PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Nieuw Voer

Nieuw Voer is een talkshow en podcast over ons landbouwsysteem en zijn transities. Alexander Prinsen gaat opzoek naar de uitdagingen van en oplossingen voor ons landbouwsysteem, de bodem, de boer, de voedselproductie, ons bord tot en met de biologische materialen die we terugvinden in producten. Het wie, wat, waarom en vooral ook het hoe is waar Nieuw Voer naar opzoek is. Alexander voert eerlijke, openhartige gesprekken met ervarings- en inhouds deskundige en daagt hen om ook buiten zijn of haar...more

Afleveringen

 • NV#30 Jeroen Klompe

  Jun 27 2022

  Het begon met zijn missie om landbouwgrond te herstellen om gewassen bomvol smaak te telen. Het zijn immers de inhoudsstoffen uit een gezonde bodem die voorwaarde zijn voor smaak. Inmiddels heeft Jeroen Klompe een regeneratief en multidisciplinair landbouwbedrijf, waar innovatie, kennis delen, smaak en inhoudsstoffen centraal staan. In zijn zoektocht om een rekening te kunnen sturen voor de waarde van de natuur ontstaan steeds nieuwe spin-offs van kennis en nieuwe productgroepen waar zijn colleg...more

 • NV#29 Jannemarie de Jonge

  Jun 16 2022

  Samen met rijksadviseur fysieke ruimte Jannemarie de Jonge verkennen we hoe het stedelijk gebied veel afhankelijker is van het landelijke gebied dan we denken. En dat we veel slimmer intensieve landbouw systemen (gebouw gebonden) met elkaar kunnen verbinden in zogenoemde agroparken. En dat de bodem gebonden landbouw regeneratief dient te zijn om voor de bodem, water en het klimaat te zorgen. Ze vertelt dat het bodem- en watersysteem essentieel is, omdat het de basis is voor de productie van ons ...more

 • NV#28 Han van Kasteren

  May 30 2022

  Met Han van Kasteren (Avans | TU Eindhoven) spreek ik over de biobased economie, de nieuwe (groene) chemie, de energetische uitdagingen van deze nieuwe technologieën en de koppeling naar de landbouw en bodems. Het succes van de groene chemie hangt nauw samen met het vinden van een geode balans tussen bodem, voedsel en de biobased economie. Uit zijn cijfers blijkt dat een volledige biobased economie vraagt om 20 gigaton extra landbouw land bovenop de 20 gigaton die we nu verbruiken. En dan blijkt...more

 • NV#27 Marcel van der Heijden

  May 20 2022

  Expert plantweerbaarheid en bodemschimmels Marcel van der Heijden ziet mycorrhiza als dé sleutel voor betere verdienmodellen en een hogere productie voor de conventionele landbouw. Deze mycorrhiza schimmels blijken essentieel te zijn voor betere bodems, betere waterretentie, meer koolstof vastlegging en betere plantweerbaarheid. Met andere woorden, waar wachten we nog op? ------------- Laat me weten of je de gesprekken van Nieuw Voer waardeert door een eenmalige donatie (zonder login) of maandel...more

 • NV#26 Michiel Korthals

  Apr 25 2022

  Inleven in de natuur is de perspectiefverandering voor de (land)bouw. Voedselfilosoof Michiel Korthals brengt alles wat de wetenschap doet in perspectief en brengt het terug naar de essentie. Deze ethische vraagstukken hebben geen hapklare antwoorden. Het laat wel goed zien hoezeer de mens boven de natuur wil staan in plaats naast de natuur te staan. En dan ook hoe verhoudt het welzijn van Bacteriën, Schimmels, Algen, Planten, Dieren en Insecten zich tot de gezondheid van de mens? Volgens Michie...more

 • NV#25 Jan Willem van der Schans

  Mar 10 2022

  Is de korte keten aanpak de oplossing voor betere verdienmodellen voor de boer? Econoom met boerenachtergrond Jan Willem van der Schans weet alles van de korte keten. Hij helpt food ondernemers verduurzamen en ziet de supermarkt als spil van het regionale voedselsysteem. We bespreken of biologisch wel terecht de heilige graal is. Wat de kracht is van een lokale shared services economie. Waarom je de unieke waarde van grond niet op nul kan zetten. En dat het hoog tijd is voor een nieuw paradigma;...more

 • NV#24 Coen Bakker

  Jan 31 2022

  Voedselverspilling heeft schadelijke bijeffecten en draagt zelfs bij aan het klimaatprobleem. Kostbare nutriënten verloren laten gaan is ook nog eens heel onlogisch en inefficiënt. Hoe zonde is het als voedselafval dat boordevol nutriënten zit, verbrand wordt? Of op een vuilnisbelt terecht komt waar het ongecontroleerd wegrot met als resultaat het vrijkomen van ‘ongewenst’ methaan? ------------- Vind je het een leuk gesprek? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwv...more

 • NV#23 Arjen van Buuren

  Dec 14 2021

  Met agro-(eco)logisch ondernemer Arjen van Buuren kijken we terug naar zijn ervaringen als rentmeesterschap op het landgoed Velhorst en Zenderense es bij Borne. Sinds hij en zijn vrouw Winny de landgronden pachten hebben ze een transformatie van het land in gang gezet. De biodiversiteit komt weer langzaam terug en met hun unieke plant rassen zitten in inmiddels in verschillende lokale en nationaal producten. Wat is hun formule en hoe zijn ze instaat de korte keten optimaal te benutten? En vooral...more

 • NV#22 Marian Peters

  Nov 29 2021

  Marian Peters is een van de aanjagers van de Nederlandse insectensector. Ze geeft ons een overzicht van wat er in Nederland en daarbuiten speelt, welke insectensoorten populair zijn en vooral ook wat nodig is om de insectenboeren te helpen opschalen. En wat blijkt, de opruimfunctie van insecten biedt volop kansen voor de landbouwsector om biomassa kringlopen natuurlijk te sluiten. ------------- Wil je meer Nieuw Voer? Met jouw eenmalige donatie of maandelijkse donaties via Petje.af/nieuwvoer hel...more

 • NV#21 Ronald van Marlen

  Nov 09 2021

  De landbouwtransitie vraagt dat zowel de gangbare als de agro-ecologische landbouw elkaar een handreiking doen. Hoe kunnen we de boeren helpen om van het lineaire operationele landbouwmodel af te komen en te bewegen naar een circulair strategisch landbouwmodel? Het laatste model vraagt dat de boer een dirigent wordt van zijn natuurlijke systeem. Dat dit niet eenvoudig is, weet eco-expert Ronald van Marlen al te goed. Hij helpt wereldwijd boeren om te schakelen naar de agro-ecologische variant en...more

 • NV#20 Geert van der Veer (2de Ronde)

  Oct 14 2021

  Een gedegen toekomstvisie op de landbouw? Daar ontbreekt het Nederland tegenwoordig aan. Eigenlijk als sinds het tijdelijke niet-voeden-maar-vullen beleid om het naoorlogse honger tij te keren. Het gevolg? De huidige polarisatie van en in de landbouw. Dat komt doordat Nederland zich vast lijkt te houden aan het oude mantra (vullen en efficiëntie). Dat terwijl er een transitie gaande is richting productie van voedsel met een hoger nutriëntengehalte (voeden en effectief) en meer biobased toepassin...more

 • NV#19 Maarten van Schijndel

  Jun 27 2021

  Water. Het is zo vanzelfsprekend. Maar de realiteit is: zonder water is er geen leven mogelijk. Wat we vaak niet kennen, is het verhaal van het watermolecuul. En wat de verrassende maar onverklaarbare eigenschappen zijn van water. Een onontdekte waterwereld die volop kansen biedt. Maarten van Schijndel is er ingedoken en vertelt over wetenschappers zoals Victor Schauberger en Luc Montaigner. Hun theorieën over vitaal water inspireren hem bij uitdagingen rond klimaatverandering, water en bodemgez...more

 • NV# 18 Thomas Uljee en Bert Mulder

  Jun 14 2021

  De smaak van Tomasu sojasaus. Daar kun je niet omheen. Maar Tomasu is meer dan dat. De oprichters zijn geen activisten, wel staan ze vooraan in de landbouwtransitie. Niet met strijdleuzen, maar door actief het goede voorbeeld te geven. Met de beste kwaliteit ingrediënten produceren ze een lokaal product met wereldwijde potentie. Ze gaan terug naar de logische basis; naar jezelf, naar je omgeving, naar de maatschappij. En naar de bodem. Daarmee laten ze zien dat radicale autonomie kan leiden tot ...more

 • NV# 17 - Maarten Casteleijn

  May 06 2021

  Maarten Casteleijn geeft een kijkje achter de schermen van de glastuinbouw. Ook daar is een transitie gaande. Van het kweken van kasplantjes tot het telen van een weerbaar gewas. Dat vraagt om een nodige omslag in denken, waarbij plantgezondheid en een gebalanceerd (eco)systeem steeds centraler komen te staan. En gebruik van chemie wordt afgebouwd. Pioniers in de glastuinbouw omarmen voorzichtig de systeemgedachte die Maarten ook uitdraagt. Nu nog een ‘handboek’ voor het nieuwe telen in de kas ...more

 • NV#15 - Pius Floris

  Mar 03 2021

  Pius Floris deelt het geheim voor de gezondheid van plant én mens. Een gezonde bodembiologie. Een gezonde bodem zorgt ervoor dat de boer weerbare planten op zijn akker heeft met zoveel mogelijk nutriënten voor ons. Zonder enige vorm van chemische bestrijdingsmiddelen. En met veel betere verdienmodellen voor de gehele keten. Nu is de bodem ongezond. De boer krijgt de schuld en de kunstmestindustrie geeft niet thuis. Ook al zijn onze magen gevuld, eigenlijk zijn we allemaal chronisch ondervoed. ...more

 • NV#14 - Cornelis Mosselman

  Feb 07 2021

  Bio boer Cornelis Mosselman gooide drie jaar geleden het roer om. Met regeneratieve landbouw en strokenteelt heeft hij stapsgewijs zijn akkers hersteld. Hij laat de natuur voor zich werken, zonder gebruik van chemie. Hij zoekt innovatieve oplossingen die goed voelen én goed werken. En laat daarmee zien hoe het landbouwsysteem beter kan.  Meer weten over Cornelis Mosselman zijn bedrijf Bi-Jovira? https://vooruitboeren.com Deze aflevering is ook te bekijken op YouTube. Vond je het een leuk in...more

 • NV#13 - Sander Hazewinkel

  Dec 08 2020

  Sander Hazewinkel vond een manier om algen te kweken, die efficiënt en ook nog eens duurzaam is. En dat is nou precies waar hij het voor doet. Naast eigen kweek helpt hij met zijn innovatieve buizensysteem wereldwijd bedrijven om algen op de kaart te krijgen en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Algen zijn een mogelijke oplossing voor dit probleem, omdat ze een belangrijke alternatieve eiwittenbron zijn. Maar hoe zorgen we dat de alg daadwerkelijk op het bord van de consument terecht ...more

 • NV#12 - Remco Mensinck

  Nov 03 2020

  Het verschil tussen een meelworm en een regenworm? Net zo groot als het verschil tussen een koe en een vogel, vertelt Remco Mensinck. Want verrassend genoeg is een meelworm helemaal geen worm. Gegrepen door biologie en klimaatverandering besloot Remco meelwormen te gaan kweken. De larven van de Tenebrio molitor kever om precies te zijn. Een klein insect met grote potentie. Maar de kweek ervan en opschaling gaan gepaard met de nodige uitdagingen. Meer weten over Remco Mensinck zijn bedrijf BioDuP...more

 • NV#11 - Michaël Wilde

  Oct 07 2020

  Bionext directeur Michaël Wilde ziet de recent gepresenteerde Farm to Fork Strategy als een cadeautje. Onderdeel van Farm to Fork is het vergroten van het biologisch landbouwareaal naar 25 procent in 2030. Michaël ziet dat als een belangrijke stap in de richting van een nieuw landbouwsysteem. Want werken met de natuur met minder bestrijdingsmiddelen en kunstmest zorgt voor innovatie en nieuwe verdienmodellen binnen het boerenbedrijf en de landbouwsector. Onderaan de streep zorgt het voor meer in...more

 • NV#10 - Daan Luining

  Jul 09 2020

  Daan Luining van Meatable past de principes van tissue engineering vanuit een medische context toe op het maken van kweekvlees. Een alternatieve eiwitbron gebaseerd op dierlijke stamcellen gevoed met plantaardig materiaal en zouten. De komende 5 jaar gaat zijn kweekvlees uitgroeien van prototype tot nieuw eiwitalternatief in de schappen van de supermarkt. Wordt kweekvlees het diervriendelijke alternatief voor industrieel geteeld vlees?   Meer weten over Daan Luining zijn bedrijf Meatable? h...more

 • NV#9 - Wim de Laat

  Apr 06 2020

  Biochemicus en boerenzoon Wim de Laat gebruikt schimmels en koolhydraten om in zijn laboratorium hoogwaardige eiwitten te maken. Zijn doel is om daarmee op industriële schaal een scala aan nieuwe toepassingen voor zowel menselijke als dierlijke voeding te creëren. Zijn grote droom gaat nog een stapje verder. Wim wil plantaardige en dierlijke eiwitten maken door schimmels te voeden met koolhydraatrijke plantaardige afvalstromen. Bijvoorbeeld uit de aardappelteelt. De potentie: efficiëntere eiwitp...more

 • NV#8 - Damaris Matthijsen

  Mar 05 2020

  Damaris Matthijsen ziet een nieuwe economie voor zich zonder particulier grondeigendom en zonder handel in grond. Grond zou een gemeengoed moeten zijn dat op basis van reële behoeften wordt toegewezen aan capabele ondernemers. Vanuit die gedachte wordt het traditionele eigendom van grond afgeschaft. Damaris vertelt dat het geen bezitspel is dat we moeten spelen, maar een relatiespel. Want ook al is grond geen enkelvoudig particulier bezit meer in haar visie, het gebruik ervan moet nog wel goed g...more

 • NV#7 - Simone Koekkoek

  Mar 05 2020

  Simone Koekkoek maakt kringlooplandbouw efficiënter met robottechnologie. Een database gevuld met informatie van mens en robot is haar belangrijkste gereedschap. Nieuwetijds boerenverstand kun je het wel noemen. Met een achtergrond in bouwkunde en ICT bestieren Simone en haar man Arend hun innovatiecentrum voor duurzame landbouw op alles behalve traditionele wijze. Met resultaat!   Meer weten over het innovatiecentrum van Simone en Arend? http://www.campusalmkerk.nl Meer weten over grondbe...more

 • NV#6 - Henk Kieft

  Mar 05 2020

  Heb je wel eens een plant muziek horen maken? Met een simpel apparaatje uit de muziekwereld laat ontdekker Henk Kieft live zien dat het kan. Hij bewijst daarmee dat er meer is dan het chemische en biologische paradigma waarin we zijn opgevoed. De kwantum theorie is het ontbrekende puzzelstukje. Dat zorgt voor een heel andere kijk op natuur en landbouw én nieuwe oplossingen.  Dat er meer is dan de gangbare wetenschap wordt bevestigd door de boeren die met Henk samenwerken. Hij dicht het gat ...more

 • NV#5 - Geert van der Veer

  Mar 05 2020

  Geert van der Veer kwam via een sterkte-zwakteanalyse van zijn persoonlijke en zakelijke leven tot zijn concept Herenboeren. Een coöperatieve boerderij in eigendom van 200 huishoudens met een boer in loondienst. Heel bijzonder want centraal staan leiderschap vanuit de burger, de kringloopgedachte en een eerlijk verdienmodel voor de boer. Om de komende jaren de voedseltransitie verder aan te jagen, wil Geert het Herenboeren concept verder uitrollen, experimenteren met spin-off concepten en belang...more

 • NV#4 - Jasper ten Berge

  Dec 19 2019

  Jasper ten Berge brengt agrarisch ondernemers terug naar hun boerenverstand. Want volgens hem ligt de oplossing voor het mestprobleem, het verwerken van bladresten en reststromen in heel logische basisprincipes. Denk aan de werking van de bodem, de invloed van eiwitten op de spijsvertering van een koe en het effect van zuurstof op een mestkuil. Tel daar microben (schimmels, gisten en bacteriën) en het fermentatieproces bij op en je hebt alle ingrediënten voor een betere bodem, waterkwaliteit, vr...more

 • NV#3 - Jan Duijndam

  Dec 19 2019

  Melkveehouder Jan Duijndam zou niet misstaan als boegbeeld van de recent gepresenteerde plannen voor kringlooplandbouw van minister Schouten. Maar nieuw is Jan zijn aanpak niet en evenmin bedacht door de minister. Jan heeft ogenschijnlijk de toekomstdroom van de minister al op voorhand waargemaakt. Met een marktgerichte houding, een toekomstgerichte filosofie en een daarop aansluitend totaalconcept voor het boerenbedrijf lijkt hij de minister de oplossing voor de landbouwproblematiek op een pres...more

 • NV#2 - Joost Wouters

  Dec 19 2019

  Zeewier bindt koolstof, is een gewas bomvol nutriënten én een waardevolle grondstof voor allerlei toepassingen. Joost Wouters en zijn zakenpartners van The Seaweed Company weten er wel raad mee. Ze hebben een gat in de zeewiermarkt gevonden met hun zeewierboerderij voor de Ierse kust. Tijdens de tweede editie van Nieuw Voer vertelde Joost over hun unieke manier van zeewier kweken. Hij onderstreepte het belang van het volwassen worden van de Europese zeewiermarkt, waarbij onder meer The Seaweed C...more

 • NV#1 - Pepijn Schmeink

  Dec 19 2019

  Plantaardig de norm? Pepijn Schmeink laat zien dat het kan. Met zijn plantaardige fast food restaurant Jack Bean gaat ook de alleseter met een voldaan gevoel naar buiten. En het is nog duurzaam en lokaal ook. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Pepijn vertelt over het toepassen van het nose to tail principe op groente. Hoe hij financieel en logistiek alles rond krijgt. En hoe hij snel kan opschalen om op korte termijn zijn volgende vestiging te openen.    Samenvatting? https://nieuwvoer.nl...more