PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

De Ambachtsschool

Podcast by De Ambachtsschool

Afleveringen

 • Waarachtigheid: Ambachtsschoolpodcast # 12 voorjaar 2022

  Apr 24 2022

  Soms zijn er van die woorden die helpen betekenis te geven aan wat je ervaart en meemaakt. Waarachtigheid is zo’n woord. Alicja Gescinska schreef er een boekje over dat klein is en close reading verdient. In deze podcast pellen Odette Moeskops, Ina Ahuis en Marjorieke Glaudemans met behulp van de inzichten van Gescinska het begrip waarachtigheid af en bespreken wat het voor hen betekent in hun werk met mensen in organisatie en verandervraagstukken.

 • Autoriteit, je kunt niet zonder Ambachtsschoolpodcast #11 voorjaar 2022

  Apr 09 2022

  In deze 11e Ambachtsschoolpodcast verkennen Brechtje Kessener, Leike van Oss en Shirine Moerkerken het fenomeen ‘autoriteit’. Zij laten zich inspireren door Paul Verhaeghe, die er het gelijknamige boek over schreef. Brechtje, Leike en Shirine ontdekken dat vandaag de dag - met afbrokkelende bronnen van autoriteit - in en tussen organisaties steeds opnieuw gebouwd moet worden aan nieuwe bronnen van autoriteit. En dat autoriteit dus eigenlijk een werkwoord zou moeten zijn.

 • Vloeibare resonantie Ambachtsschoolpodcast #10 voorjaar 2022

  Mar 27 2022

  In podcast nummer .. verkennen Jaap van ’t Hek, Tijn Ponjee en Paul Kloosterboer hun fascinaties voor het begrip ‘resoneren’. Als resoneren gaat over jouw ‘trillingen’ in je relatie tot de wereld, over welke trillingen en welke werelden hebben we het dan? Zijn emoties ook resonanties? En wat betekent resoneren in deze tijden van vloeibare en steeds sneller vervliegende waarheden en vervreemding van de werkelijkheid?

 • Discours Ambachtsschoolpodcast #9 voorjaar 2022

  Feb 20 2022

  Brechtje Kessener, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops bespreken hoe een enkel woord een discours kan oproepen. Ze onderzoeken welke wereld(en) er achter woorden schuil kunnen gaan en dat je discours weliswaar kunt expliciteren en deconstrueren maar er desondanks niet van afkomt.

 • Interesse Ambachtsschoolpodcast #8 voorjaar 2022

  Feb 06 2022

  In deze podcast gaan Marjorieke Glaudemans en Marijke Spanjersberg met elkaar in gesprek over interesse, een woord dat uitwaaiert van 'hebberige nieuwsgierigheid' tot ‘van de ander afblijven’. Welke betekenis geven zij er aan en wat doen zij om hun interesse niet te verliezen?

 • Verhalen achter emoties Ambachtsschoolpodcast #7 voorjaar 2022

  Jan 23 2022

  Rob van Es en Odette Moeskops hebben niet zoveel met ‘stiff upper lip'. In ambachtsschoolpodcast #7 exploreren ze wat maakt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn dat emoties meedoen in organisatievraagstukken.

 • Paradoxaal Veranderen Ambachtsschoolpodcast #6

  Dec 20 2021

  In deze zesde najaarspodcast gaan Shirine Moerkerken, Jelger Spijkerboer en Marco de Witte in gesprek over paradoxaal veranderen. Nadenken over paradoxen is nog wel te doen, maar in de praktijk ernaar handelen is nog een heel ander verhaal. Nieuwsgierig verkennen zij enkele handelingsmogelijkheden en gaan zij in op een paar vuistregels, waarlangs je de spanning die ontstaat bij paradoxaal handelen het beste kunt hanteren.

 • #5 najaar 2021: Diagnose

  Dec 05 2021

  In tijden dat we weinig zeker weten, gaan Danielle Zandee, Odette Moeskops en Jaap van 't Hek vers van de lever los op het thema 'diagnose'. Er blijken fikse verschillen in opvatting over wat het beste is dat te doen staat.

 • #4 najaar 2021: Vloeibaar

  Nov 21 2021

  In deze podcast zoeken Ina Ahuis, Paul Kloosterboer, Marco de Witte en Jaap van 't Hek naar wat houvast in organisaties kan bieden in vloeibare tijden. Het werd een (onder)zoekend gesprek - nog lang niet ‘af’ - dat nieuwsgierig maakt naar meer ...

 • #3 najaar 2021 #3 Verwaarlozing en systeemdenken

  Nov 09 2021

  In deze podcast onderzoeken Joost Kampen en Marijke Spanjersberg of en hoe de theorie van de verwaarloosde organisatie en systeemdenken samen gaan. Waar hanteren ze dezelfde uitgangspunten en waar zitten interessante verschillen? We beginnen met de vraag die de aanleiding vormde voor deze podcast: kun je met de systeembril werken als het relationele weefsel in een organisatie stuk is? Of kan dat niet en biedt de theorie van verwaarlozing dan meer houvast?

 • #2 najaar 2021 Reflecteren

  Oct 23 2021

  Paul Kloosterboer, Odette Moeskops en Gertjan Schuiling bespreken hoe ze heden ten dage werken met de begrippen ‘reflection-in-action’ en ‘reflection-on-action” van Donald Schön en ontdekken de enorme evolutie die deze begrippen de afgelopen 50 jaar hebben doorgemaakt.

 • #1 Najaar 2021 Eenzaamheid en vervreemding

  Oct 10 2021

  In deze eerste podcast van de nieuwe serie maken Marijke Spanjersberg, Jaap van ’t Hek en Leike van Oss verbindingen maken tussen het denken van Noreena Herz en Hartmut Rosa; beide denkers aan de rand van de organisatie- en veranderkunde. Begrippen die de revu passeren zijn onder meer: het krimpende heden, vervreemding, accelererende tijd, aandacht, eenzaamheid, perspectieven, verplichte empathie en over een resonerende verhouding met je omgeving.

 • Ambachtsschoolpodcast #12 De ongemakkelijkewerkelijkheid van organisaties

  Jun 19 2021

  In Ambachtsschoolpodcast #12 verkennen Joost Kampen, Shirine Moerkerken en Marco de Witte het interveniëren in de ongemakkelijke werkelijkheid van organisaties. Ze verwonderen zich over de neiging om te utopiseren met veranderoplossingen waar je niet tegen kunt zijn, maar die meestal het echte vraagstuk niet aanraken. Zij verkennen vanuit een tweetal perspectieven hoe de werkelijkheid wel zichtbaar gemaakt kan worden: met functioneel conflicteren en duiden van verwaarlozing in organisaties. Welk...more

 • Ambachtsschoolpodcast #11: informatie

  Jun 13 2021

  In Ambachtsschoolpodcast #11 onderzoeken Shirine Moerkerken en Leike van Oss met elkaar wat informatie is in deze tijd. Is elk feit een mening? En elke mening een feit? Ze ontdekken met behulp van hun helden een gelaagde betekenis: van informatie die in relatie ontstaat tot informatie als abstracte constructen waarmee we elkaar in deze tijd om de oren slaan en waar we ons toe moeten verhouden.

 • Ambachtsschoolpodcast #10: Relationele kwaliteit

  Jun 10 2021

  In Ambachtsschoolpodcast #10 verkennen Danielle Zandee en Leike van Oss het begrip relationele kwaliteit. Zij doen dat in een onderzoekend gesprek, iets waar Edgar Schein grote waarde aan hecht, in de vorm van een metaloog, een favoriete les- en gespreksvorm van Gregory Bateson. Wanneer is er sprake van een generatieve relatie, een relatie die levend is en beweging brengt? En hoe kunnen we dergelijke relaties in organisaties ondersteunen?

 • Ambachtsschoolpodcast #9 Zelforganisatie Deel 2

  May 30 2021

  Ambachtsschoolpodcast #9 is het tweede deel van de verkenning van Gert-Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener naar wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie.

 • Ambachtsschoolpodcast #8: Zelforganisatie

  May 21 2021

  In Ambachtsschoolpodcast #8 verkennen Gert-Jan Schuiling, Odette Moeskops en Brechtje Kessener wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie.

 • Ambachtsschoolpodcast #7 Circulariteit

  May 17 2021

  Odette Moeskops, Paul Kloosterboer en Jaap van 't Hek spreken in deze aflevering over wat maakt dat het onderkennen van circulariteit een hefboom is voor verandering, maar gemakkelijker is gezegd dan is gedaan.

 • Ambachtsschoolpodcast #6 Mind where you occupy your mind with

  May 04 2021

  In deze podcast onderzoeken Marjorieke Glaudemans en Leike van Oss het gedachtengoed van Joanna Macy en Gregory Bateson, twee auteurs wiens werk het bestuderen waard blijft en waar zij nog steeds veel van leren. In deze podcast voeren ze je langs een aantal van hun uitspraken, die ons kunnen helpen hun denken beter te begrijpen. Een eerste aftasten van wat hun denken voor deze tijd betekent, met de intentie om daar in een volgende podcast verder vervolg aan te geven.

 • Ambachtsschoolpodcast #5 De activistische adviseur

  May 03 2021

  Marjorieke Glaudemans, Jaap van 't Hek en Paul Kloosterboer bespreken het activistische gehalte van hun helden Macy, Freire en Argyris en wat onze huidige tijd aan activisme vraagt van onderzoekers en adviseurs in organisaties.

 • Ambachtsschoolpodcast #4: Spelregels

  May 03 2021

  Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. Marijke Spanjersberg en Brechtje Kessener verkennen in gesprek met Jaap van 't Hek hoe zij en hun helden dit zien.

 • Ambachtsschoolpodcast #3: Het menselijk tekort

  May 03 2021

  In Ambachtsschoolpodcast #3 hebben Ina Ahuis, Marijke Spanjersberg en Leike van Oss het over het menselijk tekort, wat het betekent voor organisaties en voor henzelf èn wat Argyris en Watzlawick ervan vinden.

 • Ambachtsschoolpodcast # 2: over ratio en emotie

  May 03 2021

  Jaap van 't Hek, Odette Moeskops en Paul Kloosterboer onderzoeken naar aanleiding van wat zij schreven over Argyris, Freire en Bion hoe emotie en ratio zich tot elkaar verhouden. Het is een gesprek waarin veel de revue passeert en dat nog lang niet af is.

 • Ambachtsschoolpodcast #1: Leren en ontwikkelen

  May 02 2021

  In Podcast#1 bevragen Paul Kloosterboer, Jaap van ’t Hek en Odette Moeskops elkaar op welke betekenis hun helden Argyris, Freire, Bion en Winnicott hechtten aan leren en ontwikkelen en hoe relevant dat heden ten dage is.