PodNL is gratis maar niet goedkoop. Wil je ons steunen? Neem dan je...

Podcast

Compassievol Omgaan met Ongemak

Met de term 'Ongemak' wordt doorgaans een lichte vorm van lijden geduid. In het perspectief van Mindfulnessbeoefening wordt de term 'ongemak' gebruikt voor alle mogelijke vormen van wat jij als lijden ervaart, van licht tot zwaar. Niet (de oorzaak van) het ongemak zelf maar jouw beleefde ervaring in relatie tot het ongemak staat in deze Podcast dan ook centraal. Je herstelt je Compassionele Vermogen - natuurlijk en creatief van aard - , als helder antwoord op het gebruikelijke (ver-)oordelen ...more

Afleveringen

 • Sessie 0 - Inleiding

  Dec 15 2020

  'You don't have to love it, you only have to accept.' Makkelijk gezegd, maar hoe werkt dit in de praktijk? In deze inleiding wordt een verfrissende invalshoek gelanceerd in relatie tot ongemak. Iedereen ervaart 'ongemak', al kan het zo zijn of lijken dat de een wel directer en harder getroffen wordt dan de ander. Annalies sluit in deze podcast aan bij de gedeelde menselijke deler in relatie tot ongemak. Deze inleiding verkent de basis van deze 'gedeelde menselijkheid'.

 • Sessie-3 - Overwhelming - rust temidden van onrust

  Sep 22 2020

  In deze sessie wordt zowel de beperkende als de verruimende werking van de geest nader verkend. Het brein - een vloek en een zegen - Er volgt een meditatieve oefening 'Ademruimte bij Onrust en Piekeren'. Bron: Compassie en Breathworks.

 • Sessie-2 - Primair-Secundair-Lijden

  Sep 22 2020

  Geen mens ontkomt aan de ervaring van lijden ('shit') in het klein en groot. Het is natuurlijk om dit niet te willen. Daar doen we van alles voor. Maar ongemerkt en onbedoeld voegen we onbedoeld juist meer lijden toe. In deze tweede sessie word je blik hierop verfrist en maak je kennis met de verschillende vormen waarin we ons kunnen verhouden tot 'the shit that happens'. In deze sessie wordt een bodyscan begeleid. Bron: Vidyamala Burch (Breathworks).

 • Sessie-1 - Het-oordelen-te-boven

  Sep 22 2020

  In deze eerste sessie richten we ons op de macht der gewoonte wat betreft het oordelen en vergelijken en vooral op het onbewuste effect - 99% van onze leef-tijd wordt hierdoor bepaald -. Onbewust cultiveren we dubbellijden. Deze sessie inspireert een leefstijl, waar het oordelen kan transformeren naar vriendelijk gewaarzijn. Het effect is dat het vanzelfsprekender wordt om oordeelsvrij af te stemmen op de directe ervaring. Er wordt een bewustzijns-oefening begeleid waarbij de adem als anke...more

 • Sessie-5 - Bewegen-bij-beperktheid

  Sep 22 2020

  Pijn, angst, somberte en fysieke beperkingen vergroten doorgaans de kans op verminderd bewegen, heel begrijpelijk. Hoe het juiste midden te vinden in teveel of te weinig bewegen? En neem zoiets als 'doorzetten' ; waar ligt de grens tussen heilzaam en onheilzaam? Op welke manier kan het lichaam weer taal worden, gericht op heilzame zelfzorg? Op een toelichting volgt een korte serie oefeningen, gericht op het vergroten van de souplesse in het lichaam - en dus ook: de geest - . Bron: Vidya...more

 • Sessie 4 - Bloesem-adem

  Sep 22 2020

  Heb je te maken met fors ongemak, dan kan een aanvankelijke toename van onrust juist ook het effect zijn van een meditatie. Het lichaam krijgt kans goed te voelen, wanneer het tot rust komt. Dit kan dus op korte termijn als onprettig worden ervaren, een teken dat er iets heilzaams gaande is. Ter ondersteuning reikt deze sessie je een alternatieve adem-bewustzijns-oefening aan, kort, zacht en krachtig. Het aardige van de oefening zit in de eenvoud ervan: overal en ieder moment toepasbaar, met ...more

 • Sessie-9 - Compassiemantra

  Sep 22 2020

  'Ontvankelijkheid' - jezelf open stellen - ligt aan de basis van het cultiveren van vriendelijk-belichaamd-bewust-er-zijn. In deze sessie wordt je een tool aangereikt om de gave van ontvankelijkheid te ontwikkelen. De meditatieve ademruimte met compassie integreert twee bronnen van aandacht: het adem-bewust-zijn en het cultiveren van drie intenties. Bron: Sharon Salzberg, Frits Koster en Erik v.d. Brink

 • Sessie-7 - Gelijkmoedigheid

  Sep 22 2020

  Ongemerkt leven we reactief op wat we ervaren als 'prettig' of 'onprettig'. Van 'prettig'' willen we meer en van 'niet prettig' willen we het liefst af. Mindfulness ontwikkelt ons vermogen om hier opmerkzaam te zijn. Maar wat is opmerkzaamheid zonder begrip? Dat laat zich zien wanneer we verharden, passief worden of verstrikt in medelijden, vormen van reactief gedrag. Het cultiveren van Gelijkmoedigheid leidt tot Mind-Heart-fulness: wakker zijn op wat is vanuit een open en warm hart. Je la...more

 • Sessie-6 - RAIN

  Sep 22 2020

  Hoezo is 'niet-willen-wat-er-is' niet helpend? Een effect van oordelen en vergelijken kan bijvoorbeeld worden herkend in de ervaring van weerstand. Dit zijn we ons soms bewust maar vaker niet. Hoe wordt een meer liefdevolle vriendelijke relatie met ongemak en pijn mogelijk, zonder te ontkennen wat je voelt? Op een uitleg volgt een meditatie die erkenning naar weerstand bevordert en ruimhartigheid ontwikkelt in relatie tot iedere ervaring. Bron: Tara Brach (Radical Acceptance)

 • Sessie-8 - Innerlijk-Kind

  Sep 22 2020

  Wanneer we blind blijven voor onze eigen 'shit that happens', lopen we het risico van 'slaapwandelende selfies': vol van eigen sores of vol ontkenning en van geen ophouden weten in het zorgen voor een ander. Ik verwacht dat dit voor iedereen wel enigszins herkenbaar is. Bij Compassie in de oorspronkelijke betekenis draait het om balans : vriendelijkheid en zorgzaamheid in relatie tot jezelf leidt tot van-zelf-sprekende raakbaarheid. Je landt in het licht van innerlijk gevoelde vrijheid, vrien...more

 • Sessie-10 - Het-leven-vervolgen

  Sep 22 2020

  Deze Podcast is gericht op 'becoming a warrior with a warm soft heart'. In deze sessie wordt gestart met een beeldende opdracht. Vervolgens ontvang je een Bodyscan met Compassie een bodyscan in een fris jasje -. Bron: Frits Koster en Erik v.d. Brink (Compassietraining MBCL)