PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Juridisch Geneuzel

Het is serieus, maar eigenlijk ook weer niet. Studievrienden Hidde Bruinsma (freelancer) en Niels van der Neut (promovendus UvA) laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Aan de hand van sappige uitspraken worden actuele (arbeidsrechtelijke) vraagstukken op humoristische wijze besproken.

Afleveringen

 • #10 - Thuiswerken: het recht op thuiswerken, de zorgplicht van de werkgever en gratis koffie

  Aug 31 2021

  De coronacrisis zorgde voor de definitieve doorbraak van thuiswerken, of is dit een tijdelijk fenomeen? Heeft de werknemer het recht om thuis te werken? Kan een werkgever thuiswerken verplichten? Hoe zit het met de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van een ergonomische thuiswerkplek en de werkdruk? Wie draagt de kosten? En is thuiswerken eigenlijk wel een goed idee? Inbellers: Marlies Vegter (universitair docent UvA) en Yannick Griep (universitair docent RU). 

 • #9 - Het sollicitatieproces: liegen, bedriegen en discrimineren

  Jul 29 2021

  Solliciteren is voor veel mensen een vermoeiende en spannende activiteit. Mag je je cv rooskleuriger maken dan deze is? Is liegen over je arbeidsverleden toegestaan? Mag een assessment onderdeel zijn van het sollicitatieproces? Is een startersfunctie onderscheid naar leeftijd? Kan een hoofddoek op de werkvloer worden verboden? Van Catch me if you can-taferelen tot discriminerende werkgevers. Inbellers: Robin Kötter (advocaat) en Irene Asscher-Vonk (emeritus-hoogleraar sociaal recht). 

 • #8 - De uitzendrelatie: het verlichte regime, de inlenersbeloning en de toekomst van uitzenden

  Jun 30 2021

  De uitzendrelatie is al geruime tijd onderwerp van discussie: waar komt uitzendwerk eigenlijk vandaan? Welke kant gaat het op? Hoe werkt het verlichte regime? Wat zijn de rechten van de uitzendkracht? Wat is de rol van de Uitzend-cao? En is er te veel flexibiliteit? Inbellers: Ton Wilthagen (hoogleraar arbeidsmarkt TU) en Johan Zwemmer (advocaat en universitair docent UvA).

 • #7 - De zieke werknemer: loondoorbetaling, re-integratie en ziek uit dienst

  May 27 2021

  Er is veel te doen over de zieke werknemer: hoe zit het precies met de loondoorbetaling? Kan de werkgever voorwaarden stellen aan deze betaling? Wat wordt van de werkgever en werknemer verwacht in het kader van re-integratie? En onder welke omstandigheden kan een werknemer ziek uit dienst gaan en wat zijn hiervan de (financiële) gevolgen? Inbellers: Marlies Vegter (universitair docent UvA) en Niels Jansen (universitair docent UvA).

 • #6 - Concurrentiebeding: boetes, overstappende werknemers en uitkomen onder het beding

  Apr 29 2021

  Is het concurrentiebeding dood en begraven of levendiger dan ooit? Waarom wisselen mensen eigenlijk van baan? Wanneer is een concurrentiebeding geldig? Hoe kom je er als werknemer van af? En hoe zit het bij uitzendkrachten en zzp’ers? Inbellers: Kilian Wawoe (consultant personeelszaken en docent HRM VU) en Hans Kamerbeek (advocaat bij Kamerbeek Advocaten).

 • #5 - Platformeconomie: kansen, bescherming voor platformwerkers en discriminatie door algoritmes

  Mar 29 2021

  De platformeconomie blijft groeien, maar dit geldt ook voor de (juridische) uitdagingen die dit fenomeen meebrengt: van kansen op het gebied van inclusie, innovatie en participatie, platformwerkers met weinig zekerheid en bescherming tot het gevaar van discriminerende algoritmes. Inbellers: Maarten Keune (hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen UvA) en Rachel Rietveld (CEO ArbeidsmarktResearch UvA B.V. en promovendus UvA/TU Delft).

 • #4 - De verkiezingen: minimumloon, flexwerk, de zzp’er en gendergelijkheid

  Feb 25 2021

  De standpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de 8 grootste partijen ten aanzien van de arbeidsmarkt staan centraal: van een hoger minimumloon, het terugdringen van flex, een soepeler ontslagsysteem, meer bescherming voor de zzp’er tot gendergelijkheid. Inbellers: Paul de Beer (hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA), Hanneke Bennaars (universitair hoofddocent UvA) en Imran Hyder (advocaat arbeidsrecht bij Stibbe en nummer 30 op de lijst bij GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen).

 • Podcast Juridisch Geneuzel - Trailer

  Feb 09 2021

  Het is serieus, maar eigenlijk ook weer niet. Studievrienden Hidde Bruinsma (freelancer) en Niels van der Neut (promovendus UvA) laten zien hoe recht ook leuk kan zijn. Aan de hand van sappige uitspraken worden actuele (arbeidsrechtelijke) vraagstukken op humoristische wijze besproken.

 • #3 - Ontslag: casanova op de werkvloer, de beëindigingsovereenkomst en reorganisatie

  Feb 02 2021

  In deze onzekere en zware tijden is ontslag soms onvermijdelijk: van ontslag vanwege de verliefde dochter van de baas, het sluiten van een beëindigingsovereenkomst tot bedrijfseconomisch ontslag, in deze aflevering komen de op dit moment spelende vragen op het gebied van ontslag aan bod. Inbellers: Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht UvA) en Pascal Besselink (senior jurist arbeidsrecht en pensioenrecht bij DAS).

 • #2 - Corona: loondoorbetaling, thuiswerken, vaccineren en festivals

  Jan 11 2021

  Corona roept ook juridisch veel (nieuwe) vragen op: van loondoorbetaling bij quarantaine, het recht op thuiswerken in je pyjamabroek, het meenemen van ongebruikte vakantiedagen tot privileges bij vaccineren, zoals naar een festival of voetbalstadion gaan, al deze vragen worden beantwoord in deze aflevering. Inbellers: Harriët Schelhaas (hoogleraar privaatrecht EUR) en Jaap van Slooten (hoogleraar arbeidsrecht UvA en advocaat bij Stibbe). 

 • #1 - De decembermaand: vrije dagen, de 13e maand, kerstpakketten en relatiegeschenken

  Dec 15 2020

  Van uit de hand gelopen kerstborrels tot gezeur over kerstpakketten, alles komt langs in deze aflevering. Inbeller: Niels Jansen (universitair docent UvA).