PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Vogelverhalen

Podcast by Sovon Vogelonderzoek Nederland

Afleveringen

  • Vogelverhalen: vogels tellen van Noorwegen tot Zuid-Afrika

    Apr 24 2020

    Eens in de drie jaar worden de trekvogels langs de hele transatlantische trekroute geteld. Een huzarenstuk. Meer dan 1.500 vrijwilligers in 33 tellen tegelijkertijd de miljoenen strandlopers, grutto's, lepelaars, kanoeten en vele andere soorten. Coördinator Marc van Roomen vertelt over het onderzoek.

  • Vogelverhalen: hoe gaat het met de Huiszwaluw?

    Nov 05 2019

    Een bijzonder interessante vogel waar we nog opvallend weinig over weten. Waar komen de huiszwaluwen vandaan als ze in mei ineens boven onze dijken, sloten en vooral –dorpen- verschijnen? Hoe gaat het met deze insecteneter en wat is zijn ideale leefwereld? Een gesprek met vogelonderzoekers Loes van den Bremer en Theunis Piersma.