkele geruchtmakende zaken over wat rechter zijn met een mens doet. Wat doe je met emoties binnen en buiten de rechtszaal en mag je als rechter lachen om de ...more

 • Episode 37: Reijer Passchier - Digitalisering en de balans van de trias politica

  Aug 12 2021

  Reijer Passchier is universitair docent staatsrecht bij de Open Universiteit en de Universiteit Leiden. Naar aanleiding van zijn boek Artificiële intelligentie en de rechtstaat gaat hij in deze podcast in op de verschuivende machtsverhoudingen binnen de trias politica. Door de inzet van kunstmatige intelligentie wordt de uitvoerende macht steeds efficiënter. Tegelijkertijd loopt de rechterlijke macht achter bij deze digitalisering. Hoe erg is dat en wat kunnen we daar aan doen? Passchier gaa...more

 • Episode 36: Rens Vliegenthart - Media, maatschappij en de Rechtspraak

  Jul 09 2021

  Rens Vliegenthart is hoogleraar media en samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ziet de onafhankelijkheid van de Rechtspraak als een complicerende factor in de omgang van rechters met pers en publiek. Toch zijn er momenten waarop contact met de media wenselijk is. Bijvoorbeeld omdat het kan bijdragen aan het vertrouwen in de Rechtspraak. In deze aflevering van SSR Meestervertellers verkent Vliegenthart - in gesprek met Daan Langkamp - de grenzen en de mogelijke gevolgen van interact...more

 • Episode 35: Gea Peper - Werkgeluk

  Jun 10 2021

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Gea Peper te gast. Peper is eigenaar en oprichter van het HappinessBureau. Als werkgeluk-expert ondersteunt zij organisaties die het werkgeluk van hun medewerkers willen vergroten. Ze bespreekt met Daan Langkamp wat organisaties daar precies voor kunnen doen en wat je zelf kunt doen om gelukkiger te worden van je werk. Ben je na het beluisteren van deze podcast benieuwd hoe gelukkig je zelf bent op je werk? Doe dan de Werkgeluktest die het Happine...more

 • Episode 34: Ybo Buruma - Rechters tussen Urgenda en toeslagenaffaire

  May 13 2021

  Zijn rechters té activistisch? Of juist niet activistisch genoeg? Deze prikkelende vraag stelt Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schetst de positie van de Rechtspraak in de huidige risicosamenleving en ná de risicosamenleving. Urgenda of de toeslagenaffaire: hoe moet een rechter zich opstellen?

 • Episode 33: Sjoerd Bakker - Contract en corona

  Apr 22 2021

  In deze aflevering is te gast: Sjoerd Bakker, raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2012 promoveerde hij op redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht. Een onderwerp dat volop in de belangstelling staat in deze tijden van corona. Wat corona voor het contractenrecht betekent en hoeveel vragen het oproept, daarover gaat Sjoerd Bakker met Daan Langkamp in gesprek.

 • Episode 32: Johan Bac - Het lot van de taakstraf

  Apr 15 2021

  In deze aflevering is te gast: Johan Bac, algemeen directeur van Reclassering Nederland. Naar aanleiding van het voorgenomen taakstrafverbod gaat Johan Bac met Daan Langkamp in gesprek over het belang van de taakstraf. De taakstraf is - naast de geldboete en vrijheidsbeneming - al zo’n 20 jaar één van de drie hoofdstraffen in ons rechtsstelsel. Toch worden aan het opleggen van een taakstraf steeds vaker voorwaarden gesteld. Bac legt uit waarom hij dit een zorgelijke ontwikkeling vindt.

 • Episode 31: Jacqueline Bonnes - De Rotterdamse webcamhacker

  Mar 25 2021

  Welkom bij Plaats delict: internet. Een speciale aflevering van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit. Jacqueline Bonnes doet als officier van justitie grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. In deze aflevering kijkt ze met cyber-expert Chris van ’t Hof terug op de zaak van de Rotterdamse webcamhacker. Bonnes legt uit waarom deze zaak bepalend is geweest voor de manier waarop we in Nederland computercriminaliteit benaderen.

 • Episode 30: Brenno de Winter - Ethisch hacken

  Mar 11 2021

  Plaats delict: internet. Een speciale serie van SSR Meestervertellers over de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van ’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist kaartte De Winter misstanden aan door het hacken van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig treedt hij op als expert in rechtszaken en adviseert hij organisaties over het verbeteren gegevensbescherming. Aan de hand van enkele bekende hacks beantwoordt de Winter de vraa...more

 • Episode 29: Wytske van der Wagen - Cybercrime of cyborg crime?

  Feb 25 2021

  Plaats delict: internet. In een speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering is te gast Wytske van der Wagen, assistent professor criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit New York gaat ze met Chris van ’t Hof in gesprek over haar proefschrift From Cybercrime to Cyborg crime. Hierbij gaat van der Wagen in op de interactie tussen dader en technologie bij het plegen van internetc...more

 • Episode 28: Jan-Jaap Oerlemans - Encrochat

  Feb 18 2021

  Plaats delict: internet. In deze speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof (Tek Tok) met Jan-Jaap Oerlemans, bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht. Oerlemans geeft in deze podcast tekst en uitleg over de zaak encrochat; de hack van versleutelde telefoonberichten van criminelen door de Franse en Nederlandse politie.

 • Episode 27: Jacqueline Bonnes - Ransomware

  Feb 16 2021

  Plaats delict: internet. In deze speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof met Jacqueline Bonnes. Als officier van justitie doet Bonnes grote onderzoeken op het gebied van cybercrime. Ze geeft in deze podcast uitleg over de aanpak van afpersing met gijzelsoftware, beter bekend als ransomware. Voor welke dillema’s kom je te staan bij de bestrijding van ran...more

 • Episode 26: Brenno de Winter - Digitale bewijsvoering

  Feb 04 2021

  Plaats delict: internet. In deze speciale serie van SSR Meestervertellers besteden we een maand lang wekelijks aandacht aan de aanpak van internetcriminaliteit. In deze aflevering spreekt cyber-expert Chris van’t Hof met Brenno de Winter. In zijn rol als onderzoeksjournalist probeerde De Winter misstanden aan te kaarten door hacks van onder meer de OV-chipkaart. Tegenwoordig helpt hij organisaties met het verbeteren van gegevensbescherming. Van 't Hof en de Winter praten in deze podcast n...more

 • Episode 25: Diederik Greive - Recht met een traan

  Jan 14 2021

  Hoofdofficier Diederik Greive ziet de rechtspraktijk als een podium voor tragedies. En van die tragiek moeten we afblijven. Greive pleegt met deze aflevering van SSR Meestervertellers een daad van verzet tegen de neiging om alles recht te spreken wat krom is. In 10 minuten neemt hij je mee langs Plato, juridische tangverlossingen, Nietzsche, morele intuïtie en de toeslagenaffaire. Amor fati!

 • Episode 24: Jos van Oijen - Ratio en emotie in de rechtszaal

  Dec 10 2020

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Jos van Oijen te gast. Van Oijen is rechter bij de rechtbank Zeeland – West Brabant. Met Daan Langkamp gaat hij in gesprek over de voortdurende uitdaging van de Rechtspraak om aansluiting te houden bij een snel veranderende samenleving. Ze spreken over Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak, het belang van empathie en de balans tussen ratio en emotie in de rechtszaal.

 • Episode 23: André Verburg - Procedurele rechtvaardigheid 2

  Oct 22 2020

  ‘Ben ik eerlijk behandeld?’ In het tweede deel van het tweeluik over procedurele rechtvaardigheid is staatsraad André Verburg te gast. Hilke Grootelaar gaat met hem in gesprek over bejegening, beslechting en bewijs aan de hand van zijn proefschrift ‘Bestuursrechtspraak in balans’.

 • Episode 22: Hilke Grootelaar - Procedurele rechtvaardigheid 1

  Oct 08 2020

  ‘Ben ik eerlijk behandeld?’. Dat is waar procedurele rechtvaardigheid over gaat. In het eerste deel van een tweeluik over dit onderwerp is te gast Hilke Grootelaar, adviseur bij Andersson Elffers Felix. Hilke Grootelaar gaat met André Verburg in gesprek over haar proefschrift Interacting with Procedural Justice in Courts.

 • Episode 21: Remco van Tooren - Het geheugen

  Sep 24 2020

  In deze aflevering is te gast Remco van Tooren, namens het Openbaar Ministerie lid van het College van bestuur van SSR. Hij spreekt in deze podcast over het geheugen. Bij het vinden van de waarheid maakt hij als officier van justitie veel gebruik van verklaringen van bijvoorbeeld getuigen. Maar is het geheugen eigenlijk wel betrouwbaar?

 • Episode 20: Tjip de Jong - Veranderen in organisaties

  Sep 10 2020

  "Verandering in organisaties, ga er maar aan staan!" In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Tjip de Jong te gast. Tjip de Jong is onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. Hij geeft in korte tijd 10 praktische tips over hoe u veranderprocessen wél kunt laten werken.

 • Episode 19: Frank Oelmeijer - De behoefte aan controle

  Aug 27 2020

  “Onzekerheid leidt tot stress”. Frank Oelmeijer, senior rechter bij de rechtbank Limburg, ziet parallellen tussen de huidige covid-crisis en zijn werk als familie- en jeugdrechter. In deze aflevering van SSR Meestervertellers spreekt hij over stress en de behoefte aan controle.

 • Episode 18: Brigitte Spee - Verliefd op het brein

  Aug 13 2020

  "Iedereen moet de gebruiksaanwijzing van zijn eigen hersenen leren kennen. Als je die kent, dan weet je ook hoe je bijvoorbeeld beter en sneller kunt leren of concentreren.” In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Brigitte Spee, breinexpert en trainer/adviseur bij de NS. Toen ze halverwege haar managementloopbaan de switch maakte naar leren en ontwikkelen, werd ze verliefd op het brein. In deze podcast vertelt ze wat je eraan hebt als je weet hoe je brein werkt en geeft ze t...more

 • Episode 17: Maureen Sie - Impliciete vooroordelen

  Jul 23 2020

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Maureen Sie, hoogleraar filosofie van moreel handelen aan de Universiteit van Tilburg. Ze onderzoekt onder meer de invloed van emoties en impliciete vooroordelen op ons oordeelsvermogen. Maureen Sie gaat met Daan Langkamp in gesprek over hoe vooroordelen een rol dienen in ons dagelijks functioneren, maar tegelijkertijd ook gelijke behandeling van groepen bemoeilijken. Een zeer actueel onderwerp in deze tijden van wereldwijd protest tegen ...more

 • Episode 16: Gerard Tangenberg - Klare Taal

  Jul 09 2020

  "En veroordeelt gedaagde hoofdelijk, des dat de één betalende de ander zal zijn bevrijd de hoofdsom te betalen". In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Gerard Tangenberg, bestuursvoorzitter van SSR. Als civiel rechter ervaart hij dat ‘gewoon’ uitleggen opeens moeilijk wordt als je een vonnis moet schrijven. In deze podcast onderzoekt hij waar dat moeilijke taalgebruik vandaan komt en wat er op dit moment gebeurt om duidelijke en toegankelijke beslissingen te schrijven...more

 • Episode 15: Sonja Meijer - Corona en detentie

  Jun 18 2020

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Sonja Meijer, hoogleraar Penitentiair recht. Tijdens de corona-crisis worden de vrijheden van gedetineerden nog meer beperkt dan normaal. Sonja Meijer bespreekt hoe de corona-maatregelen zich verhouden met fundamentele rechten van gedetineerden zoals het recht op contact met de buitenwereld.

 • Episode 14: Robine de Lange - Innovatie in de Rechtspraak

  Jun 11 2020

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Robine de Lange, president van de rechtbank Rotterdam. De huidige corona-crisis heeft haar een nieuwe kijk gegeven op innovatie en op de veranderkracht binnen de Rechtspraak. De bereidheid om te innoveren bestond echter al langer. Tot voor kort was Robine de Lange voorzitter van het Platform Innovatieve Projecten (PIP), nu voorzitter van de regiegroep Innovatie. Ze bespreekt in deze podcast de stand van zaken van verschillende innovatie pr...more

 • Episode 13: Benjamin van Rooij - Intelligente lockdown?

  Jun 04 2020

  Ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus moet wereldwijd bijna iedereen zich fundamenteel anders dan normaal gedragen door maatregelen die door de verschillende overheden zijn genomen. Als hoogleraar Law and society begon Benjamin van Rooij half maart met een internationaal onderzoek naar de naleving van al die maatregelen. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek behandelt hij in deze podcast de vraag: Is de Nederlandse intelligente lockdown eigenlijk wel zo intelligent?

 • Episode 12: Jan Brouwer en Jon Schilder - Noodverordeningen

  May 28 2020

  In deze extra lange aflevering van SSR Meestervertellers zijn hoogleraren Jan Brouwer en Jon Schilder te gast. Zij zien de overheid een nationale crisis bestrijden met regionale noodverordeningen. Wordt met deze noodverordeningen de grondwet niet opzij gezet? En wat betekent dit voor het huisrecht en onze vrijheid van onderwijs, vergaderen en betogen? Brouwer en Schilder zijn kritisch, maar gaan in hun gesprek ook op zoek naar juridische rechtvaardigingen voor de genomen maatregelen.

 • Episode 11: Brigit Toebes – Internationaal gezondheidsrecht

  May 14 2020

  In deze aflevering van SSR Meestervertellers is Brigit Toebes te gast. Als hoogleraar gezondheidsrecht in internationaal perspectief doet zij onderzoek naar regulering van ongezond gedrag als preventie voor chronische ziekten. Nu we overvallen worden door het Covid-19 virus stelt ze de vraag: Is er een internationaal juridisch antwoord op infectieziekten?

 • Episode 10: Marco Loos - Consumentenrecht

  May 07 2020

  De reis die u geboekt heeft, is geannuleerd in verband met corona-maatregelen. Heeft u nu recht hebt op uw geld terug, of moet u genoegen moet nemen met een voucher? En hoe zit het met het abonnement van de sportschool? In deze aflevering van SSR Meestervertellers is te gast Marco Loos. Als expert in het consumentenrecht praat hij u bij over uw rechten en plichten als consument.

 • Episode 9: Reyer Baas - De meerwaarde van meervoud

  Mar 12 2020

  “Het meest opvallende aan de raadkamer vond ik de vrije en open sfeer die er heerste en het gebrek aan structuur dat er bestond”. Voor zijn promotieonderzoek woonde onderzoeker Reyer Baas raadkamers bij. Naar aanleiding van zijn onderzoek over de verschillen en overeenkomsten tussen meervoudige en enkelvoudige zaken, gaat Reyer Baas in deze aflevering van SSR Meestervertellers in gesprek over de meerwaarde én de valkuilen van meervoud. Interview Tamara Trotman.

 • Episode 8: Remco van Tooren - Liegen

  Feb 13 2020

  ‘We liegen allemaal. Als mensen niet meer zouden liegen, zou de wereld onleefbaar worden. Toch is voor het OM, een organisatie die draait om waarheidsvinding, kennis over liegen essentieel’. Remco van Tooren is namens het Openbaar Ministerie lid van het College van bestuur van SSR. Hij spreekt in deze podcast over liegen. Wat maakt dat mensen meer of minder liegen en kunnen we dat beïnvloeden?

 • Episode 7: Annemarie Kemp - De impact op de professional

  Jan 09 2020

  Zorg goed voor jezelf! Annemarie Kemp wordt in haar werk als officier van justitie bij het arrondissementsparket Limburg regelmatig geconfronteerd met heftige dossiers in de kindermishandelingszaken die ze behandelt. In deze aflevering van SSR Meestervertellers vertelt ze over de impact die deze zaken op haar als professional kunnen hebben en over de noodzaak de balans te bewaren bij zaken die je persoonlijk raken. Zorg goed voor jezelf (en houd je collega’s in de gaten). Interview: Daan Langka...more

 • Episode 6: Tjip de Jong - Kennis delen

  Dec 12 2019

  Wat heeft gezamenlijk pauzeren met goed werkende printers te maken? Tjip de Jong is onderzoeker, adviseur en publicist op het gebied van onderwijs en verandermanagement. In deze aflevering van SSR Meestervertellers legt hij uit waarom kennisdeling vraagt om ontmoeting, vertrouwen en urgentie.

 • Episode 5: Reza Gerretsen - NFI forensische antropologie

  Nov 15 2019

  Wat doet een forensisch antropoloog? En op welke manier kan de inzet van een forensisch antropoloog van nut zijn voor met name de politie en de officier van justitie? In deze aflevering van SSR Meestervertellers gaat interviewer Daan Langkamp in gesprek met Reza Gerretsen, arts forensisch antropoloog bij het Nederlands Forensisch Instituut, over de mogelijkheden van deze specifieke vorm van forensisch onderzoek. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrsfoex/

 • Episode 4: Barend Barentsen - Wnra

  Oct 16 2019

  Op 1 januari 2020 vindt voor ambtenaren de Big Bang plaats; Door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt hun aanstelling van rechtswege omgezet naar een arbeidsovereenkomst. Barend Barentsen (hoogleraar arbeidsrecht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid) legt nader uit en gaat in op de gevolgen van de Wnra voor collega’s werkzaam in het civiele recht. Interview: Daan Langkamp. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/crzsarak/ en http...more

 • Episode 3: Rosa Jansen - Het slachtoffer verdient een goede motivatie

  Sep 25 2019

  Rosa Jansen (bestuursvoorzitter Slachtofferhulp Nederland) over de rechten van het slachtoffer in de rechtszaal en waarom het slachtoffer een goede motivatie verdient. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrmmslr en https://ssr.nl/cursus/srzmbesl

 • Episode 2: Judith van Schoonderwoerd den Bezemer - De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

  Sep 24 2019

  Judith van Schoonderwoerd den Bezemer (coördinerend jeugdofficier in Den Haag en waarnemend landelijk officier huiselijk geweld) in gesprek over ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Relevant cursusaanbod: https://ssr.nl/cursus/srrskimi en https://ssr.nl/cursus/srrshugw

 • Episode 1: Diederik Greive - Oordelen

  Sep 24 2019

  Meesterverteller Diederik Greive (hoofdofficier, directeur Parket Generaal) in een filosofisch betoog op zoek naar antwoord op de vraag; “Wie ben jij om te oordelen over een ander mens?” Relevante cursus: https://ssr.nl/cursus/soomparr