PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Geschiedenis podcast

Korte verhalen, interviews en anekdotes over de verschillende geschiedenisprojecten waaraan Ineke Huysman als onderzoeker werkt bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis/NL-Lab.

Afleveringen

 • Over Johan de Witt en het Rampjaar bij Golfbreker Radio

  Mar 05 2022

  Op zaterdag 5 maart 2022 was Jean-Marc van Tol te gast bij Roel Mulder in het programma Actueel Zaterdag van Golfbreker Radio. Hij vertelt daarin over de zojuist verschenen bundel Johan de Witt en het Rampjaar.

 • Hoe klonk Johan de Witt?

  Dec 22 2020

  Peter-Alexander Kerkhof (Universiteit Leiden) doet onderzoek naar middeleeuwse toponymie en de historische fonologie van het Nederlands. In deze podcast reconstrueert hij aan de hand van de reisaantekeningen van Johan de Witt hoe hij moet hebben gesproken. In een apart Youtube-filmpje zijn dezelfde reisaantekeningen voorzien van woord en beeld.

 • Werken aan de brieven van de Stadhoudersvrouwen

  Dec 17 2020

  Fayrouz Gomaa vertelt over de stage die zij deed bij het project van de brieven van de Hollandse en Friese Stadhoudersvrouwen in het kader van haar onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.

 • Vaderland en patriotten

  Dec 15 2020

  Ingmar Vroomen vertelt over het promotie-onderzoek dat hij deed naar de begrippen 'vaderland' en 'patriotten' in 17e-eeuwse pamfletten. Ook gaat  hij in op de brieven van George Downing en Pieter de Groot die hij bewerkte voor de bundels Johan de Witt en Engeland en Johan de Witt en Frankrijk.

 • Jaap de Haan over Johan de Witt

  Dec 13 2020

  Met historicus Jaap de Haan praten we over zijn promotieonderzoek naar drie 17e-eeuwse raadpensionarissen: Johan van Oldenbarnevelt, Johan de Witt en Caspar Fagel.  Ook licht hij zijn keuze voor de brieven toe die zijn opgenomen in de bundels Johan de Witt en Engeland en Johan de Witt en Frankrijk.

 • Werken aan De Witt

  Dec 04 2020

  Eline Beumer vertelt over haar werk aan het Johan de Witt brieven project.  Ze ligt haar keuze toe voor haar bijdrage in de Johan de Witt en Frankrijk bundel en ze vertelt over haar 'smoelenboek' van de correspondenten van De Witt dat te zien is op de site van het Rijksmuseum.

 • Nederlandse gezantenwoningen in Parijs (1598-heden)

  Oct 30 2020

  Dio Möllers vertelt hoe hij tijdens zijn stage bij het Johan de Witt project heeft gewerkt aan een visualisatie op Google maps van de Nederlandse gezantenwoningen in Parijs vanaf 1598 tot heden.

 • De Grand Tour van Johan en Cornelis de Witt 1645-1647

  Oct 17 2020

  Tussen oktober 1645 en juli 1647 maakten de broers Johan en Cornelis de Witt een educatiereis naar Frankrijk en  Engeland. Van deze reis is een journaal bewaard gebleven dat in kaart is gebracht op googlemaps, waarvan fragmenten zijn opgenomen in de bloemlezingen Johan de Witt en Engeland en Johan de Witt en Frankrijk. Ineke Huysman praat met Alan Moss, die een proefschrift schrijft over dit onderwerp en met Janneke Groen die voor haar stage de reis bestudeerde.

 • Kwadratuur van de cirkel

  Oct 09 2020

  Geeske Bisschop vertelt over een brief die de Franse militair Bertrand de la Coste stuurde aan de Staten van Holland waarin hij beweert een oplossing te hebben voor de kwadratuur van de cirkel. De brief is opgenomen in de bundel Johan de Witt en Frankrijk.

 • Militaire patronage bij Constantijn Huygens

  Oct 08 2020

  Geeske Bisschop, assistent bij het Constantijn Huygens brieven project, vertelt over haar onderzoek naar brieven van militairen aan Constantijn Huygens.