PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

PuriteinenPodcast

Vierhonderd jaar geleden vertrok een groep puriteinen naar Amerika. Nadat deze Pilgrim Fathers enkele jaren in Nederland woonden. Het beloofde land lag echter aan de overkant. Met de naderhand legendarische oceaanzeiler ‘The Mayflower’ kozen zij het ruime sop. Deze puriteinen verlangden naar een nieuw Kanaän. Anderen die hen naderhand volgden spraken over ‘A City Upon a Hill’. Wat dreef hen? Waarom lieten zij alles achter, om op onbekend terrein een nieuw bestaan op te bouwen? Albert-Jan Regte...more

Afleveringen

 • Ds. M.K. de Wilde over John Owen en puriteinen vandaag

  Dec 09 2021

  Elf jaar geleden schreef dominee De Wilde een scriptie over de verhouding tussen rechtvaardiging en geloof bij John Owen. Geen eenvoudig thema. Toch bleek hij in staat om de scholastiek redenerende Owen op de voet te volgen. Hij geeft inzicht in zijn bevindingen in de nieuwe aflevering van de PuriteinenPodcast.  De Sommelsdijkse predikant is goed op de hoogte van ontwikkelingen overzee. Hij geeft in deze podcast inzicht in de herleving van het puritanisme, sinds dr. Martyn Lloyd-Jones. De invloe...more

 • Ds. H. Polinder: Matthew Henry’s Bijbelverklaring en omgang met God

  Nov 25 2021

  Ds. H. Polinder verdiepte zich in het leven en werk van Matthew Henry. In deze aflevering van de PuriteinenPodcast gaat hij in op de verborgen omgang met God zoals dit gestalte kreeg in het leven van Henry. Polinder plaatst Henry tegen de achtergrond van de puriteinse traditie en trekt lijnen naar vandaag. Tenslotte onderstreept hij de waarde van Henry’s Bijbelverklaring voor christenen vandaag. 

 • Ds. A. Th. Vergunst: de puriteinen en huisgodsdienst

  Nov 11 2021

  Dominee Vergunst leest sinds zijn jeugd de puriteinen en werd diepgaand door hen gevormd. Zo ook op het punt van de huisgodsdienst. In de PuriteinenPodcast neemt hij luisteraars bij de hand, ten aanzien van het dienen van de Heere als gezin. Met aandacht voor Bijbellezen, gebed en Gods verbondstrouw. 

 • Albert-Jan Regterschot: puriteinse psalmen

  Oct 28 2021

  Waar haalden de puriteinen hun ideeën over Psalmberijmingen vandaan? En wie waren de grote mannen achter deze berijmingen? In deze aflevering van de PuriteinenPodcast duiken we in dit thema. Albert-Jan Regterschot verdiepte zich in de eerste psalmberijmingen waarvan puriteinen gebruik maakten in Noord-Amerika. In deze Podcast worden eveneens verbindingen gelegd met ontwikkelingen rondom de psalmen, na de Reformatie in Nederland.  

 • Ds. J.A. Kloosterman over Samuël Rutherford

  Oct 14 2021

  Als geen ander is ds. Kloosterman bekend met het werk van Rutherford. Hij is eindredacteur van de serie ‘theologische werken van Samuël Rutherford’ die momenteel verschijnt bij uitgeverij De Banier. In deze aflevering van de PuriteinenPodcast werpt ds. Kloosterman licht op het oeuvre Samuël Rutherford. Hij plaatst hem tegen de achtergrond van zijn tijd en onderscheidt waar en hoe Rutherford theologische keuzes maakt. Vooral de omgang met Christus staat daarbij centraal. In de taal van de liefde....more

 • Geestelijk huwelijk bij Brakel en de puriteinen

  Sep 30 2021

  In deze aflevering van de PuriteinenPodcast is prof. dr. W. van Vlastuin te gast. Hij deed onderzoek naar de manier waarop Wilhelmus à Brakel spreekt over omgang met God. Wat opvalt daarbij is dat hij intieme taal gebruikt; huwelijkstaal. Gemeenschap met God heeft te maken met verbond, kerk en persoonlijk geestelijk leven. Hoe zien we dit terug bij Brakel? Ligt hier een verband met het puriteinse gedachtegoed? Meer daarover in de tweede aflevering van het derde seizoen van de PuriteinenPodcast. ...more

 • Laurens van der Tang: vrede en waarheid volgens Jeremiah Burroughs

  Sep 15 2021

  De puritein Burroughs was een invloedrijke figuur in zijn tijd. Thomas Brooks noemde hem de prins van de predikers. Van 1643-1646 nam Burroughs deel aan de Westminster Synode, gelijktijdig met mannen als Samuël Rutherford en Thomas Goodwin.   Uit eigen ervaring kende Burroughs de spanning van persoonlijke standpunten en kerkelijke strijd. Hij verbleef enige tijd in Nederland, uit veiligheidsoverwegingen. Ook daar kreeg hij te maken met kerkelijke twist. Hij leerde strijden voor de vrede. 

 • Ds. P. den Butter: de puriteinen en Israël

  May 20 2021

  In de decennia die volgden bleef ds. P. den Butter betrokken op Israël. Hij bracht het onderwerp onder de aandacht onder reformatorische christenen. Samen met geestverwanten in de Hervormde Kerk en in de Gereformeerde Gemeenten.  Vanuit zijn huiskamer spreken Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop met de Christelijke Gereformeerde emeritus-predikant over zijn verwachting voor het Joodse volk. Den Butter duidt de positie van Israël ten opzichte van de kerk, vanuit Bijbelse gegevens. Tenslott...more

 • Dr. Leen van Valen: een leven met de puriteinen

  Apr 22 2021

  Leen van Valen begon met het schrijven van boeken op hetzelfde punt in de geschiedenis als de PuriteinenPodcast. Bij de de Pilgrimfathers. Inmiddels heeft hij een oeuvre van vele boeken en artikelen, met als kroon op het werk een dissertatie. Van Valen promoveerde met een proefschrift over vroomheidsbetrekkingen tussen Schotland en Nederland in de zeventiende eeuw.  Wie met Van Valen in gesprek raakt, ontmoet echter geen studeerkamergeleerde. Hij blijkt eerst en vooral een mens die geraakt is do...more

 • Dr. M. Klaassen: Gemeenschap met God bij John Owen

  Apr 08 2021

  Als zoon van een puriteinse predikant was John Owen (1616-1683) bekend met de puriteinse traditie. Hoewel in eerste instantie niets daarop wees, zou hij hoge posities bekleden in de Engelse maatschappij. Als adviseur van Cromwell, maar ook in de wereld van theologie en wetenschap.  In deze aflevering spreken Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop met dr. M. Klaassen over John Owen. Daarbij krijgen luisteraars zicht op Owens’ invloed op de Engelse overheid en de kerkelijke verwikkelingen waa...more

 • Dr. Klaas van der Zwaag: Schotland en de Marrowmen

  Mar 25 2021

  Jarenlang lag Edward Fishers’ boek Het merg van het Evangelie onder het stof. Tot Thomas Boston het boek ontdekte, van kanttekeningen voorzag en opnieuw uitgaf. Sinds de achttiende eeuw bleef dit boek invloed uitoefenen. Op diverse continenten. In deze uitzending van de PuriteinenPodcast wordt helder bij welke discussie dit boek destijds richtinggevend bleek in Schotland. Dr. Klaas van der Zwaag neemt luisteraars van de PuriteinenPodcast mee naar deze kerkvergadering en schetst wat daaromheen ga...more

 • Ds. A.A. Brugge over jongeren en de puriteinen

  Mar 11 2021

  De predikant van de Gereformeerde Gemeente te Doetinchem groeide op in een liberaal Hervormd milieu. Als twintiger kwam hij in aanraking met klassiekers uit de gereformeerde traditie. Zo ook met de puriteinen. Er ging een wereld voor hem open.  Brugge vindt het belangrijk dat jongeren het goud uit de traditie ontdekken. De boodschap van de puriteinen is voor hem onverminderd actueel. Waarbij hij eveneens veel waardering heeft voor Hollandse oudvaders.  In de aflevering ‘Jongeren en de puriteinen...more

 • Dr. R.W. de Koeijer over geestelijke strijd bij de puriteinen

  Feb 25 2021

  ‘Het podium waarop deze oorlog wordt uitgevochten, is de ziel van ieder mens.’ Aldus William Gurnall (1616-1679) over de invloed van de duivel op gelovigen. Een geestelijke strijd waar hij vanuit de geestelijke wapenrusting uit de Efeze-brief onderwijs over gaf.  Dr. R.W. de Koeijer deed onderzoek naar enkele hoofdwerken van puriteinen over geestelijke strijd. Tien jaar geleden rondde hij zijn proefschrift over dit onderwerp af. Waarna hij zich verdiepte in een onderwerp dat hieraan raakt. Namel...more

 • Dr. Jan van de Kamp: Puritanisme te wettisch voor Luthersen?

  Feb 11 2021

  ‘De praktijk der godzaligheid’ werd een populair boek onder Duitse piëtisten, die een Lutherse achtergrond hadden. Maar niet iedereen was enthousiast. Dr. Jan van de Kamp laat zien dat de puriteinse heiligingsopvattingen bij veel Luthersen als wettisch in de oren klonken.  Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop nemen luisteraars in deze uitzending mee naar de boeiende wereld van Philipp Jacob Spener en August Hermann Francke. Piëtisten die oog hadden voor de hele mens, wat verder reikte dan...more

 • Alexander Thomson over de puriteinen, Engeland en de Brexit

  Jan 28 2021

  Thomson werkt in het dagelijks leven als vertaler voor diverse Bijbelgenootschappen. Hij beheerst tal van talen, zoals het Russisch, Hebreeuws en het Nederlands. Als er een puriteinse preek wordt gelezen in de gemeente waar hij in Nederland kerkt, hoort hij in gedachten het Engelse origineel. Thomson was ambtsdrager in een Baptistische gemeente in Engeland, maar kerkt sinds zijn huwelijk in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). Albert-Jan Regterschot spreekt met Alexander Thomson over ...more

 • Puriteinen houden ons een spiegel voor

  Jan 14 2021

  In de vorige vijf afleveringen van de PuriteinenPodcast reisden Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop met de puriteinen naar Amerika. Samen met de luisteraars maakten zij kennis met de PilgrimFathers. In de verte lonkte het het lichtende perspectief van de ‘Stad op een berg’. Onderweg leerden de luisteraars diverse beeldbepalende figuren uit de pionierstijd van het Amerikaanse puritanisme kennen.  In deze zesde aflevering wordt de balans opgemaakt. Daarbij hebben deze puriteinen de uitwerk...more

 • John Eliot bereikte Indianen met het Evangelie

  Dec 31 2020

  Albert-Jan Regterschot is al enige tijd bezig met het schrijven van een biografie over John Eliot. In deze uitzending van de PuriteinenPodcast neemt hij luisteraars mee naar het zendingswerk en vertaalwerk onder Indianen. Door de ogen van John Eliot, een puriteinse predikant die met de tweede golf emigranten aankwam in Amerika.  Verschillende Indianen kwamen tot bekering. Als zij hun verhaal deden, bleek er sprake te zijn van een taal- en cultuurkloof. Niet iedereen erkende dit als het werk van ...more

 • Prof. dr. A. Baars over geloofszekerheid en Thomas Hooker

  Dec 17 2020

  In de prediking gaven puriteinse predikanten veel aandacht aan de geloofsbeleving. Thomas Hooker (1586-1647) was een begaafde zielzorger, die oog had voor wat er in mensen omging. In deze aflevering van de PuriteinenPodcast duidt prof. dr. A. Baars de omstandigheden waarin Hooker zijn pastorale praktijk vormgaf en op welke manier hij geestelijk onderwijs gaf in prediking en geschriften. Bijvoorbeeld ten aanzien van de mate waarin men de zondenschuld diende te beleven en hoe hij gemeenteleden wee...more

 • Puriteinen in Amerika: Als een stad op een berg

  Dec 03 2020

  Onder toeziend oog van heel de wereld kregen puriteinen in ‘het beloofde land’ de mogelijkheid om een samenleving in te richten naar eigen overtuigingen. Of beter gezegd, naar Bijbelse maatstaven. In deze derde aflevering van de PuriteinenPodcast is Wim Kranendonk te gast. Hij geeft zicht op de invloed van de puriteinen op Amerika. Toen en vandaag. Kranendonk verbindt de wereld van de puriteinen aan hedendaagse ontwikkelingen. Overleefden puriteinse overtuigingen de tijd? Dat blijkt in het kerke...more

 • Roelof Bisschop: wat is een puritein?

  Nov 19 2020

  Hoe vormde zich een stroming met predikers en volgelingen die bekend stond als ‘puriteinen’? Dr. Roelof Bisschop duikt met luisteraars in de geschiedenis van het puritanisme in Engeland en Schotland. Hiermee wordt een historische basis gelegd voor het vervolg van de PuriteinenPodcast. Na deze aflevering vindt verdere verdieping plaats richting het geestelijk leven van gelovigen toen en nu. Waardoor blijkt wat de vrucht van het puritanisme is tot op heden. In aflevering 2 laat dr. Roelof Bisschop...more

 • Met de Pilgrim Fathers naar Amerika

  Nov 05 2020

  Albert-Jan Regterschot en Steven Middelkoop reizen in deze PuriteinenPodcastserie met hen mee. Vanuit Leiden, via Engeland, naar de nieuwe wereld. Onderweg ontmoeten zij tijdens deze serie interessante gasten, die zowel historisch als theologisch vensters openen op de wereld van de puriteinen. Deze eerste aflevering vormt een introductie. Meer Reformatorisch Dagblad?Volg ons via:https://www.rd.nlNieuwsbrief: https://rd.nl/nieuwsbrief-podcast-puriteinen.Instagram: https://www.instagram.com/rdbeel...more