PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Column van Peter de Bruin

Vijftien maal per jaar beschrijft Peter de Bruin van Turner in deze column vanuit praktijksituaties over het ‘HOE van strategie implementatie’. De serie is gestoeld op de visie dat verandervermogen en wendbare organisaties vooraleerst ontstaan door het wegnemen van beperkingen, weerstanden en blokkades. Dat start met bewustwording over de patronen en systemen in de hedendaagse manier van werken. De columns trachten een bijdrage te leveren aan deze bewustwording. See acast.com/privacy f...more

Afleveringen

 • Respectievelijk

  Jun 16 2022

  Veel structuurdiscussies ontaarden in een stammenstrijd. Zonde van de tijd, want ordeningsprincipes zijn per definitie tijdelijk belangrijk, beweert Peter de Bruin in z’n meest recente column.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Vooruit naar onszelf

  May 26 2022

  Er moet aan veel knoppen gedraaid om alle uitdagingen in economie en maatschappij het hoofd te bieden. Een belangrijke sleutel zijn wij zelf. Als we ons contact met onze natuur herstellen komt er vanzelf een beweging vooruit op gang, betoogt Peter de Bruin in z’n nieuwste column.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Duidelijk luisteren

  Apr 28 2022

  Peter de Bruin beschouwd in zijn nieuwste column de dynamiek tussen ‘ze doen niet wat ik zeg’ en ‘ik voel mij niet gehoord’. Duidelijk luisteren levert een vertrouwensrelatie tussen leiders en de organisatie. En omgekeerd krijgt de zender niet altijd wat hij/zij wenst.   See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Vrij kansloos

  Mar 31 2022

  Peter de Bruin spiegelt ons in z’n nieuwste column op het kansloze toneelstuk dat we met elkaar spelen.   See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Een trauma-drama

  Mar 08 2022

  Wat narcisten als Poetin drijft is niet moeilijk te beschrijven, wat hen stopt wel. Het drama dat hij creëert is werelds, in de negatieve zin van het woord. Welk trauma daaraan ten grondslag ligt weten we niet. Wel zien we overduidelijk z’n emotieloze ‘Körper’ dat, als kat in het nauw, zonder reflectie en tegenspraak, de wapenwedloop wil winnen. Met vele nieuwe trauma’s bij ouders en kinderen tot gevolg. In deze column bepleit Peter de Bruin dat we ons moeten afvragen welk deel van ons gedrag al...more

 • Kabinetje spelen

  Feb 16 2022

  In het kiezen van prioriteiten zijn we het aan de vergadertafel vaak meer eens dan we denken. Het bijeen brengen van ieders verschillende waarheid tot één werkelijkheid, in een gemeenschappelijke parochie, wordt bemoeilijkt door selectie en overdrijven. Minister Ernst Kuipers gaf recent bij Beau aan tafel een voorbeeld van hoe je vanuit begrip voor het geheel wél komt tot een optimale volgorde.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Zelfreiniger

  Jan 13 2022

  In zijn eerste column van dit jaar heeft Peter de Bruin een nieuwjaarswens voor Kabinet en Kamer. Om de spiraal tussen populistische politici en klagende burgers te doorbreken is evaluatie van hun gedrag en handelen een belangrijk punt op de governance-agenda. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • 2nd loop in een groot grijs gebied

  Dec 09 2021

  In zijn column stelt Peter de Bruin vast dat we omgaan met de Corona-crisis als met alle opgelegde veranderingen. Daarin past het een schuldige te vinden. Beter is het onze individuele bijdrage aan het collectieve gezondheidsrisico tegen het licht te houden. We kunnen een ‘3e loop’ voorkomen door te aanvaarden dat we samen iets aan onze individuele vrijheid moeten doen.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Waar nemen

  Nov 11 2021

  In zijn laatste column deelt Peter de Bruin een levensles. Intuïtie serieuzer nemen om keuzes op te baseren had hem en de organisatie minder schade berokkend. Welke info neem je (voor) waar? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Rekening

  Sep 30 2021

  In zijn nieuwste column bemerkt Peter de Bruin een vrijheidsverwarring. Zeker vóór Covid stond vrijheid en individualisering steeds meer los van verantwoordelijkheid en gemeenschappelijkheid. Door Covid ontdekken we weer grenzen, beperkingen en schaarste. En dus strijd op overtuigingen. In zijn column laat hij zien dat iedereen uniek, gelijkwaardig en gelijk is. En dat we op elkaar kunnen rekenen, zolang we rekening met elkaar houden. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Flits

  Sep 02 2021

  In zijn eerste column na de zomer reflecteert Peter de Bruin op de flitsende, moderne tijden waarin, in de kern, niets verandert. En toch kies je (voor) vernieuwing vooraleerst met de juiste eigenaar.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Gedrag(en)

  Jul 15 2021

  De sleutel tot prestatieverbeteringen in organisaties ligt bij het middelmanagement. Dat is meer dan draagvlak. Ook gedragsverandering is nodig, maar dat gaat niet vanzelf. Omgaan met onzekerheid is nodig om het oude gedrag los te laten en het nieuwe te omarmen. Samen in transitie helpt om deze gedragsverandering door het middelmanagement laten dragen. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Impassie

  Jun 17 2021

  De passie van een hardlooptrainer is onontbeerlijk om de groep te motiveren tot wekelijkse opkomst. Zo is de passie van professionals nodig om over de bezwaren tegen samenwerken te komen. De meeste impasses leiden aan een gebrek aan passie, ervaart Peter de Bruin. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Vuist

  May 27 2021

  Peter de Bruin is benieuwd hoe we elkaar, na de corona golf, weer gaan begroeten. De afstand was vreselijk, maar bracht ook iets goeds. Soms heb je afstand nodig om te waarderen wat je samen hebt. Ook post Corona is dat belangrijk. Creëert een digitale meeting afstand? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Vaccinatietraagheid legt DNA zorg bloot

  Apr 01 2021

  Soms heb je een crisis nodig om tot inzicht over je eigen DNA te komen. In de zorg maakt de vaccinatietraagheid duidelijk dat met de zorg in Nederland niets mis is, met de organisatie van de zorg des te meer. Meer schaal en samenwerking is nodig. Zorg voor de keten, tegen de versnippering. De vele zorgbestuurders, virologen en andere medici die publiekelijk hun verbazing uiten hebben een punt. Dankzij Corona weet de zorg nu beter. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Coronability

  Mar 10 2021

  Peter de Bruin heeft eerder gepropageerd dat verandervermogen de beste strategie is, maar Corona laat volgens hem wel heel duidelijk zien dat de omgeving waarin we zitten bepalender is dan wie wij willen zijn. Datzelfde geldt voor verandermanagement, mensen veranderen lukt niet. Wel kun je hun context veranderen. Mensen gaan zich aanpassen aan de omgeving. Dat noemen we ‘Coronability’! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Afgestoft

  Feb 11 2021

  Peter de Bruin ziet dat Corona straks een gemakkelijk excuus wordt voor van alles dat niet heeft gewerkt. Maar er is ook een excuus dat juist door Corona niet meer opgaat. Lees zijn opinie over de ‘border-room’.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Ovatie

  Jan 14 2021

  In een crisis moet je je soms optrekken aan een icoon. Een toonvoorbeeld van leiderschap is Bernard Haitink. Zijn magie is van nut in onze crises, beweert Peter de Bruin in zijn eerste column van 2021  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Gordijnen

  Dec 17 2020

  Wat is eigenaarschap? Wanneer ben je eigenaar? Ervan zijn, van werving tot gordijnen. Peter de Bruin wordt het zich bewust na de keuze voor een andere rol. Voorbij het ‘alles en altijd’ is er meer tijd voor de grootste lol en toegevoegde waarde.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Wandelgang

  Nov 11 2020

  Peter de Bruin mist in coronatijd vooral de wandelgang. De plek waar we formeel en informeel elkaar ontmoeten en beweging ontstaat. Wat nu? In zijn nieuwste column nodigt hij ons thuis uit voor ‘de lekkerste cappuccino. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Ability

  Oct 22 2020

  In zijn nieuwste column benadrukt Peter de Bruin dat de manier waarop we het doel willen bereiken alles zegt over wat we bereiken. Als we als eenheid verantwoordelijkheid nemen groeit ons vermogen om antwoord te geven op veranderende omstandigheden. Een manier van strategie executie die leiders en teams kunnen ontwikkelen. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Door het gat

  Sep 24 2020

  In deze column benoemt Peter de Bruin de grens van een coach in het begeleiden van teams. Het is net als bij zwemles vroeger; niet duwen! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • De tijd van de tijd

  Aug 20 2020

  Terug van vakantie laat Peter de Bruin ons zien dat tijd dé concurrentiefactor is. Vroeger gold ‘tijd is geld’, tegenwoordig is tijd onbetaalbaar. In tijdbesteding maken we hét verschil, maar hoe kom je tot juiste keuzes? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Voorbij

  Jun 25 2020

  Voorbij de eerste golf is de Coronacrisis nog lang niet voorbij. Wat kunnen we leren van organisaties om ons voor te bereiden op de volgende golf? In zijn column houdt Peter de Bruin ons voor ons vermogen te verhogen. Voorbij het model! See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Grote vragen, diepe keuzes

  Jun 04 2020

  In zijn nieuwste column beschouwt Peter de Bruin leiderschap door de ogen van de leiders die voor keuzes staan in komende, moeilijke Covid-fases. Leiders bepalen de context voor anderen. En hun (vroegere) context bepaalt hoe ze tot keuzes komen. Het levert grote vragen, waar diepe antwoorden nodig zijn. Life leadership is all about choices. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - Knuffel

  May 14 2020

  Digitaal vergaderen werkt prima, maar sommige communicatie is niet zo plat als het beeldscherm. We zullen een mix van digitaal en fysiek gaan vinden, maar interessant is door te innoveren tot tailor made communicatie mét impact én een hoog bereik.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - Betrekkelijk

  Apr 16 2020

  Peter de Bruin stelt in z’n column vast dat we nu in een gekke tijd leven, maar vooral een absurde tijd achter ons hebben! Onze keuzes nu doen ertoe. Dan is relativeren een groot goed.  See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - DWDD

  Mar 30 2020

  DWDD, de wereld draait door, maar tijdelijk zonder ons. Geleid door onze naasten in vitale beroepen moeten we deze crisis overleven. We hebben nu tijd, tijd voor reflectie. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - Sch(r)aal

  Feb 20 2020

  “De patiënt kiest niet voor de beste specialist. De patiënt kiest voor de beste behandeling”, aldus Peter de Bruin van Turner in zijn nieuwste column over de verbindingen in de zorgketen. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - In de ban

  Jan 16 2020

  De eerste column van het decennium van Peter de Bruin. Hoe ga je om met 'de achterban' - die onzichtbare groep stakeholders - aan de bestuurstafel? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - Overgave

  Dec 19 2019

  Druk, druk, druk? Kies in 2020 minder voor ‘wat’ je doet en meer voor met ‘wie’ je het doet, van stakeholder value naar shared value. Die overgave geeft resultaat en tijd voor jezelf, betoogt Peter de Bruin in zijn laatste column van 2019. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - Waardecreatie(f)

  Nov 28 2019

  Yes, een verse column van Peter de Bruin. Wat kunnen wij leren van een succesvolle serie-ondernemer? Dat het maar om 1 ding draait. See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

 • Peter de Bruin - (m)is

  Oct 31 2019

  In deze column schrijft Peter de Bruin over het onderdeel van een systeem zijn. Accepteer je het zoals het is? Ook al is het goed mis? See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.