PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Duurzaam Raak

Duurzaam Raak is een podcast van Pacha Media. Dit bedrijf van Maiken Larsen wil via gesprekken, debat, oefeningen en opstellingen antwoorden vinden op hoe we als samenleving onze habitat weer kunnen gaan koesteren. Naast technologie ziet Maiken een rol voor het verbinden met jezelf, elkaar en de natuur. Via gesprekken verkent ze dit en gerelateerde thema's. 

Afleveringen

 • Duurzaam onderwijs: Van 'ik' naar 'wij'

  Dec 02 2021

  “Onderwijs bereidt jongeren nog lang niet voldoende voor op de toekomst, nee, we zijn nog maar net begonnen,” aldus Bastiënne Bernasco, docent op de Saxion Hogeschool. Elke dag zouden scholen aan de toekomst van studenten moeten werken. Bevlogen geeft Bastiënne tal van inzichten over hoe dit kan. Ze legt uit hoe de klas als ecosysteem kan functioneren waarin de leraar enkel het grondplan aanlegt en zaden plant. In plaats van de gebruikelijke individu-gerichte en vooraf dichtgetimmerde aanpak, ga...more

 • Duurzaam onderwijs: "We zijn opgevoed met dat je gelukkig bent als je veel koopt"

  Dec 02 2021

  Jarenlang heeft Peter Kaim projecten gedaan bij tal van scholen: over zwerfafval, water en klimaat. Hij kent de verschillen in aanpak van scholen die bepalen hoeveel ruimte er is voor duurzaamheid. Naast het werk als gastdocent werkt hij momenteel ook als docent scheikunde en docent ontwerpen en onderzoeken bij ‘t Hooghelandt College in Amersfoort. "Mijn leerlingen begrijpen de noodzaak van duurzamer leven. Ze leren over het broeikaseffect en klimaatverandering, dat krijgen ze bij meerdere vakke...more

 • Duurzaam Onderwijs: “Je wordt als leraar in een vrij traditioneel keurslijf gedwongen”

  Nov 30 2021

  “Je wordt als leraar in een vrij traditioneel keurslijf gedwongen. Je moest best wel veel kunnen, zelfvertrouwen hebben en eigenwijs zijn om daar uit te kunnen,” aldus lerares filosofie Desiree Berendsen van het Corderius College in Amersfoort. Ze schetst de haken en ogen aan het verduurzamen van onderwijs en curriculum voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Als boerendochter is haar uitgangspunt voor haar aandacht voor duurzaamheid de cyclus van het leven. “We zijn de cyclus van het leve...more

 • Duurzaam onderwijs: "Stuur ze op pad met een vraag en ze komen met een duurzame oplossing terug"

  Nov 30 2021

  Hoe maak je duurzaamheid leuk, èn hoe levert het 't snelste en 't beste resultaat op? Eugene Zaaijer begeleidt leerlingen op de HBO en MBO die vaak zelf hebben gekozen voor een duurzame studie of bijvak. Studenten worden op pad gestuurd met een vraag en komen terug met een duurzame oplossing. Via design-sprints, challenges e.d. krijgen studenten ervaringen in de praktijk, duurzaamheid wordt tastbaar en ze leren handige skills als doordenken. "Daar heeft een latere werkgever straks ook profijt va...more

 • Duurzaam onderwijs: "Er is ook in het onderwijs een mono-cultuur: die van de ratio"

  Nov 23 2021

  "Ook in het onderwijs zien we mono-cultuur: die van de ratio," stelt freelance docente Amanda Cooiman, verwijzend naar dat bijna enkel het 'cognitief rationele' in hoger onderwijs wordt gefaciliteerd. "We zijn als mens niet alleen maar rationeel. Het is voor onze toekomst wezenlijk dat er aandacht komt voor alle vier van onze intelligenties. We kunnen namelijk niet alles alleen maar bedenken. Er is ook een verandering in de relatie tot de natuur voor nodig." Ze illustreert de reden hiervoor met ...more

 • Duurzaam onderwijs: "Het mensbeeld dat leerlingen bij de lessen economie meekrijgen verschilt."

  Nov 19 2021

  Hoe zit het met duurzaamheid in het economie-curriculum en hoe kan er meer aandacht voor komen? Marc den Elzen, econoom, voormalig leraar economie, werkzaam bij een expertisecentrum in curriculumontwikkeling, geeft hier - op persoonlijke titel - antwoorden op. Het gesprek laveert van het mensbeeld dat leerlingen meekrijgen in de lessen; de vraag wat je de kinderen wilt leren, tot in hoeverre duurzaamheid ook via het onderwijs bereikt kan worden. Marc bespreekt naast de rol van het vak economie, ...more

 • Van het gas af: "Communicatie over de impact van de transitie is wezenlijk voor het slagen ervan"

  Mar 10 2021

  “Voor de warmtetransitie zijn kleine stappen net zo belangrijk,” stelt de Amersfoortse wethouder Duurzaamheid, Astrid Janssen. Ze geeft in deze podcast onder meer aan welke hulp er voor energiebesparingsmaatregelen zijn. Na het isoleren komt de grote stap die je niet in alle wijken gelijktijdig kunt inzetten: van warmtevoorziening overschakelen op duurzame bronnen. Schothorst-Zuid is in Amersfoort het eerst aan de beurt. Ze bespreekt hoe het eerder voorgestelde warmtenet voor Schothorst-Zuid ond...more

 • Van het gas af: "Een transitie die niet wordt gedragen door de wijkbewoners gaat narigheid opleveren"

  Mar 10 2021

  Fedde Bloemhof is actief in Vereniging Duurzaam Soesterkwartier, onder meer in de werkgroep die een plan schreef voor de aanpak van de warmtetransitie in de wijk. Net als de geleidelijke aanpak voor het energieneutraal maken van zijn woning (“best combineer je isoleren met de verbouwingsstappen die je toch al wilt doen”) gelooft de werkgroep in een brede aanpak van de warmtetransitie. Eerst de behoeften in de wijk onderzoeken, op alle fronten, en dit vervolgens combineren met het zoeken naar nie...more

 • Van het gas af: "Veel mensen baseren hun mening op hun wens om zaken vooruit te schuiven" (II)

  Mar 10 2021

  Hoe krijg je buurten actief met de warmtetransitie in Coronatijd? Hoe zouden burgers kunnen komen aan de specialistische kennis die nodig is om hun leefomgeving mee te helpen bepalen? Tammo ter Hark van Buurkracht en Duurzaam Amersfoort-Zuid, geeft in dit tweede deel een update. Hij heeft inzicht in reacties op de warmtetransitie van zowel burgers als gemeenten en vraagt zich af of impopulaire maatregelen nodig gaan worden.

 • Van het gas af: "De maatschappij wordt sterker als buurten sterker worden" (I)

  Mar 10 2021

  Tupperware-parties mogen dan ten einde zijn, de formule werkt nog prima voor buurt- Energy-parties. Tammo ter Hark, vrijwilliger voor Duurzaam Amersfoort-Zuid, buurtbegeleider en coördinator aardgasvrije wijken bij Buurkracht legt uit waarom het werkt als buren samenwerken. Hij ziet dat veel kennis van burgers en burgerinitiatieven niet wordt benut. “De gemeente kan geld besparen en burgers gelukkiger maken. Je zou eens moeten brainstormen over hoe je burgers beter kunt laten meebeslissen over d...more

 • Van het gas af: "Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil" (II)

  Mar 10 2021

  In dit tweede gesprek geeft Jan Zuilhof een update over de lokale situatie en schetst de landelijke context. “Bewonersinitiatieven hebben een onduidelijke positie en beleid is nog te onduidelijk om bewonersinitiatieven een echt goede bijdrage te laten leveren aan de warmtetransitie. Dat is zonde, want er zit veel potentie in,” aldus Jan die ondanks kritiek veel begrip heeft voor gemeenten en hun complexe opgave. Om deze transitie te laten slagen voorziet hij uitbreiding van het gebruikelijke spe...more

 • Van het gas af: "Ruimte voor debat over wat de wijk zelf wil" (I)

  Jan 28 2021

  Jan Zuilhof, Kennismanager Bewoners en Warmte voor de klimaatstichting HIER, woont in de wijk in Amersfoort die waarschijnlijk als eerste van het gas af gaat: Schothorst-Zuid. Vanaf het eerste uur als bewoner betrokken bij het proces richtte hij samen met buurtgenoten de wijkcoöperatie Warmtestem op. In de eerste podcast vertelt Jan over het proces in Schothorst-Zuid rond het plan voor een warmtenet op biomassa. Waarom is betrokkenheid van burgers bij het proces wenselijk? Hoe had hij het proces...more

 • Van het gas af: "Van wie is de wijk? En van wie is de opdracht?"

  Jan 28 2021

  Annemarth Idenburg, directeur van Trendbureau Overijssel, wetenschapper en woonachtig in Schothorst, stelt fundamentele vragen over de warmtetransitie en de rol van de democratie hierin. Ze schetst de vaak lastige relatie tussen de representatieve democratie en de doe-democratie, zoals die van buurtinitiatieven. Met voorbeelden uit eerder onderzoek en de praktijk van gescheiden afval inzamelen begint te dagen wat er nodig is om de warmtetransitie te laten slagen.

 • Van het gas af: "Nu kun je nog zelf, straks beslist de overheid"

  Jan 28 2021

  Hoe kom je er toe om van het gas af te gaan als de rest van de samenleving nog weinig in actie komt?Voorloper Ruurd Elsman leeft in zijn woning in het Soesterkwartier al lange tijd van het gas af en inmiddels geheel energieneutraal. Wat maakt dat iemand deze stappen ook daadwerkelijk zet? In deze podcast krijgen we een glimp van Ruurds denken en wat hem motiveerde tot deze stappen.