Podcast

Stuk Rood Vlees Podcast

UvA-politicoloog Armen Hakhverdian spreekt met collega's uit de politicologie en aanverwante disciplines over uiteenlopende politieke onderwerpen. Deze podcast is onderdeel van het blog Stuk Rood Vlees, dat te volgen is via www.stukroodvlees.nl.

Afleveringen

 • Aflevering 13 (deel 2): Q&A met de Staatscommissie Parlementair Stelsel

  Jan 02 2019

  In de kerstspecial van de Stuk Rood Vlees Podcast beantwoorden twee leden van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, Ruud Koole en Tom van der Meer, vragen van onze luisteraars. Dit tweede deel staat in het teken van verkiezingen. We staan (lang) stil bij het idee van de Staatscommissie om een direct gekozen formateur in het leven te roepen. Verder spreken we nog over belangenverstrengeling in de politiek en de invoering van een constitutioneel hof. Luister vooral ook even deel 1 terug waar To...more

 • Aflevering 13 (deel 1): Q&A met de Staatscommissie Parlementair Stelsel

  Dec 24 2018

  In deze kerstspecial van de Stuk Rood Vlees Podcast beantwoorden twee leden van de Staatscommissie Parlementair Stelsel, Ruud Koole en Tom van der Meer, vragen van onze luisteraars. In deel 1 van het gesprek komen we te spreken over het mandaat, de werkwijze en samenstelling van de staatscommissie, het correctief referendum, de positie van de Tweede Kamer, de relatie tussen Eerste en Tweede Kamer en de noodzaak van een cultuuromslag in politiek Den Haag. Deel 2 volgt volgende week.

 • Stel uw vragen aan de Staatscommissie Parlementair Stelsel!

  Dec 16 2018

  Afgelopen week presenteerde de Staatscommissie Parlementair Stelsel onder leiding van Johan Remkes haar eindrapport 'Lage Drempels, Hoge Dijken'. De staatscommissie doet een groot aantal voorstellen om het Nederlandse staatsbestel te verbeteren, waaronder een correctief bindend referendum, een gekozen formateur en een constitutioneel hof. Een hoop om over na te praten dus en dat ga ik dan ook later deze week doen met een aantal leden van de staatscommissie. Maar deze keer stelt u de vragen, niet...more

 • Aflevering 12 - Matthijs Rooduijn over populisten en hun achterban

  Nov 30 2018

  De Britse kant The Guardian pakte vorige week groots uit met een project over populisme. Een van de betrokken politicologen is Matthijs Rooduijn, universitair docent in de politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en mede-oprichter van Stuk Rood Vlees. Ik sprak met Matthijs over zijn onderzoek naar de achterban van populistische partijen. Wat kenmerkt deze kiezers en wat motiveert hen om op deze partijen te stemmen?

 • Aflevering 11 (deel 2) - Cody Hochstenbach over segregatie in de stad en de 'Rotterdamwet'

  Oct 05 2018

  In dit tweede deel vertelt stadsgeograaf Cody Hochstenbach over de rol van ouderlijk vermogen in het creëren van ongelijkheden op de woningmarkt (1:14) en over de negatieve gevolgen van ruimtelijke segregatie (13:10). Daarna spreken we over het plan van Klaas Dijkhoff om criminaliteit in probleemwijken dubbel zo hard te straffen (19:43). Cody vertelt over onderzoek dat hij verrichtte naar de Rotterdamwet die opvallende raakvlakken vertoont met het plan-Dijkhoff.

 • Aflevering 11 (deel 1) - Cody Hochstenbach over gentrificatie, de sociale huursector en scheefwonen

  Sep 28 2018

  Cody Hochstenbach is postdoctoraal onderzoeker in de stadsgeografie aan de Universiteit van Amsterdam. In dit tweedelige gesprek vertelt Cody over gentrificatie en uitsluiting en verdrukking op de woningmarkt (2:00), woningcorporaties en de uitholling van de sociale huursector (14:40), het schijnprobleem van scheefwonen (28:44) en groeiende ruimtelijke ongelijkheden in Nederland (38:25).

 • Aflevering 10 - Marlies Glasius over autoritaire regimes en praktijken

  Sep 10 2018

  Marlies Glasius zit in de afrondende fase van een groot onderzoeksproject over autoritaire politiek, getiteld 'Authoritarianism in a Global Age'. Marlies legt uit waarom ze aan dit project begon en hoe je veldwerk verricht in een autoritair land (met alle risico's van dien). Daarna definieert Marlies autoritaire praktijken als de stelselmatige sabotage van verantwoordingsprocessen (12:53) en vertelt ze hoe internet en ICT daartoe ingezet kunnen worden(23:14). Ook staan we stil bij mensenrechten...more

 • Aflevering 9 - Congreseditie met Sarah de Lange, Tom Louwerse en Sofie Marien

  Aug 27 2018

  Vanuit het grootste politicologencongres van Europa spreekt Armen met drie collega's over hun lopende onderzoek. Sarah de Lange vertelt over de crisis in de sociaaldemocratie en de recente electorale leegloop van de PvdA (1:30) en politieke tegenstellingen tussen grote steden en landelijk gebied (29:50), Tom Louwerse over verschillende vormen van oppositiepolitiek in Nederland (41:30) en Sofie Marien over referenda, democratische innovatie en legitimiteit (1:02:00).

 • Aflevering 8 - Roland Pierik over de antivaccinatiebeweging

  Aug 17 2018

  Roland Pierik is rechtsfilosoof en lid van de Gezondheidsraad. Hij vertelt over de anti-vaccinatiebeweging en waarom het de hoogste tijd is voor de invoering van een vaccinatieplicht.

 • Aflevering 7 (deel 2) - Daniël Lakens over wetenschapsfinanciering in Nederland

  Aug 12 2018

  Armen spreekt verder met psycholoog Daniël Lakens over de replicatiecrisis in de wetenschap en over de financiering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland. Onderwerpen die in dit tweede deel aan bod komen zijn o.a. de Open Science Collaboration waar Daniël onderdeel van uitmaakt (3:40), de replicatie van Armen's eigen onderzoek door anderen (13:00), de schaduwzijde van de replicatierevolutie (20:20) en hoe onderzoeksgelden in Nederland verdeeld worden en hoe dat beter kan (30:42).

 • Aflevering 7 (deel 1) - Daniël Lakens over de replicatiecrisis in de wetenschap

  Aug 07 2018

  Daniël Lakens is een van de meest uitgesproken figuren in de replicatiebeweging in de wetenschap. In dit eerste deel komen we te spreken over Diederik Stapel, of Daniël wel eens zijn eigen werk heeft gerepliceerd (14:57), Publicatiebias (20:04), het bekendste geval van wetenschappelijke fraude in de politicologie van de afgelopen jaren (30:01), p-waardes en 'p-hacking' (39:55) en het ontstaan van de replicatiebeweging in de psychologie (49:00).

 • Aflevering 6 - Rudy Andeweg over de Nederlandse parlementaire democratie

  Jul 20 2018

  Rudy Andeweg heeft veertig jaar lang onderzoek gedaan naar de Nederlandse vertegenwoordigende democratie. Onlangs ging hij met emeritaat. Onderwerpen die tijdens ons gesprek de revue passeren zijn o.a. de 'Leidse School' in de politicologie, Rudy's proefschrift uit 1982 over de Nederlandse kiezer op drift (6:46), Arend Lijphart en diens werk over democratie in diep verdeelde samenlevingen (22:38), kartelpolitiek (39:56), de welbekende 'kloof' tussen burger en politiek (46:13), honderd jaar algem...more

 • Aflevering 5 - Herman van de Werfhorst over kansenongelijkheid in het onderwijs

  Oct 19 2017

  Herman van de Werfhorst heeft veel onderzoek gedaan naar de toegenomen kansenongelijkheid in het onderwijs. Herman wijst op het spanningsveld dat bestaat tussen het aanpakken van kansenongelijkheid en de autonomie die scholen hebben gekregen om leerlingen te selecteren. We spreken ook nog over de onderwijsparagraaf in het regeerakkoord en of wetenschappers 'links' zijn.

 • Aflevering 4 - Daniel Mügge over politieke arithmetiek

  Sep 07 2017

  Daniel Mügge is hoogleraar Politieke Arithmetiek aan de Universiteit van Amsterdam. Politieke arithmetiek is een term die in de vergetelheid is geraakt, maar teruggeleid kan worden naar het werk van niemand minder dan Adam Smith. Verder vertelt Daniël over zijn onderzoek naar de objectiveit van overheidsstatistieken en de cijferfetisj van bestuurders en politici.

 • Aflevering 3 - Sarah de Lange en Tom van der Meer over de kabinetsformatie

  Aug 19 2017

  Sarah de Lange en Tom van der Meer weten van alles over kabinetsformaties. We gaan dieper in op twee processen die coalitievorming in Nederland er niet bepaald makkelijker op hebben gemaakt: het versnipperde partijlandschap en electorale volatiliteit. En Sarah en Tom breken een lans voor minderheidskabinetten.

 • Aflevering 2 - Catherine de Vries over euroscepsis

  Jul 09 2017

  Catherine de Vries vertelt over haar boek "Euroscepticism and the Future of European Integration". We spreken over culturele en economische verklaringen voor houdingen over Europese integratie en over de vele verschillende vormen van euroscepsis. En natuurlijk over Brexit.

 • Aflevering 1 - Cas Mudde over populisme

  Jun 29 2017

  Cas Mudde is een van de invloedrijkste politicologen op het gebied van populisme. In dit gesprek vertelt Cas hoe we populisme het beste kunnen definiëren, wat de opkomst van populisme verklaart en of populisme wel te rijmen is met democratie.